Mercuriusplein in Berlicum, ze blijven aan de gang!

Bij het Mercuriusplein in Berlicum is de schop weer in de grond gegaan. Blijkbaar werkt de praktijk anders dan op de tekentafel bedacht en moet er het een en ander aangepast worden.

Er worden aanpassingen gedaan in het groen en rond het parkeren. Dat groen is wel een aandachtspunt voor DorpsGoed. Er is een behoorlijk bedrag uit het groenfonds besteed aan het plein. En dat zien we nog niet zo terug. Het plein blijft natuurlijk gewoon een parkeerplaats en het groen is wat magertjes. En het was juist de bedoeling dat je op het plein kan verblijven. Door meer groen te plaatsen is er minder last van hittestress. 

DorpsGoed is benieuwd hoe het plein in de zomer ervaren wordt. Is er dan ook verkoeling van de fontein? En is er echt genoeg groen geplaatst om de grootste hitte tegen te gaan? We gaan het zien.

Verder zijn de containers mooi beschilderd, iets waar DorpsGoed al langer voor pleit. Je kunt dat lezen in bijgaand artikel. Moooi! Dat willen we meer! – Dorpsgoed

Nu maar hopen dat zoiets ook buiten Berlicum gaat gebeuren.

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Scholen blijven uit hun jasje groeien

Vlak voor het weekend is bekend geworden dat docenten in het basisonderwijs meer gaan verdienen. Dat is een goede ontwikkeling. Mensen die daar werken worden betaald naar de maatschappelijke impact die ze hebben. Dat mag ook wel eens beloond worden. En zo is er ook een grotere kans dat zij-instromers voor het onderwijs kiezen.

Het volgende issue is de huisvesting. Daar zijn gemeenten verantwoordelijk voor. In onze gemeente groeien verschillende scholen uit hun jas. Daardoor komt het integraal kindcentrum (alle kinderen van 0-12 op dezelfde locatie) in gevaar.

We schreven er al eerder over:

Geld voor de scholen, daar ligt toekomst! – Dorpsgoed

School, zorgenkindje van Den Dungen. – Dorpsgoed

Alle reden voor DorpsGoed om ook op dit onderwerp kritisch naar het coalitie akkoord te kijken. 

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Bouwen in Middelrode, hoe gaat dat er uit zien?

In Middelrode zijn plannen om grootschalig te bouwen. Dat heeft veel voeten in aarde, zo’n woningbouwproject. Voor het eerst schuift ‘Ruimte voor Ruimte’ als organisatie aan met een plan voor kleinere woningen. Zij geven aan niet alleen een rol te willen spelen voor mensen met geld en behoefte aan een ruime woning. Maar zij zien ook dat op bepaalde locaties meer woningen gewenst zijn.

21 april is er een informatie avond geweest voor bewoners en geïnteresseerden. Daar werden de plannen van ‘Ruimte voor Ruimte’ getoond die ze opgesteld hebben vanuit de kaders die het college heeft meegegeven. Dan blijkt er toch maar een beperkt aantal woningen te komen.

Ook inwoners van Middelrode hebben samen een plan gemaakt. Maar die passen niet in de kaders als ‘Ruimte voor Ruimte’ toegewezen krijgt wat hun plannen zijn.

Het zal nog even duren voor hier overeenstemming over is. DorpsGoed gaat zich verdiepen in de plannen en roept de gemeenteraad op het college richting te geven zodat het algemeen belang wordt gediend!

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Coalitie-onderhandelingen zonder DorpsGoed

Na de verkiezingen volgen informatie rondes over hoe de coalitie er in de gemeente uit gaat zien. PPA is als grootste partij aan zet en stelt informateurs aan. Die informateurs kijken welke partijen als eerste de onderhandelingen in gaan om een coalitie te vormen.

De PPA heeft voor het CDA en PvdA/GroenLinks gekozen. Ondanks dat DorpsGoed de derde partij in grootte is en bij deze verkiezingen meer stemmen heeft gekregen dan voorheen, is DorpsGoed niet uitgenodigd om aan de coalitietafel plaats te nemen.

We vinden het jammer dat er geen mogelijkheid is om deel te nemen aan de coalitie.

We blijven ons als partij inzetten voor iedereen die het moeilijk heeft en u mag de komende 4 jaar weer op ons rekenen!

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

College verhoogt prijzen starterswoningen met 40.000,-!

De afgelopen verkiezingen hebben alle partijen gepleit voor meer woningen voor jongeren. Creatief bouwen, waardoor onder andere de kosten naar beneden kunnen, gaat daar dan onderdeel van zijn. 

Twee weken na de verkiezingen heeft het huidige college van PPA, CDA en VVD besloten dat de kosten voor starterswoningen, met 40.000,- omhoog mogen in de wijk Beekveld. Per woning mag de projectontwikkelaar 40.000,- meer aan kosten rekenen. Dat is fijn meegedacht met de projectontwikkelaar.

Maar DorpsGoed vraagt zich af waar die starters 40.000,- extra vandaan moeten halen?

En zo blijft de gemeente Gestel zich inspannen voor projectontwikkelaars en doet het weinig moeite starters te ondersteunen die we zo graag in onze dorpen zien.

Voor DorpsGoed reden om het college hier kritisch over te bevragen.

Voor de wijk Beekveld is het te laat, maar we proberen te zorgen dat andere bouwprojecten wél betaalbaar blijven voor starters!

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwbrief! 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Een eervol moment: tekenen als raadslid van DorpsGoed

De stemmen zijn geteld en de zetels verdeeld. DorpsGoed mag drie zetels innemen in de raad van Sint-Michielsgestel. Vrijdag 25 maart hebben Mariska Sturkenboom, Toine van Vught en Christel Heijmans daarvoor getekend en mogen ze 30 maart geïnstalleerd worden in de raad.

We hebben er zin in!

Meer weten over DorpsGoed? 

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

De nieuwe fractie van DorpsGoed

Tijdens de campagne zijn de foto’s van Mariska, Toine en Christel al regelmatig langsgekomen. Ze nemen zitting in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel.

En waar stonden zij ook al weer voor?

Mariska Sturkenboom:

“DorpsGoed is er als geen ander voor de inwoners. Samen maken we onze gemeente. Daarom vind ik inspraak van inwoners zo belangrijk. Mensen die in een omgeving wonen die gaat veranderen, mogen daar wat van vinden. En het minste wat een gemeente kan doen, is dat serieus nemen en er mee aan de slag gaan. Van DorpsGoed mag u in de toekomst verwachten wat we al jaren doen: Luisteren naar mensen en zoeken naar een oplossing.”

Toine van Vught:

“DorpsGoed is mijn partij omdat zij in de gaten hebben hoe belangrijk goede faciliteiten in het dorp zijn. Niet alleen in stenen, maar ook in vrijwilligers en een gemeenschap. Passende woningen zijn dan heel belangrijk. Niet alleen eengezinswoningen, maar ook kleinere woningen moeten er komen. Of de mogelijkheid om grote woningen te splitsen. Zodat er doorstroming komt en er ook jongeren en gezinnen in onze dorpen kunnen wonen. Want…Een dorp zijn we samen!”

Christel Heijmans:

“Ik geloof in de kracht van een samenleving waarin we elkaar helpen, samen de handen uit de mouwen steken en onze verantwoordelijkheid nemen. Krachten bundelen om onze dorpen leefbaar te houden. Wat mij in DorpsGoed aanspreekt, is dat het denkt vanuit de dorpen en haar bewoners. Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en dat moet natuurlijk vooral zo blijven! Ik ben ervan overtuigd dat je de dorpen veel beter en leefbaarder kunt maken in samenspraak met de burgers. Samendoen is daarbij het toverwoord.”

Blijf ze volgen!

Meepraten? Stuur een mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

DorpsGoed: dank aan iedereen die op ons gestemd heeft.

Het was een intensieve campagne en een spannende woensdagavond 16 maart. Via social media hebben we enorm veel berichten de wereld in gestuurd. We hebben ook heel veel te vertellen!

Al die kandidaten die op onze lijst staan zijn voorgesteld. De keren dat we in de krant stonden hebben we met trots gedeeld.

De uitslag van de verkiezingen heeft geen aardverschuiving teweeg gebracht in de Gestelse politiek. De zetelverdeling is hetzelfde gebleven. De PPA neemt als grootste partij het voortouw in de formatie zoals van te voren afgesproken. We gaan graag in gesprek om te zien wat er mogelijk is in een coalitie.

En dat alles dankzij al die mensen die zijn gaan stemmen en die op DorpsGoed gestemd hebben. Dank jullie wel voor jullie steun en vertrouwen!

Uiteraard hebben we daar een borreltje op gedronken afgelopen weekend en gelukkig hebben we de foto’s nog!

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

DorpsGoed: met een nieuwe fractie aan de slag! 

De kiezer heeft gesproken en DorpsGoed gaat verder met de 3 zetels die we al hadden. Daar zijn we blij mee. Deze 3 zetels worden bezet door 2 oude bekenden: Mariska Sturkenboom en Toine van Vught. En er komt een nieuw gezicht bij: Christel Heijmans. Zij is met voorkeurstemmen in de raad gekozen. En daar zijn we trots op!

Met een mooie ploeg gaan we aan de slag.

Diny Pennings heeft jarenlang voor DorpsGoed in de gemeenteraad gezeten en maakte deel uit van de fractie. Voor de verkiezingen gaf ze aan dat ze een stap terug wilde zetten. Dit weekend hebben we haar uiteraard in de bloemetjes gezet en haar nog eens toegesproken. DorpsGoed is haar veel dank verschuldigd voor jarenlange inzet. Gelukkig blijft Diny verbonden aan DorpsGoed en mogen we gebruik blijven maken van haar kennis en haar contacten.

Diny, dank je wel!

Meepraten? Stuur een mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

DorpsGoed: Christel, René, Miriam, Toine en Mariska. 

De bovenste 5 leden van de kieslijst van DorpsGoed. Als je die bij elkaar zet, gebeurt er wat. Waar de een meer van de grote lijnen is, is de ander van de details. Er wordt gepraat, geluisterd en natuurlijk wordt er praktisch aangepakt. Want buiten de gemeenteraadsvergaderingen en verkiezingen om is DorpsGoed een partij die zich laat zien in heel veel activiteiten. Ook dit jaar doen we bijvoorbeeld mee aan NLdoet.

Maar nu over de politiek. Waar staan ze voor op de lijst bij DorpsGoed?

5. Christel Heijmans

“Ik geloof in de kracht van een samenleving waarin we elkaar helpen, samen de handen uit de mouwen steken en onze verantwoordelijkheid nemen. Krachten bundelen om onze dorpen leefbaar te houden. Wat mij in DorpsGoed aanspreekt, is dat het denkt vanuit de dorpen en haar bewoners. Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en dat moet natuurlijk vooral zo blijven! Ik ben ervan overtuigd dat je de dorpen veel beter en leefbaarder kunt maken in samenspraak met de burgers. Samendoen is daarbij het toverwoord.”

4. René Rijken

“Jarenlang heb ik me met volkshuisvesting en projectontwikkeling bezig gehouden in mijn werk. Nu wil ik bij DorpsGoed die kennis inzetten om de beschikbaarheid van koop- en huurwoningen in alle kernen van onze gemeente te verbeteren. Hoog op de lijst hoop ik in de gemeenteraad te komen zodat we passender en betaalbaarder huizen hebben voor jong en oud!”

3. Miriam Cooijmans

“Ik wil me sterk maken voor leefbare kernen, en dat doet DorpsGoed al jaren. Voor jong en oud moet het hier goed wonen zijn. Ik ga me inzetten voor goede schoolgebouwen en kindcentra. De school en de kinderopvang moet een vertrouwde plek zijn voor de kinderen en de ouders. Een school is een centraal punt in het dorp en in een dorp als Gemonde heel belangrijk. En je moet daar ook veilig naar toe kunnen, dus verkeer is voor mij ook een aandachtspunt. Ik ben er klaar voor om als raadslid voor DorpsGoed aan de slag te gaan!”

2. Toine van Vught

“DorpsGoed is mijn partij omdat zij in de gaten hebben hoe belangrijk goede faciliteiten in het dorp zijn. Niet alleen in stenen, maar ook in vrijwilligers en een gemeenschap. Passende woningen zijn dan heel belangrijk. Er moeten kleinere woningen komen. Of de mogelijkheid om grote woningen te splitsen. Zodat er doorstroming komt en er ook jongeren en gezinnen in onze dorpen kunnen wonen. Want…een dorp zijn we samen!”

1. Mariska Sturkenboom

“DorpsGoed is er als geen ander voor de inwoners. Samen maken we onze gemeente. Daarom vind ik inspraak van inwoners zo belangrijk. Mensen die in een omgeving wonen die gaat veranderen, mogen daar wat van vinden. En het minste wat een gemeente kan doen, is dat serieus nemen en er mee aan de slag gaan. Van DorpsGoed mag u in de toekomst verwachten wat we al jaren doen: Luisteren naar mensen en samen zoeken naar een oplossing.”

14, 15 en 16 maart, kies voor lijst 3! www.dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld