Het vergeten groen in de Dungense Polder

We schrijven niet voor het eerst dit jaar over de Dungense Polder. Er liggen heel wat plannen of ideeën voor dit stukje Den Bosch: verslaafdenopvang, windmolens wel of niet, in het verleden een industrieterrein…

De meeste ideeën zijn nog niet tot besluit gekomen in de Bossche Raad. Maar 1 idee is al jaren geleden uitgewerkt en heeft wel tot een besluit geleid. Een deel van de Dungense Polder zou natte natuur worden. 

Na jaren onderhandelen, dubben, uitleggen en plannen heeft de raad van Den Bosch uiteindelijk eind 2017 besloten een deel van de polder voor natte natuur in te richten. Meer weidevogels, meer diversiteit en meer natuur.

Maar hoe staat het eigenlijk met die plannen? Niet alleen wij zijn benieuwd, maar de Bossche Groenen zijn ook heel benieuwd. Zij hebben het college van Den Bosch gevraagd hoe het nu zit met die natuur.

Hieronder de link naar hun berichtje op Facebook. En nu wachten wij en zij op de antwoorden!

Want wat gaat er gebeuren als hier toch windmolens geplaatst gaan worden? De Dungense Polder is nog steeds zoekgebied. Allemaal vragen waar het college van Den Bosch antwoord op moet geven. We zijn erg benieuwd. En wat fijn dat de Bossche Groenen hier het voortouw in nemen!

Dtv Nieuws – Bossche Groenen: ‘waar blijven plannen Dungense Polder?’

Meer weten over de Dungense Polder of over DorpsGoed? Kijk op www.dorpsgoed.nl of neem contact op met fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Het Centrum van Gestel, over bomen en parkeren

Een digitale bijeenkomst met mooie plaatjes. De gemeenteraad werd bijgepraat over de plannen rond het centrum van Gestel. Hoe gaat de hele omgeving er uit zien, hoe lopen verkeersstromen en hoe lopen wandelpaden door het centrum.

Maar vooral, waar blijven auto’s, fietsers en voetgangers in het centrum.

Wat kregen jullie te zien?

Mariska Sturkenboom: “we hebben inzicht gekregen in wat er qua bestrating en beplanting gaat gebeuren in het centrum van Gestel. Het college heeft opdracht gegeven samen met omwonenden te bekijken wat er kan en wat bewoners in de buurt willen. Het is een hele puzzel om het goed in elkaar te krijgen.”

Nog verrassende dingen?

Mariska: “Nou, het parkeren blijft een dingetje om het zo maar te zeggen. Het Adrianusplein (parkeerplaats aan Schijndelseweg bij de Albert Heijn) is helemaal af en wordt niet meer veranderd. Terwijl we toch wel merken dat het op en afrijden bij die parkeerplaats voor problemen zorgt op de Schijndelseweg. De inrit van de parkeerplaats is smal, dus auto’s kunnen er bijna niet oprijden als iemand van de parkeerplaats af wil. Dus we denken dat daar nog wel naar gekeken moet worden.”

En het groen?

Mariska: “de tekeningen laten behoorlijk wat groen zien. Dat is mooi. Er is ons verzekerd dat dit niet ten kosten van parkeerplaatsen gaat. We hopen echt dat het een gezellig centrum wordt. Maar de praktijk is soms weerbarstig. Want de Raadskamer is voorlopig niet gebouwd. En nu wachten tot maart 2021 hoe dat verder gaat. Tot die tijd is in ieder geval de grond ingezaaid met graszaad en ziet het er als een parkje uit. Ook leuk! En wie weet, als er weer eens iets georganiseerd mag worden, wat er dan kan op dat stukje.”

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met DorpsGoed. 

Kijk op www.DorpsGoed.nl of stuur je bericht naar Mariska Sturkenboom fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Bloemetjes en bijtjes

Vorig jaar in de herfst zijn heel veel mensen in onze gemeente bezig geweest om nestkastjes voor mezen op te hangen. Dat was een leuke actie van de gemeente. Vogels zijn blij met een nestkastje en wij zijn blij dat ze rupsen en andere insecten eten.

Maar die insecten moeten er dan wel zijn. Daarom is er een nieuwe actie van de gemeente. Met de buurt kun je, onder voorwaarden, een stuk berm of gras inzaaien met een bloemenmengsel. Dat ziet er mooi uit en zorgt dat de insecten die zo nodig zijn in onze natuur, zich thuis voelen in onze leefomgeving.

Toine, jij bent enthousiast over dit initiatief!

Toine van Vught: ”ja, dat klopt. We zien dat het in onze gemeente op sommige plaatsen echt aan het verstenen is. Bijvoorbeeld in Den Dungen. Daar is in het centrum maar heel weinig groen. Als we nu de plekken waar groen is, deze bloemen kunnen laten groeien en bloeien, dan ziet het er al anders uit. En met een paar buren kun je zo het stukje groen dat voor je huis ligt, mooier maken.”

Maar waar ligt dat groen dan?

Toine: “Nou, bij wadi’s bijvoorbeeld. Je ziet nu dat in nieuwere wijken vaak groen ligt dat voor waterberging moet zorgen. Daar kun je ook prima bloemenmengsels strooien. En dan ziet het er echt anders uit. Bij de wijkmakelaars kun je die bloemenmengsels krijgen en dan fleuren we met z’n allen de boel een beetje op!”

Goed initiatief dus?

Toine: “Jazeker, vanuit DorpsGoed zijn we erg voor dit soort initiatieven. Snel resultaat, kleinschalig, bijna iedereen kan mee doen. Zo wordt groen van iedereen en je ziet meteen een verandering in je omgeving.”

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met DorpsGoed. 

Kijk op www.DorpsGoed.nl of stuur je bericht naar Toine van Vught: toine@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Gestelse bomen, wees er zuinig op!

Een dag in de buitenlucht aan de slag en ook nog iets goeds doen voor onze gemeente. Het viel mooi samen bij Natuurgroep Gestel.

Het initiatief om heel veel bomen in onze gemeente te planten, valt goed bij de vrijwilligers. En bij de inwoners van onze gemeente. Plan Boom is in werking gezet en gaat voor 10 miljoen bomen in Nederland zorgen.

DorpsGoed vindt bomen heel belangrijk. Dus initiatieven als van de natuurgroep vinden we geweldig. En zeker ook de mensen die hun grond beschikbaar stellen, die vinden we ook geweldig!

En de mensen die bomen zo belangrijk vinden dat ze bezwaar maken tegen het weghalen van bomen als dat niet nodig is, die vinden we ook geweldig!

Soms staat een boom op een plek waardoor het moeilijker is om te bouwen. Niet onnodig, maar wel moeilijker. Moet die boom dan maar weg? Je kunt de boom niet meer terugzetten als deze gekapt is. 

De Koningslinde voor het Grienselhof (de oude bibliotheek) dreigde gekapt te worden. Oplettende burgers maakten bezwaar en de vergunning is ingetrokken. Gelukkig maar, want het is een beeldbepalende boom en de boom is nog gezond.

Het zet DorpsGoed wel aan het denken. Als je als gemeente een vergunning voor het kappen van zo’n boom afgeeft, dan moet je daar toch een goede reden voor hebben? Dan moet er toch geen andere optie zijn dan de boom te kappen?

Maar blijkbaar is er nog een andere oplossing mogelijk, want de vergunning is na de bezwaren ingetrokken.

Hoe lichtzinnig worden die vergunningen eigenlijk afgegeven? DorpsGoed is benieuwd naar uw ervaringen met vergunningen rond bomenkap.

Want aan de ene kant bomen planten en aan de andere kant onnodig gezonde exemplaren weghalen is echt zonde van al die energie die gestopt wordt in een gezond leefklimaat.

Reageren? Uw ervaringen delen? Stuur uw bericht naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Gas eraf, dat levert op!

Sinds vandaag staat er een bijzondere snelheidsmeter in de Driezeeg in Middelrode. Alle auto’s die zich aan de snelheid houden worden beloond. Elke keer spaar je wat geld om te samen tot een mooi bedrag te komen voor skelters en een verkeersplein bij de Herman Jozefschool. Veel kinderen steken die weg over om bij hun school te komen.

Het is al jaren bekend dat veel onveilige situaties rond scholen door de auto’s van de eigen ouders ontstaan. Het is dus goed om kinderen lopend en fietsend naar school te laten gaan of lopend of fietsend te brengen naar die school. En als we dan met al die ouders lopend en fietsend naar school gaan, is het fijn dat alle auto’s die er nog rijden, dat rustig doen.

En wat we steeds beter leren in onze samenleving, is dat belonen vaak beter werkt dan straffen. Dus krijgt de Herman Jozefschool elke keer als er een auto zich goed aan de snelheid houdt, geld. Zo wordt er gespaard om meer kinderen verkeersles op een veilig verkeersplein te geven. En hoe tof is dat als je dat met een skelter kunt doen!

DorpsGoed vindt het een geweldig plan. Als je je goed gedraagt, verdien je wat. En als je ziet dat iedereen om je heen dat doet, is het makkelijker je aan de regels te houden. Dus, wat DorpsGoed betreft zou dit op meer plaatsen mogen gebeuren. Een zakcentje voor de buurtvereniging, of een zakcentje voor die club waar alle ouders met de auto naar toe rijden. Misschien kunnen we de meter af en toe verplaatsen in de gemeente.

DorpsGoed is blij dat het college dit initiatief heeft opgepakt. Nu alleen maar hopen dat er niet extra veel auto’s langsrijden om het bedrag te verhogen, want dat helpt de verkeersveiligheid ook niet!

Wil je meer weten over hoe DorpsGoed denkt over dit onderwerp? Neem contact op met DorpsGoed. 

Kijk op www.DorpsGoed.nl of stuur je bericht naar Toine van Vught, toine@dorpsgoed.nl of abonneer je op onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Armoede en wat de gemeente NIET doet

In Sint-Michielsgestel groeien ongeveer 270 kinderen op in armoede. De gezinnen waar de kinderen wonen hebben het geld niet  om kinderen te laten sporten, een laptop aan te schaffen of een telefoon te betalen. Het verschil met de gezinnen waar het wel kan, voelen kinderen en neem je met je mee. Je voelt je altijd anders.

Gelukkig zijn er potjes bij de gemeente die er voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen met sport, cultuur en onderwijs. En er zijn de nodige vrijwilligersorganisaties die mensen helpen met problemen rond armoede.

Voor de regie hieromheen is er de gemeente: zorgen dat het geld goed aankomt, zorgen dat dingen niet twee keer gebeuren, etc..

Diny Pennings van DorpsGoed: “Armoede moet  in onze gemeente een  hoge prioriteit  hebben, omdat de effecten  voor gezinnen en vooral kinderen ingrijpend zijn. Vanuit de rijksoverheid is een aantal jaren geleden geld  gekomen om kinderen in armoede te helpen. De gemeente mocht zelf weten wat ze daar mee deden, maar het hele bedrag moest naar gezinnen. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft toen sportverenigingen en basisscholen gevraagd het geld te besteden aan de gezinnen die zij kenden. Maar vanuit een sportvereniging in gesprek gaan met ouders over armoede is echt iets anders dan een competitie organiseren. En de Vincentius vereniging werd gevraagd om een bijzondere bijdrage te regelen voor kinderen. Dat is een dagtaak die bij deze vrijwilligers werd  neergelegd. Dat ging niet, dus kwam de taak terug naar de gemeente. En nu zit het  geld in het Welzijnsfonds, met opnieuw de nadrukkelijke opdracht om dit in natura aan kinderen te besteden, dus gemeente ga ermee aan de slag!”

Wat moet de gemeente dan doen?

Diny: “DorpsGoed wil dat de gemeente  regie voert op het armoedebeleid en het niet alleen maar overlaat aan vrijwilligers in de gemeente. De rekenkamercommissie van de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft dat ook aangegeven in een onderzoek.

We willen nu dat de wethouder werk maakt van armoedebeleid in onze gemeente. Want armoede is schrijnend, en misschien nog wel schrijnender  in een welvarende gemeente. Arm zijn is geen schande, er niets aan doen wel!”

Kijk op www.DorpsGoed.nl of stuur je bericht naar diny@dorpsgoed.nl of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Dat doe je er toch even bij… wethouder zijn?

Vorig week stapte wethouder Van de Hulsbeek op. Naast zijn eigen bedrijf is hij parttime wethouder. En dat valt niet mee. Een eigen bedrijf vraagt veel van je in deze tijd, maar het gemeentelijke bestuur vraagt ook veel. En dat was niet meer te combineren. We snappen dat dat je op een gegeven moment opbreekt.

Het geeft maar weer eens aan wat een beslag een openbare functie op je legt. Wethouder en gemeenteraadslid ben je 24 uur per dag. Sterker nog, bijna alle raadsleden verdienen hun boterham met een baan naast hun raadslidmaatschap. Want van de vergoeding van een raadslid kun je niet leven. Maar voor de wet ben je als eerste raadslid. En dat dus 24 uur per dag.

Dus ook op feestjes, etentjes, bij de sportvereniging langs de kant en in de winkel tussen de boodschappen. En dat is prima! Want daar horen we wat er speelt, wat iedereen bezighoudt en hoe mensen over zaken denken.

Maar soms moet je de keuze maken dat iets niet langer gaat. En dan is stoppen het enige alternatief. En laten we hopen dat iedereen die zich in het openbaar bestuur begeeft er net zo veel plezier aan beleeft als wij bij de fractie van DorpsGoed!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je interesse om eens te horen wat raadsleden doen? 

Stuur dan een bericht naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nldiny@dorpsgoed.nl of toine@dorpsgoed.nl  of abonneer je op onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Kentalis digitaal!

Het had een mooie rondwandeling kunnen worden, daar bij Kentalis op het terrein, maar het werd een digitale kennismaking.

De meeste raadsleden zijn bekend met het terrein. Van vroeger, vanuit werk of privé. Kentalis is enorm verbonden met Sint-Michielsgestel en zo wordt het ook gevoeld door de inwoners. Gelukkig voelt Kentalis dat zelf ook.

Een van de redenen dat er grote moeite wordt gestoken in het behoud van het markante hoofdgebouw.

Waarom deze digitale ontmoeting?

Mariska Sturkenboom: “De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel werd bijgepraat over de plannen die Kentalis heeft met het terrein. Want het terrein is dan wel van Kentalis zelf maar het is zo’n groot deel van onze gemeente dat alles wat er gaat gebeuren, impact heeft. En we kunnen alleen maar blij zijn als gemeente dat Kentalis dat zelf ook ziet en daarom veel moeite doet een mooi stuk Gestel te blijven.”

En hoe gaat dat er dan uit zien?

Mariska: “Zo concreet is het nog niet. In de gemeenteraad hebben we al eerder gesproken over dit gebied. Er zijn toen uitgangspunten geformuleerd. De raad heeft bijvoorbeeld gezegd dat een deel van de woningen sociale koop en sociale huurwoningen moet zijn. Maar ook dat de Dommeloevers open moeten blijven.”

En wat doet Kentalis?

Mariska: “Kentalis gaat met onze uitgangspunten aan de slag. Zij hebben zelf natuurlijk ook eisen aan hun nieuwe omgeving. Want het kantoor verhuist naar het oude Rabobank kantoor op de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel, maar er blijven wel mensen wonen op het terrein die zorg nodig hebben. Alle uitgangspunten en eisen worden samengevoegd en daarmee kan er een concreter plan komen. Dan kunnen ontwikkelaars inschrijven, net zoals dat bij veel plannen vanuit de gemeente gaat.”

Klik hier voor een virtuele tour bij Kentalis

Meer weten? Neem contact op via fractievoorzitter@dorpsgoed.nl of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

DorpsGoed in de voortuin

Regelmatig staat DorpsGoed in de voortuin. Of in de achtertuin, of binnen aan de koffie. Gewoon, bij mensen thuis of bij een vereniging die met een probleem zit. DorpsGoed is een politieke partij, maar wij vinden dat politiek over mensen gaat en die vind je in de voortuin, de achtertuin, de keuken, in de Durpsherd of bij de sportvereniging.

Toine, jij komt nog wel eens ergens?

“Dat klopt”, zegt Toine. “ik heb regelmatig contact met mensen die een probleem hebben waar ze niet meer uitkomen en dan proberen we te helpen. Zo kan er een kwestie zijn met de gemeente, bijvoorbeeld rond een stuk tuin. Maar ook over zorg. Of een vereniging die geen accommodatie meer heeft. Zo praten we met heel veel mensen en horen wat er speelt.”

En daar blijft het bij?

Toine: “Nee, we proberen mensen weer op weg te helpen om een oplossing te vinden. Daarbij wijzen we hen naar de goede instanties, want die zijn niet voor iedereen even makkelijk te vinden. Soms helpt het al als je aangeeft op welke afdeling bij de gemeente iemand moet zijn. Maar zo komen er ook onderwerpen in de raad. Bijvoorbeeld verkeer, nu speelt er weer iets bij de Sassenheimseweg in Berlicum. We gaan daar dan naar toe en overleggen met bewoners wat er mis is en wat er kan. Maar zo zijn we ook in gesprek over een oprit waar een bijzondere situatie is bij iemand thuis.”

Dus als je DorpsGoed belt lossen zij het op?

“Nee”, lacht Toine, we gaan met je in gesprek en kijken wat een goede weg is om iets op te lossen. En dat hoeft niet altijd via de politiek. Maar voor veel mensen is de weg naar het gemeentehuis niet altijd logisch en wij weten vaak wel die weg. En dan hoeft het helemaal niet politiek te worden. En als mensen eenmaal op de goede weg zitten, dan kunnen ze het vaak zelf oplossen.”

Wil je meer weten? Kijk op www.DorpsGoed.nl of mail met jouw probleem naar toine@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

De Huif en de buren

De Huif is al een tijdje weg en daar komt iets nieuws voor. Op het SCI terrein gaat gebouwd worden en daar moeten ook plannen voor komen. Een reden voor het college om de hele tussenliggende omgeving ook eens onder de loep te nemen en er plannen voor te maken.

Het college is niet de enige die zich druk maakt om deze wijk. Dat doen de bewoners ook. Zo is er een groep omwonenden van de Huif aan de slag gegaan met een plan. Een plan om de plaats van de Huif te herbouwen met verschillende woningen voor verschillende groepen medebewoners. Ouderen, jongeren, starters, gezinnen. Aan iedereen is gedacht.

Dat plan is met verve in beeld gebracht door ‘De buren van de Huif’. Het college heeft het initiatief bekeken en heeft publiekelijk aangegeven dit geweldig te vinden. Dat was een jaar geleden. Nu geeft het college aan dat het een leuk plan is, maar dat ‘de buren van de Huif er niet over gaan’. De grond is van de gemeente.

Mariska Sturkenboom heeft regelmatig contact met de buren van de Huif:

“Het college heeft een punt, maar het is wel raar dat er het ene moment op een podium geklapt wordt voor een plan en een jaar later aangegeven wordt dat het plan niet haalbaar is zoals het er nu ligt. Daarmee zet je mensen op het verkeerde been. De groep bewoners heeft een heel plan tot in detail uitgewerkt en toen werd er niet zo positief op gereageerd als toen op dat podium, terwijl de invulling hetzelfde was.”

En nu?

Mariska: ”Er waren toezeggingen gedaan dat ‘De buren’ inbreng hebben bij het zogenaamde bidboek. Dus meepraten over wat er gebeurd in hun omgeving was dan mogelijk. Maar nu blijkt dat de gemeente dat niet gaat doen. Dus heel veel werk dat verzet is, namelijk zoveel mogelijk wensen voor zoveel mogelijk omwonenden inwilligen, is voor niks geweest. En dat is wel zuur.”

DorpsGoed begrijpt best het dilemma van het college, dat je voor het algemeen belang bent, en dat belang is wellicht groter dan alleen de direct omwonenden. Maar we vinden het jammer dat de indruk bij de omwonenden is gewekt dat dit plan er ging komen. Een bijzonder initiatief dat er voor zorgt dat bewoners zich heel betrokken voelen bij hun wijk. Nu moeten ze afwachten of hun wensen ook gehoord zijn en wat er echt komt.

DorpsGoed heeft gevraagd om ‘de buren van de Huif’ echt een stem te geven in hun buurt. Al is het alleen al om het draagvlak voor de ontwikkelingen groot te houden.

Meer weten over dit onderwerp of over DorpsGoed? Kijk op www.DorpsGoed.nl. Of mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl