Themabijeenkomst Wonen

Op woensdagavond 25 januari 2023 vond onze themabijeenkomst plaats over alternatieve woonvormen. De presentatie werd verzorgd door René Rijken, steunfractielid van DorpsGoed. Hij werd bijgestaan door George van Rooij van woningcorporatie Woonmeij. Tijdens de bijeenkomst kwamen onderwerpen als tijdelijke woningen, flexwonen, sociale projectontwikkeling en huisvesting voor jongeren en senioren ter sprake.

De opkomst en het enthousiasme tijdens de bijeenkomst geven aan dat er een groot belang is in het bespreken van wonen in de gemeente. DorpsGoed is blij met de productieve gesprekken en hoopt dit in de toekomst te kunnen voortzetten. De besproken punten zullen door de fractie worden meegenomen in de beeldvorming voor de woonzorgvisie die naar de gemeenteraad komt. 

Wij willen René bedanken voor het delen van alle informatie en het begeleiden van de bijeenkomst. Het houden van deze themabijeenkomst is goed bevallen en in de toekomst willen ze soortgelijke avonden organiseren over andere onderwerpen. DorpsGoed wil namelijk graag in gesprek blijven met haar achterban over actuele thema’s in de gemeente.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Denk je mee over wonen in Sint-Michielsgestel?

Dit jaar gaat de gemeenteraad de nieuwe woonzorgvisie voor de komende jaren vaststellen.
De woningmarkt staat al lange tijd onder druk. Starters kunnen niet aan
een huur- of koopwoning komen en ouderen kunnen niet doorstromen omdat er geen geschikt woningaanbod is.

Dorpsgoed is al jarenlang voorstander van het bouwen van alternatieve woonvormen om het woningtekort op te lossen.

Op woensdag 25 januari 20:30u organiseert Dorpsgoed daarom een interactieve bijeenkomst in de Litserborg in Den Dungen. De bijeenkomst start met een presentatie over innovatieve woonconcepten om vervolgens met elkaar daarover van gedachten te wisselen.

Woensdag 25 januari 20:30u Dorpshuis Litserborg Litserstraat 2 Den Dungen Aanmelden is niet nodig

Bouwen op een inbreidingslocatie op het Grinsel

Er wordt al tientallen jaren gesproken over het bouwen op een
inbreidingslocatie op het Grinsel. Een bosrijk nauwelijks bebouwd stukje
in het centrum van Den Dungen. Gelegen tussen het Grinsel, Monseigneur
Godschalkstraat en Jonkheer van Rijckevorselstraat. De plek waar vroeger
ook de brandweerkazerne stond. In al die jaren is er veel over gesproken
en zijn er plannen gemaakt. Maar van die plannen is niets terecht
gekomen.

In 2019 is toegezegd aan de buurt dat zij geïnformeerd zou worden over de ontwikkelingen met betrekking tot de inbreiding. Maar nu moesten omwonenden uit de krant vernemen dat er alvast begonnen wordt met de sloop van een oud bedrijfsgebouw. Het openen van de grondexploitatie stond afgelopen week op de agenda van de gemeenteraad. Er is nog weinig bekend over het vervolg en wat er precies gebouwd gaat worden. 

Hoewel er op papier voor dit dossier misschien nu nog niet veel gebeurt, zorgt het openen van de grondexploitatie en de berichtgeving in de krant voor onrust bij de betrokkenen. Zij willen weten wat de impact is op hun leefomgeving.  Wat voor woningen komen er, hoeveel en hoe groot? Wat betekent dit voor de ontsluitingswegen? En wat gebeurt er met die mooie grote bomen?

Hier is aandacht voor gevraagd door de gemeenteraad. De wethouder heeft toegezegd dat er binnenkort een brief naar de omwonenden komt met uitleg over het proces. 
DorpsGoed is voor het bouwen van woningen op deze locatie en is dan ook benieuwd wat de plannen zijn en wanneer ze tot uitvoer komen. Het vroegtijdig betrekken van alle omwonenden is hierbij een kernpunt. DorpsGoed zal hier nadrukkelijk aandacht voor blijven vragen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

land- en waterbeheer

Op woensdag 19 oktober organiseert DorpsGoed een lezing over land- en waterbeheer in Litserborg Den Dungen om 20:30 uur. De lezing wordt gehouden door Gerard Smits.


Gerard Smits is bestuurder bij het Waterschapshuis met passie voor leidinggeven aan structurele verandering en ontwikkeling van organisaties en mensen. Een natuurlijk leider met visie, strategisch sterk en zeer succesvol in het creëren van integraal werkende teams om van innovatie en transformatie een succes te maken. Als teamplayer en coach sterk in het bouwen van een organisatie waarin mensen met veel plezier presteren en vanuit ‘omdenken’ uitdagingen van klanten oplossen/invullen. 

 “De watersector in Nederland staat voor complexe uitdagingen op het gebied van land- en waterbeheer als gevolg van extremer weer en een toenemende druk op land- en watergebruik en waterkwaliteit. Toekomstige weerbaarheid vraagt een robuuste inrichting van het (water)systeem en een flexibel oppervlakte- en grondwaterbeheer. Hierbij speelt ook de waterkwaliteit een steeds grotere rol.” licht Gerard toe. “Continu inzicht in de actuele en verwachte condities is nodig om vroegtijdig risico’s af te wegen en maatregelen te nemen, op lokale, regionale en landelijke schaal. Hierbij spelen simulatiemodellen, beslissingsondersteunende systemen en ontwikkelingen op het gebied van datascience en Digital Twins een belangrijke rol. Beschikbaarheid van data is voor de gehele watersector essentieel voor een datagedreven manier van werken, organisatie en besluitvorming.” 

Aanmelding is niet nodig. U bent van harte welkom.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Ledenuitje DorpsGoed

Op 8 oktober heeft DorpsGoed een ledenuitje gehad. Er is een bezoek gebracht aan de Bomentuin d’n Hooidonk in Den Dungen. Een arboretum met wel 1800 verschillende bomen, wat zich kenmerkt in het aanplanten van nieuwe soorten. Het resultaat is een unieke plek in de wereld. We hadden geluk met het weer, in een lekker zonnetje konden we een wandeling maken door de grote tuin. Onder het genot van mooie verhalen over de totstandkoming en de bijzondere bomen. Een aanrader voor iedereen om eens een bezoekje te brengen. Wij willen Frens en Mia van den Biggelaar bedanken voor de gastvrijheid. 

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Wisseling in de gemeenteraad

Bij de raadsvergadering van 22 september hebben we afscheid genomen van onze fractievoorzitter Mariska Sturkenboom. Na 10 jaar raadslidmaatschap nam zij afscheid van de gemeenteraad. Wij danken haar voor haar tomeloze inzet, met hart en ziel, voor de inwoners van onze mooie dorpen. Die avond is Miriam Cooijmans geïnstalleerd als raadslid. Zij kreeg als volgende op de kieslijst de mogelijkheid om plaats te nemen in de gemeenteraad. Daarnaast neemt zij ook de taak van het fractievoorzitterschap over.

Miriam stelt zich voor:
“Met mijn partner en 2 dochters woon ik in Den Dungen en weet ik hoe belangrijk fijn wonen is met alle generaties. Ik wil mij sterk maken voor leefbare dorpskernen. Voor jong én oud moet het in onze gemeente goed wonen zijn.” Miriam werkt als adviseur van de ondernemingsraden van Kentalis. “In de medezeggenschapsraad ervaar ik het belang om samen op te trekken. Dat wil ik graag meenemen in onze gemeenteraad.”

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Miriam Cooijmans nieuwe fractievoorzitter DorpsGoed

Op 22 september stopt fractievoorzitter en boegbeeld Mariska Sturkenboom als raadslid voor DorpsGoed. Na 10 jaar tomeloze inzet voor de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel stopt zij om nieuwe kansen in haar baan aan te pakken. Haar opvolging Miriam Cooijmans staat al klaar. Mariska: “Ik kan echt met een gerust hart afscheid nemen, want bij DorpsGoed zijn nieuwe en enthousiaste mensen die volop ideeën en plannen hebben.”

Miriam Cooijmans zal op 22 september in de gemeenteraad worden geïnstalleerd. Op dit moment zet zij zich al in als steunfractielid voor DorpsGoed. Ze heeft er veel zin in om nu als raadslid deel te gaan nemen. Daarnaast neemt zij ook het stokje van fractievoorzitter over.

“Het is aan de fractie om een nieuwe fractievoorzitter te kiezen” licht Toine van Vught toe. “en we waren er eigenlijk al vrij snel uit!”. Christel Heijmans knikt instemmend “Miriam is jong, energiek én ambitieus. We hebben er samen alle vertrouwen in”. Miriam is enthousiast en dankbaar voor de geboden kans: “Samen met de fractie wil ik het lokale belang maximaal borgen.”

“Met mijn partner en 2 dochters woon ik in Den Dungen en weet ik hoe belangrijk fijn wonen is met alle generaties. Ik wil mij sterk maken voor leefbare dorpskernen. Voor jong én oud moet het in onze gemeente goed wonen zijn.” Miriam Cooijmans werkt als adviseur van de ondernemingsraden van Kentalis. “In de medezeggenschapsraad ervaar ik het belang om samen op te trekken. Dat wil ik graag meenemen in onze gemeenteraad!”

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Mariska Sturkenboom stopt als fractievoorzitter en raadslid in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Mariska Sturkenboom stopt als fractievoorzitter en raadslid in de gemeente Sint-Michielsgestel. Bijna 10 jaar heeft zij in de gemeenteraad DorpsGoed vertegenwoordigd als raadslid, waarvan bijna 9 jaar als fractievoorzitter.

Mariska: “Met veel plezier heb ik me bijna 10 jaar ingezet voor een mooiere gemeente Sint-Michielsgestel. Nu is het tijd voor iets anders. Ik wil mij meer gaan richten op de kansen die zich op mijn werk aandienen. Raadslid ben ik met hart en ziel geweest en dan is er minder ruimte voor andere dingen die ik ook leuk en belangrijk vind.

Als partij hebben we steeds veel aandacht gevraagd voor de inbreng en inzet van alle mensen in de gemeente. Dat staat nu op de agenda als burgerparticipatie. Daar zijn we trots op. Maar DorpsGoed heeft ook altijd aandacht voor andere woonvormen gehad, wat nu door het college opgepakt wordt; tijdelijke woningen en woningsplitsing bijvoorbeeld.

Ik kan echt met een gerust hart afscheid nemen, want bij DorpsGoed zijn nieuwe en enthousiaste mensen die volop ideeën en plannen hebben.”

Riny Schakenraad (voorzitter): “Het is jammer dat Mariska er mee stopt. De afgelopen jaren is zij een bekend gezicht geworden in de Gestelse politiek. Zij heeft altijd op een positief-kritische wijze en met een constructieve houding politiek bedreven. Als je dit werk met zoveel inzet doet als Mariska, dan is er vaak geen tijd voor andere mooie uitdagingen. We begrijpen haar keuze om te stoppen en zijn haar enorm dankbaar voor haar inzet de afgelopen jaren.

We zijn erg blij dat Miriam Cooijmans straks het stokje zal overnemen als raadslid. Zij is zeer gemotiveerd en betrokken. Wij wensen haar veel succes en plezier in de gemeenteraad”. 

In de raadsvergadering van 22 september 2022 zal Miriam Cooijmans voor DorpsGoed geïnstalleerd worden als raadslid.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Christinastraat Middelrode, omwonenden aan het woord.

7 juli is er tijdens het raadsplein gesproken met een aantal omwonenden van de Christinastraat in Middelrode. Bij dat groene stuk Middelrode wordt een woonwijk gepland. Woningbouw is nodig om onze dorpen levendig te houden. Maar laten we dat vooral in overleg met de huidige bewoners doen.

Een aantal inwoner spraken in tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad in de Meander. Het is duidelijk dat ze zich overvallen voelen door de plannen. Mensen die een paar jaar geleden hun huis met vrij uitzicht kochten en van de gemeente hoorden dat er niet gebouwd zou gaan worden.

Omwonenden zijn in gesprek gegaan met de projectontwikkelaar op de locatie. Daaruit bleek dat er kaders door de gemeente zijn meegegeven waar de projectontwikkelaar volgens eigen zeggen aan voldoet. Grote vraag is nu wat die kaders dan zijn. DorpsGoed gaat daar in ieder geval naar vragen en zal pleiten voor meer informatie voor omwonenden rond het hele proces.

21 juli wordt dit onderwerp in de raadsvergadering besproken. Publiek is van harte welkom, we starten om 20.00 uur.

Meepraten? Mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Extra geld voor versnellen woningbouw bij de Huif

Deze week kwam het bericht dat de gemeente 30.000,- subsidie heeft gekregen van de provincie om woningbouw aan te jagen. Dat geld wordt gebruikt voor een specifiek project, in dit geval voor de woningbouw bij de Huif.

De gemeente heeft zo mogelijkheden om extra mensen in te huren om dit traject te versnellen.

Vanuit DorpsGoed zijn we heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Vier jaar geleden is er namelijk al een keer 400.000,- beschikbaar gesteld door de gemeenteraad om ditzelfde te doen. Dat geld was bedoeld om op elke afdeling net wat extra mensen te zetten die zich bezighouden met het afhandelen van alle administratieve en vergunningszaken rondom woningbouw. Bij navraag over de besteding van de gelden, bleek er een projectleider te zijn ingehuurd. Meer was niet duidelijk. We hebben wel geconstateerd dat woningen niet sneller gebouwd of opgeleverd zijn.

We hopen, doordat dit geld voor 1 project beschikbaar komt, dat dit nu wel werkt. We gunnen namelijk onze inwoners de mogelijkheid om in een passend huis te wonen.

De gemeente heeft nu alle kans om ook het werk van de Buren van de Huif voort te zetten. De Buren van de Huif hebben namelijk zoveel goede input gegeven voor een mooie wijk, dat dat ook beloond mag worden met een snelle, goede realisatie.

Meepraten? Mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld