Een eerste boom voor groene Dommeloevers

Al sinds 2012 pleit DorpsGoed voor een groene inrichting van de Dommeloever aan de rand van het centrum vaDommeloever betern Sint-Michielsgestel. Om dit idee kracht bij te zetten zal Mariska Sturkenboom, lijsttrekker van DorpsGoed bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, een boom planten op die locatie aan de Schijndelseweg. De boomplantactie is op zaterdag 24 februari om 11.00 uur.

Nu de bouw in het nieuwe centrum van Gestel aardig op stoom is gekomen, de supermarkt in bedrijf is en de eerste appartementen bewoond worden, kijkt DorpsGoed vooruit. Naast de bouwfasen die nog volgen in de komende twee à drie jaren denkt de partij ook aan het “eindplaatje”. Hoe zullen nieuwe en huidige bewoners het centrum gaan beleven? Hoe is het om op een plek te wonen waar dichte bebouwing en extra winkels voor toenemende drukte en activiteit zorgen? Mariska: “Onze partij denkt dat met een groene inrichting van deze oever het centrum een aangename afronding krijgt. Omgekeerd: het zou toch eeuwig zonde zijn als door bebouwing de geweldige kwaliteit van deze strook aan de Schijndelseweg en ook het zicht op het prachtige gebied dat daar achterligt verloren zouden gaan.”

Groene omgeving: Dommeloevers

Al in 2012 heeft DorpsGoed een groene variant aan de Gestelse gemeenteraad voorgelegd. Toen stemde de raad in om deze mogelijkheid op te pakken en te onderzoeken. Helaas is er sindsdien nog geen actie ondernomen door het zittende college. Naast een groene inrichting kun je de Dommel beter zichtbaar maken en meer bij het centrum betrekken. Geef de oever een recreatieve functie en maak het mogelijk om nog meer te genieten van deze rivier. Je zou wat DorpsGoed betreft ook nog kunnen denken aan een terras met (beperkte) horeca en een aanlegsteiger voor kanovaren.

Een groen signaal

Mariska “Wat mij betreft moeten we stoppen met wachten en snel beslissen. De tijd is nu aangebroken om meer ideeën te Mariska_3667-bewerkt[70]verzamelen voor deze “groene Dommeloevers” en deze uit te werken. Op die manier kan ook dit onderdeel van het centrum Gestel op tijd klaar zijn: direct nadat dat alle bouwactiviteiten zijn beëindigd. Wij zullen zaterdag symbolisch een boom plaatsen om aan iedereen duidelijk te maken hoe wij denken over deze oever en om het signaal af te geven dat DorpsGoed aan de slag wil.”

Wilt u reageren over dit onderwerp? Ga naar onze site www.dorpsgoed.nl, naar onze facebook pagina www.facebook.com/dorpsgoed, of neem contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl