Waar is de fractie mee bezig?

Het is rustig in de raad. Er zijn nauwelijks stukken ter behandeling, veelal zijn het hamerstukken. In maart is zelfs helemaal geen vergadering bij gebrek aan punten. Tijdens de begroting besprekingen in november 2023 riep DorpsGoed het college al op tot meer daadkracht, doorpakken en duidelijkheid. Het is zichtbaar dat men moeite heeft met plannen en er chronisch wordt doorgeschoven. Waarschijnlijk zal net voor de zomervakantie weer een berg aan stukken worden opgeleverd die dan met moeite zorgvuldig verwerkt kunnen worden.

Het betekent wel dat de raad nu meer tijd heeft voor andere zaken. Zo is de gemeenteraad afgelopen week op werkbezoek geweest naar het voedselbos Den Food Bosch. De naam is misleidend, dit mooie plekje ligt aan de Schuilenburg in Sint-Michielsgestel. Wij werden uitgenodigd door AgriFood Capital om meer inzicht te krijgen in wat zij doen voor onze gemeente en de regio Noordoost-Brabant. Hebben een mooie rondleiding gehad over het perceel met een duidelijke uitleg over het voedselbos en de inzet van AgriFood Capital bij dergelijke initiatieven.

Daarnaast zijn leden van de fractie aanwezig geweest bij een regionale bijeenkomst met onder andere de GGD. Zij vroegen aandacht voor de toekomst van de zorg. Gezien de vergrijzing en de bijbehorende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is een transformatie nodig in onze samenleving. Iedereen zal een verandering in denken, handelen en organiseren moeten inzetten. Natuurlijk op het gebied van zorg en gezond leven. Maar als gemeente kunnen wij daar ook in bijdragen bijvoorbeeld in de woningbouw. Er zijn diverse woonvormen denkbaar waardoor oudere inwoners langer zelfstandig kunnen wonen. Of de mogelijkheden om mantelzorg dichterbij aan te bieden. DorpsGoed volgt dit op de voet en zal zich inspannen om hieraan bij te dragen.