Verkiezingen, Alweer?!

We hebben nog niet eens een nieuwe regering in Den Haag en we hebben het al weer over verkiezingen? Ja, dat klopt. Want in maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Meestal leeft dat veel minder dan de landelijke verkiezingen. En dat is eigenlijk best raar. Want zodra je een voet buiten de deur van je huis zet, heb je met de gemeente te maken en niet met de regering in Den Haag. We praten met Mariska Sturkenboom (fractievoorzitter) en Riny Schakenraad (voorzitter) over wat de gemeente nu allemaal doet en wat jij als inwoner daar voor invloed op hebt.

Waar gaat de gemeente dan over?

Mariska Sturkenboom: “De gemeente bepaalt het beleid over woningbouw, over groen in je omgeving, over vergunningen voor bedrijven, over scholen, kinderopvang, onderhoud van wegen, plaatsen van windmolens. Al dat soort zaken. Dus als de fietspaden of wegen niet goed zijn, moet je bij de gemeente zijn. Alles wat je om je heen ziet: woning, buurt, dorp, daar gaat de gemeente over.

Maar tegenwoordig ook over jeugdzorg, ouderenzorg en zorg voor langdurig zieken en mensen met een beperking.”

En hoe heb je daar dan invloed op als inwoner?

Mariska: “Als inwoner kun je de lokale politici kiezen, dat doe je eens in de 4 jaar. Maar je kunt ze ook aanspreken op zaken die voor jou belangrijk zijn. Zo krijgen we bij DorpsGoed wekelijks vragen van mensen die iets met ons willen bespreken. Daar gaan we altijd op in.

DorpsGoed zit in de gemeenteraad en zorgt er zo voor dat de stem van de mensen die hetzelfde gedachtengoed hebben ook gehoord wordt. Want de gemeenteraad zorgt elk jaar voor de verdeling van het geld. En dan maakt het echt uit welke partijen de meerderheid hebben.”

Wat kan ik doen?

Riny Schakenraad vervolgt: “we zijn altijd in gesprek met mensen die hart hebben voor alle dorpen binnen onze gemeente. En je kunt ons steunen door onze facebookpagina te volgen. Dan weet je wat er speelt in onze gemeente. We horen graag verschillende geluiden binnen en buiten onze partij voor een gezonde discussie. Die voeren we via de app, facebook, maar ook live en digitaal. Dus neem contact met ons op als je meer wilt weten. Want we gaan met DorpsGoed voor fijne, leefbare dorpen. Voor jong, oud, actief, minder actief. Waar je fijn op kunt groeien en fijn oud zijn. Met genoeg voorzieningen om dat mogelijk te maken!”

Wil je reageren?

fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

voorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Coronacompensatie voor leges voor de kermis, wie heeft dat bedacht?!

Coronacompensatie, zal dat het nieuwe woord van het jaar worden? Vorig jaar bestond het nog niet, nu kunnen veel bedrijven, verenigingen en gemeenten niet meer zonder.

Al weer een paar weken geleden hebben we vragen gesteld vanuit DorpsGoed over die compensatie. Het blijkt dat er voor de compensatie van de verliezen voor álle dorpshuizen in onze gemeente (De Moerkoal, D’n Durpsherd, Litserborg én Meander) in totaal 18.000,- is uitgetrokken. Dat is echt heel weinig voor vier locaties die al een half jaar geen inkomsten hebben en mensen in dienst hebben. Hoe reëel is dat?

Verder zagen we in het overzicht van kosten nog iets wat ons verbaast. De gemeente dekt namelijk ook eigen kosten uit dit coronabudget. Er wordt namelijk een bedrag van ruim € 46.000,- aan kosten gedekt voor de verkiezingen. Dat is geld dat de gemeente aan zichzelf uitbetaalt. En er was al een extra bedrag van de rijksoverheid gekomen om de extra verkiezingskosten te dekken. 

En dan een andere verbazingwekkende post: de gemeente compenseert gemiste legeskosten van het niet doorgaan van de kermis van dit geld. Terwijl dit geld toch echt bedoeld is om kunst en cultuur in onze gemeente in stand te houden. Niet om het tekort van de gemeente te dekken. En niet om stoeptegels of lantarenpalen van te kopen.

Tijd voor ons om nog eens door te vragen op dit overzicht!

Wil je reageren? fractievoorzitter@dorpsgoed.nl.

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Geen grond om op te bouwen? Onzin!

Bouwen, bouwen, bouwen. Iedereen in onze gemeente die daar mee bezig is, doet enorm zijn of haar best om woningen te realiseren waar het kan. Ambtenaren proberen procedures zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat het snel kan. Het college heeft het hoog op de agenda staan. De gemeenteraad heeft, onder aanvoering van DorpsGoed, extra geld beschikbaar gesteld. Iedereen doet zijn best.

Maar soms is je best doen niet genoeg. We vragen het aan Diny Pennings.

Diny: “voorwaarde is dat iedereen zijn best doet, maar soms gebeuren er zaken waar ik niets van begrijp. Zo zijn we begin april door ambtenaren en het college bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot woningbouw. Je ziet dan hoe lang het duurt (zeven tot tien jaar om van plan tot bouw te komen). En dan hebben we het nog niet over langdurige bezwaarmakers en bouwperikelen die vertragen.”

Maar dat is toch geen nieuws?

“Nee, dat klopt”, zegt Diny, “dat niet. Het nieuws kwam eigenlijk na de bijpraatsessie. Een van de vragen die ik stelde was, hoe de grondpositie van de gemeente was en waarom stukken zo lang braak liggen. Het college gaf aan dat er nauwelijks eigen grondposities waren. Daarom kan er ook niet tijdelijk gebouwd worden, want er is geen grond. Maar na de informatieavond, die ook terug te zien is via de vergaderkalender van de gemeenteraad (Zie de link op 2 april), werden we benaderd door iemand uit Den Dungen die aangaf dat er een stuk land braak ligt tussen de Spekstraat en het Grinsel in Den Dungen dat eigendom is van de gemeente. En wel 4,5 hectare! Als 15 jaar van de gemeente! Doe er iets mee! Ik snap niet dat hier nooit over gesproken is en dat er niets mee gedaan wordt. Dan kun je nog zo je best doen, maar dit is niet goed!”

En het college heeft zelfs mandaat gekregen om aankopen te doen zonder de raad vooraf te informeren?

Diny: “Ja, in 2020 heeft het college gevraagd om een mandaat van de raad te krijgen om zonder vooroverleg tot een miljoen euro per transactie te kunnen doen om grond aan te kopen. Volgens het college is er zo weinig grond dat het nooit voor zou komen dat ze zoveel uit gaan geven. Maar ze hebben gewoon grond en doen er niets mee. Daar snap ik helemaal niets van! En waarom ze dan nog zeggen dat ze nauwelijks grondposities hebben, begrijp ik ook niet.

Vooral omdat er aan de westkant van Den Dungen uitbreidingsplannen waren gemaakt, allemaal op grond van andere eigenaren en aan de oostkant ligt gewoon een stuk van de gemeente braak!

We hebben al het een en ander nagevraagd op het gemeentehuis, maar we gaan hier verder mee! Nu willen we weten hoe het zit ook.”

Wil je reageren? fractievoorzitter@dorpsgoed.nl.

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Blauwe Scholk Blijft!

Een pand waar een weg doorheen moet. Dat was de Blauwe Scholk voor het college. Veel mensen waren het er niet mee eens. Een beeldbepalend pand haal je niet zomaar uit het hart van je dorp. Dus kwam er een comité, een handtekeningenactie en een onderzoek.

Wat voor onderzoek?

Mariska Sturkenboom: “Op aandringen van de gemeenteraad, waarbij we als DorpsGoed het voortouw genomen hebben in de raad, is er een onderzoek gekomen naar de Blauwe Scholk. Zowel naar het pand zelf als naar de noodzaak om een weg door het pand te laten lopen. Blijkbaar is het toen voor het college duidelijk geworden dat er alternatieven zijn. Dat is mooi!”

Waarom moet het pand blijven?

Mariska: “Of je het pand mooi vindt of niet, daar kun je over twisten. Maar het hoofdgebouw is uniek en bouwkundig nog in orde. Het is niet meer van deze tijd om zo’n pand, waar ook echt cultuurhistorische waarde aan hangt, af te breken. Het is veel duurzamer hier een goede bestemming voor te vinden. Zeker als er woningen komen.”

Dus meer woningen door behoud van het pand?

Mariska: “Er is in ieder geval weer een locatie bij waar woningen ontwikkeld kunnen worden. We kunnen ons echt verheugen op een levendig centrum als er bij De Blauwe Scholk, Wonen op de Donk  en het terrein van Slachterij Cooijmans woningen komen. Helemaal als er een mooie mix van woningen komt voor verschillende doelgroepen.”

DorpsGoed is blij dat er mensen opgestaan zijn om het pand te behouden. Onder andere het comité behoud Blauwe Scholk heeft zich hard gemaakt voor dit resultaat. DorpsGoed heeft zich in de politiek ingezet voor het behoud van de Blauwe Scholk. Samenwerking loont. Want iets slopen is zo gebeurd, maar duurzaam met je omgeving en Den Dungen omgaan geeft veel meer voldoening! 

Wil je reageren? Stuur een mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Dungens Gat gaat goed!

Al jáááááren wordt er gesproken over ontwikkelingen bij het Dungens Gat. En er is al het een en ander gebeurd. Zo is er nu een kabouterpad en een trimbaan. Deze zomer staat er ook weer een frietkar. Maar er blijft behoefte aan structurele verbetering van recreatie aan het Dungens Gat.

Weer blij gemaakt met een dode mus?

Toine van Vught: “Ik hoop het niet. Jaren geleden heeft Jos Maas van DorpsGoed zich al ingezet om partijen bij elkaar te brengen om wat voor elkaar te krijgen. Iedereen wilde, behalve de gemeenten Gestel en Den Bosch. Steeds als iemand met een plan kwam werd dat weggewimpeld. Nu hopen dat het niet bij woorden van de wethouder blijft, maar dat er echt iets kan. En dat de verbindende schakel de gemeente wordt, is prima.”

Het college gaat er nu strakker op zitten?

Toine: “Dat geven ze aan. We hopen dan ook echt dat dat het verschil maakt. Zij hebben immers invloed op de vergunningen, wat er kan in het gebied. Hoog tijd dat er wat gaat gebeuren.”

En als je plannen hebt?

Toine: “DorpsGoed heeft al vaker opgeroepen plannen te melden bij de gemeente. Dat doen we weer. We hopen dat als die mensen die iets wilden hun plannen nog een keer tevoorschijn halen, zodat we een mooie recreatieplek krijgen in Den Dungen. Want we weten nu allemaal hoe belangrijk recreatie en natuur in je omgeving zijn.”

Wil je reageren? Stuur een mail naar toine@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

1000 woningen, maar wanneer?

1000 woningen gaan er komen, dat beloofde het college vorige zomer. Hoog tijd voor een update hoe het er nu mee staat. Na de berichten over het onderzoeken van andere woonvormen, bijvoorbeeld Tiny Houses, zijn we benieuwd naar de stand van zaken.

En hoe staat het er voor?

Mariska Sturkenboom: “Er zijn een heel aantal projecten aan de gang en er wordt in bijna alle dorpen wel gebouwd. Daarbij komen er nog locaties aan waar ook gebouwd kan worden. Zo is in Den Dungen het terrein van Slachterij Cooijmans onder voorbehoud verkocht aan een projectontwikkelaar. Daar kunnen woningen komen. In Gemonde wordt gewerkt aan bouwen bij ‘De Rietstok’. In Berlicum is de wijk Beekveld nog niet klaar en in Gestel staat alles klaar om op de Irenestraat te starten. Best veel plannen, maar het aantal van 1000 is nog ver weg.”

Dat klinkt goed?

Mariska: “Er gebeurt zeker het een en ander. De raad heeft op initiatief van DorpsGoed ook extra geld beschikbaar gesteld om de woningbouw te versnellen. Dan nog duurt het vaak zeven tot acht jaar om van plan naar uitvoering te komen, dat is heel erg lang. En we zien nu in de cijfers dat er in 2021 en 2022 best wat woningen bij komen. Maar na 2022 droogt de aanwas alweer op. Zo is er steeds een dip in de aantallen na een aantal jaar. Blijkbaar lukt het niet om een constante stroom woningen te bouwen.”

Meer continuïteit zou beter zijn?

Mariska: “Ja, dat zou beter zijn. Dan heb je ook niet zulke pieken in de prijzen van woningen. Daarnaast zien we dat er verschillende plannen nog niet hard zijn. Dat zijn vooral plannen van particulieren en kleinere plannen. We begrijpen niet goed waarom de gemeente het niet voor elkaar krijgt deze plannen om te zetten in woningbouw. Het is niet duidelijk waarom het ene plan wel door kan gaan en het andere steeds maar op de lange baan geschoven wordt. Vanuit DorpsGoed houden we het college scherp dat er gelijke mogelijkheden voor plannen moeten zijn voor iedereen!”

Wil je reageren? Stuur een mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Samenwerken in de strijd tegen armoede

Gelukkig zijn er allerlei organisaties die zich bekommeren om mensen die moeilijk rond kunnen komen van hun inkomsten. De gemeente heeft daar zeker ook een rol in. Er is een onderzoek geweest vanuit de rekenkamer van de gemeenteraad waarin staat dat die rol wel wat actiever mag. Het college heeft nu in een notitie gezet wat ze gaan doen.

Wat gaat er gebeuren?

Diny Pennings: “De gemeente wil wel eerder aan de slag met schuldhulpverlening. Dat is mooi, want hulp bij schulden waar je zelf niet meer uitkomt, is hard nodig. Dat stond ook al groot in het de krant. Maar verder verandert er niet zoveel. We zijn echt teleurgesteld dat de gemeente organisaties die al in het veld zitten, niet meeneemt. Zo is er weinig contact met de Vincentiusvereniging, een organisatie die veel zaken, zoals de voedselbank, regelt in onze gemeente.”

Wat moet de gemeente doen?

Diny: “Wat steeds lastig blijft bij armoede in onze gemeente is het vinden van deze mensen. Dat klinkt raar, maar er is veel verborgen armoede. Mensen schamen zich bijvoorbeeld. Ze hebben dan een koophuis, komen in de problemen met hun maandelijkse inkomen en dan valt het niet mee om aan te geven dat het je niet lukt rond te komen. En stenen kun je niet eten. Je huis verkopen kan wel, maar waar moet je dan wonen? Duur iets terugkopen kan niet, kleinere woningen en huurhuizen zijn bijna niet beschikbaar. We denken dat dit, vooral in de economische crisis na de coronacrisis een probleem wordt. De gemeente kan dus alle hulp gebruiken van bijvoorbeeld een voedselbank en Vincentiusvereniging om deze mensen in het vizier te krijgen.”

Wat gaat DorpsGoed doen?

Diny: “We vragen het college om meer met deze partijen samen te werken. We zien een raar fenomeen in onze gemeente dat het aantal mensen dat zich bij de voedselbank meldt, terugloopt. We weten niet hoe het komt, maar het zou raar zijn als wij zo ongeveer de enige gemeente in Nederland zijn waar zich dit voor doet. We willen weten hoe dat zit. En we willen een verbindende rol van de gemeente. Uit deze notitie blijkt dat armoede een onderwerp is dat het college nauwelijks interesseert, terwijl dit een enorme impact heeft op heel veel levens. Vooral dat van kinderen.”

Wil je reageren? Stuur een mail naar diny@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Tiny Houses, komen ze echt?

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een onderzoek gedaan naar woonwensen in onze gemeente. Een interessant onderzoek waar vooral gekeken is naar de wensen van starters en ouderen.

Wat staat er in dat onderzoek?

Toine van Vught: “Dat onderzoek heeft gekeken wat de wensen zijn van mensen met betrekking tot wonen. Ouderen die bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, maar bijvoorbeeld ook ouderen die graag kleiner willen wonen. Veel ouderen zien zeker in Gemonde dat het lastiger is langer thuis te blijven wonen als er minder voorzieningen in de buurt zijn. Met dit soort uitkomsten kan de gemeente beleid maken op woningbouw en woonomgeving.”

En hoe zit het met de Tiny Houses?

Toine: “Het blijkt dat 20% van de jongeren die een woning willen, interesse hebben in een Tiny House. Een huisje van ongeveer 50m2. Reden voor de gemeente om eindelijk aan de slag te gaan met dit concept. De aanhouder wint, wij zijn blij dat het college dit eindelijk oppakt. We moeten nog wel geschikte plaatsen vinden voor die Tiny Houses, maar er is in ieder geval een positieve grondhouding. Dat is echt winst!.”

Wanneer komen ze dan?

Toine: “Ze staan er nog niet. Gelukkig staat het college niet meer afwijzende tegenover deze vorm van wonen. Er wordt toch ook echt werk gemaakt van tijdelijke woningbouw. Er wordt gekeken waar dat kan. Eindelijk is het college zo ver dat er niet alleen naar traditionele woningbouw wordt gekeken.” We zijn er bij DorpsGoed trots op dat we door volhouden en steeds wijzen op deze vormen van wonen, het college toch zover hebben gekregen anders naar woningbouw te kijken. En daarbij willen we ook iedereen bedanken die in onze gemeente steeds weer dit onderwerp hebben aangezwengeld!”

Wil je reageren? Stuur een mail naar toine@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Mercuriusplein Berlicum, waar is dat feestje?

Voor miljoenen wordt het Mercuriusplein in Berlicum verbouwd. In april wordt een begin met de werkzaamheden gemaakt. Iedereen is benieuwd naar het eindresultaat, zeker als er zoveel geld mee gemoeid is. Het college heeft beloofd dat het plein een belevingsplek wordt, dat je er kunt recreëren. Er komen bomen, een fontein en mogelijkheden om te zitten. 

Het wordt behoorlijk vol op dat plein?

Mariska Sturkenboom: “Ja, daar ziet het wel naar uit. Veel vaste elementen zoals dat heet. Die kun je dus niet weghalen. Het aantal parkeerplaatsen wordt ook minder. Maar goed, een deel van de raad vond dat nodig op dit plein. We zien nu dat er zorgen zijn of er nog wel evenementen op het plein gegeven kunnen worden. Het Beach Volleybal bijvoorbeeld en muziekevenementen. Daar is juist dat plein midden in het dorp zo leuk voor.”

Vindt DorpsGoed het niet nodig?

Mariska: “Het plein kon zeker een opknapbeurt gebruiken. Wij vinden dat het echt teveel geld kost, vooral omdat de winkels hetzelfde blijven. De puien krijgen geen opknapbeurt en de winkels doen bijvoorbeeld ook niets voor dat plein. We hebben gepleit voor een gezamenlijke aanpak met winkeliers en inwoners, ook financieel. Dan hoeft de gemeente niet alles te betalen.”

En nu?

Mariska: “We wachten de antwoorden van het college rondom dit onderwerp af. Maar het ziet er naar uit dat de plannen vastliggen. De uitvoering gaat al beginnen, dus de vraag is of er nog iets veranderd kan worden. Maar het is goed als er aandacht is voor dit onderwerp.”

Wil je reageren? Stuur een mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl.

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Meepraten, dat gaat niet vanzelf!

Meepraten over wat er in jouw buurt gebeurt. Dat moet goed georganiseerd worden, want het gaat niet vanzelf. Onlangs heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt meer en beter te organiseren dat inwoners kunnen meepraten.

Waarom vond de gemeenteraad dat nodig?

Mariska Sturkenboom: “De gemeente gaat over heel veel zaken in je directe omgeving. Wegen, scholen, bouwen van huizen, windmolens, zorg. Allemaal onderwerpen die heel direct van invloed zijn op je woongenot. Mensen vinden daar vaak ook iets van en willen hun zegje daarover doen. Maar dan moet voor de inwoners van onze gemeente wel duidelijk zijn wanneer wat nu aan de orde is. Het gevoel is nu vaak dat er pas op het laatste moment wat aan de direct betrokkenen in een wijk of dorp gevraagd wordt. We willen dat dat eerder gebeurde.”

Hoe moet dat dan geregeld worden?

Mariska: “De gemeente zal nog actiever moeten zijn in het betrekken van de buurt bij veranderingen. Dus nog meer communiceren dat er bijvoorbeeld bijeenkomsten zijn. En dan ook echt luisteren naar wat er gezegd wordt. Misschien is het verstandig om niet alleen een bijeenkomst te houden als je al iets bedacht hebt, maar nog veel eerder. Geen tekeningen van een nieuw complex in de buurt laten zien, maar ideeën ophalen voordat je gaat tekenen.”

Dat neemt dan toch veel meer tijd in beslag?

Mariska knikt: “Ja, dat is aan de voorkant zeker zo. Maar nu zie je vaak dat bewoners al boos en verontwaardigd zijn als de eerste bijeenkomst is. Daarnaast is er veel weerstand waardoor mensen gaan procederen. Dat duurt aan de achterkant van het planningsproces veel langer. En is veel kostbaarder dan vooraf spreken met mensen. Ik verwacht niet dat alle procedures voorkomen kunnen worden, want je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Maar het zal wel schelen!

En je ziet het nu weer met windturbines. Daar is zoveel weerstand tegen gekomen dat het hele proces, op aangeven van de raad, weer opnieuw moet. Dat kost extra tijd en geld. Overigens kijken we kritisch naar dit proces omdat het zo snel moet. We willen wel dat er echt geluisterd wordt naar de mensen en dat er dan ook aangegeven wordt wat er mee gedaan wordt.”

Maar als we steeds met onderwerpen teruggaan naar de inwoners, waarom zit de gemeenteraad er dan nog?

“Tja, goede vraag,” zegt Mariska, “de gemeenteraad heeft zeker nog wel een functie. De raad zet kaders neer voor het beleid van het college. Wil je meer groen of ruim baan voor auto’s, wil je meer sociaal bouwen of meer vrije sector bouwen. Daar wordt in de gemeenteraad over gesproken. Maar ook over zorg, handhaving, verkeer, dat soort zaken. De mensen op wie je een keer in de vier jaar stemt, geven de grote lijnen aan. De invulling gebeurd door het college in samenwerking met de buurt en omgeving. Maar bedenk wel als je in dat stemhokje staat wat jij nu belangrijk vindt in je omgeving. Zo kun je de grote lijnen vast uitzetten!”

Wil je reageren? Stuur een mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld