Vakantie!!

Nog een paar dagen en dan begint de vakantieperiode, ook voor de gemeenteraad. Daar heet het dan reces. Er worden geen raadsvergaderingen gepland en bijeenkomsten zijn er eigenlijk ook niet. Even relaxen en genieten van een rustiger periode. Heerlijk om even op te laden voor een nieuw seizoen. Maar in dit artikel kijken we nog even terug.

Diny, wat is jou het meest bijgebleven van de afgelopen periode?

Diny Pennings: “In de raad zijn we heel actief bezig geweest met de energiestrategie. Wat gaan we als gemeente doen: Windmolens, zonnepanelen, andere oplossingen. We hebben in de raad steeds gepleit voor besparen, zon op dak, energie opwekking door bedrijven voor eigen gebruik, alternatieven bestuderen en zonnepanelen langs wegen bijvoorbeeld. Dan hoeven we geen windmolens te plaatsen. We zijn blij dat dat tot 2030 niet gaat gebeuren, maar we hebben nog wel een traject te gaan met onze buurgemeenten.”

En buiten de raad?

Diny: “we hebben veel ‘ombudswerk’ verricht. Dus mensen achter de schermen geholpen contact te leggen met de gemeente of te zorgen dat er aandacht is voor hun probleem. Bijvoorbeeld de verslaafdenopvang in de Dungense polder, speelmogelijkheden in de wijk Beekveld in Berlicum en ik heb regelmatig contact met de omwonenden van de Sassenheimseweg in Berlicum.”

Toine, waar heb jij je mee bezig gehouden?

Toine: ‘nou, ik heb veel met woningcorporaties gesproken om de gemeente te bewegen iets met tiny houses of tijdelijke woningen te doen. Dat laatste lijkt te lukken, maar we willen ook echt die tiny houses bij bijvoorbeeld het Kentalisterrein mogelijk maken. En er is sowieso een locatie in Gestel waar dit mooi zou zijn, vlakbij de grote rotonde. Dus daar blijf ik mee door gaan. We hebben in de raad toch echt de andere partijen kunnen overtuigen dat dit ook een oplossingsrichting is voor de woningnood.

Daarnaast ben ik veel op pad geweest om voor mensen zaken te regelen. En dat gaat echt van het bemiddelen bij een verschil van inzicht over een oprijstrook tussen bewoner en gemeente tot het zoeken van een plek waar jongeren opgevangen kunnen worden.”

En Mariska, wat is jou het meest opgevallen afgelopen jaar?

Mariska: “We hebben veel gesproken over de Raadskamer in het centrum van Gestel. Voor sommige mensen is dit wel een drama geworden. De mails die ik van mensen kreeg zijn soms heel triest en dan hoop je dat de gemeente daar toch ook wat in wil doen. Dat is nu niet zo, dus daar zijn we nog niet klaar mee! Ik las over een mooi voorbeeld in Helmond waarbij een iets andere situatie door actief optreden van het gemeentebestuur voor veel kopers met een sisser afliep. Wellicht inspireert het ons college.

Daarnaast ben ik bij veel mensen langs geweest om te horen wat zij willen. Daarbij zie ik echt dat burgerparticipatie moeizaam gaat in onze gemeente. Dat komt deels door corona, maar voor een groot deel ook door de houding van het college. Mensen voelen zicht niet serieus genomen en worden dan boos. En als mensen boos zijn, kun je geen redelijkheid meer verwachten. Ik hoop wel dat iedereen na de vakantie weer met een frisse blik en met iets minder boosheid naar plannen kan kijken. Als we iets willen, zullen we het samen moeten doen.

En nu ga ik samen met mijn gezin van een fijne vakantieperiode genieten!”

DorpsGoed wenst iedereen een fijne, gezonde en veilige vakantie toe. Vanaf september kun je weer rekenen op nieuws, maar mocht er in de tussentijd iets zijn dat je wilt delen, dan kun je altijd een mail sturen naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl.

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

School, zorgenkindje van Den Dungen.

Fonkel bestaat nog niet zo lang en ziet er nog nieuw uit. Maar de eerste barstjes zijn zichtbaar. De Wegwijzer is net verbouwd en toch is uitbreiding op een andere locatie al weer nodig. De groei zit er bij de jeugd goed in!

Maar ondertussen wordt de noodklok geluid. Fonkel barst uit de voegen en kan daardoor eigenlijk geen integraal kindcentrum meer zijn. En ook bij de Wegwijzer wordt er al buiten de deur les gegeven.

Wat is er aan de hand?

Mariska Sturkenboom: “De scholen in Den Dungen groeien uit hun jasje. Zeker omdat de gebouwen beiden een integraal kindcentrum zijn. Dat betekent eigenlijk dat een kind van 0 tot 12, voor tijdens en na school op één plaats kan blijven. We zien dat dat in de knel komt en dat is zorgelijk. Je wilt namelijk zo min mogelijk de kinderen vervoeren door het dorp. Er zitten altijd risico’s aan vervoer en qua duurzaamheid wil je dit ook niet.”

Hoe kan dat nu?

Mariska: “Tja, er zijn een jaar of acht geleden twee scholen samen gegaan. Daarna is er een nieuwe wijk gebouwd, die overigens nog niet af is, en dat zorgt voor veel meer kinderen dan verwacht. Vooral omdat er anders gebouwd is dan vooraf gepland. Er zijn meer woningen op een kleiner oppervlak gebouwd, dus zijn er meer mensen komen wonen. Maar nu zitten we dus wel met scholen die vollopen. De gemeente heeft daar overigens wel iets aan gedaan, maar de vraag is of het genoeg is.”

En nu?

Mariska: “Het klinkt een beetje ambtelijk, maar het lijkt me goed dat we als DorpsGoed met bestuur en diverse organisaties van school praat om te horen wat zij als oplossing zien. We hebben dan een beeld wat er kan en mogelijk is.  Het is niet voor het eerst dat we dat doen, we hebben al vaker de scholen bijgestaan.”

En straks vakantie?

Mariska: “Ja, nog een week en dan zijn de scholen dicht. En dan willen we toch iedereen weer een groot compliment geven dat dit moeilijke schooljaar voor veel kinderen weer tot een goed einde is gekomen. En dat er op de verschillende plaatsen weer nieuwe initiatieven zijn. Fonkel is bezig het schoolplein opnieuw in te richten en te vergroenen. We blijven met z’n allen vooruit gaan en nieuwe dingen doen.”

Wil je meepraten of heb je een mening over dit artikel? Stuur een mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

DorpsGoed: Investeer in mensen in 2022!

De gemeenteraad heeft 1 juli gesproken over de kadernota. In die nota staan de voorstellen voor de plannen voor 2022. Als de gemeenteraad de kadernota heeft aangenomen worden die plannen opgenomen in de begroting.

Een belangrijk moment dus waarop de plannen voor de gemeente voor komend jaar besproken worden.

Wat zijn de plannen voor komend jaar?

Mariska Sturkenboom: “Die zijn er niet zoveel. Daarmee wordt het het tweede jaar op rij waarin weinig gebeurt. Van afgelopen jaar snappen we dat wel vanwege corona. Voor komend jaar zijn er verkiezingen gepland. Je kunt zeggen, we doen dan niet zoveel meer. Maar omdat 2020 en 2021 ook al lastige jaren waren, blijft er wel héél veel liggen. Vooral aan de menskant, zeg maar.”

Hoe bedoel je dat?

Mariska: “In 2020 was er geld over. De keuze is door de PPA, VVD en CDA gemaakt om dat geld deels te gebruiken voor sporthal de Run. Er moet daar zeker wat gebeuren, maar DorpsGoed vindt dat je bij de mensen moet beginnen. Binnen de verenigingen zijn grote zorgen over de terugloop van leden. Veel mensen hebben de afgelopen periode van hun vrije zondag of zaterdag genoten zonder sport. En die blijven nu liever andere dingen doen dan sporten in een team. Het lijkt ons beter eerst met deze issues aan de slag te gaan dan te investeren in stenen. Investeer in mensen!”

En verder?

Mariska: “we hopen dat het college ook oog houdt voor de gezondheidszorg. Onze jongeren hebben aandacht nodig, die hebben het afgelopen jaar veel moeten laten voor de algemene gezondheid van ons allemaal. Onze ouderen zaten soms in de knel. We moeten bijkomen van een heftig jaar. En als mensen daar hulp bij nodig hebben, moeten ze die kunnen vinden. Dus als de gemeente ergens geld aan uit moet geven, is het aan die zorg. De verenigingen, clubs, vrijwilligers en professionele organisaties die dat verzorgen, verdienen aandacht en geld. Dat zit onvoldoende in deze kadernota, daarom hebben we tegen gestemd.”

Wil je meepraten? Stuur een bericht naar fractievoorzitter@DorpsGoed.nl.

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

DorpsGoed: Woningsplitsing, wat heb ik daar nu aan!?

In onze gemeente is behoefte aan woningen, dat zal u inmiddels bekend zijn. Doordat mensen van verschillende leeftijden en in verschillende levensfasen in onze dorpen wonen, blijven de dorpen leefbaar. Onze ouderen zijn vaak vrijwilliger bij verenigingen en zijn overdag aanwezig in het dorp. Jonge ouders en kinderen hebben scholen en kinderopvang nodig en zorgen ervoor dat verenigingen leden houden. Kortom, we hebben elkaar nodig om voorzieningen in de dorpen op peil te houden.

Wat heeft woningsplitsing er mee te maken?

Mariska Sturkenboom: “We zien dat er behoefte is aan woningen voor jonge mensen. Daarnaast zien we ook dat een aantal ouderen graag kleiner wil wonen. Het valt niet mee om dat voor elkaar te krijgen. En soms willen ouderen ook gewoon op de plek blijven waar ze altijd gewoond hebben. En vergis je niet, binnenkort is 33% van de inwoners van onze gemeente ouder dan 65! Dus we hebben veel ouderen in Sint-Michielsgestel. En woningsplitsing kan er juist voor zorgen dat ouderen een deel van hun woning kunnen verkopen. Zo blijft voor hen het pand makkelijker bewoonbaar en heeft iemand anders een woning om in te wonen.”

Dan krijg je dus veel meer woningen?

Mariska: “Dat klopt. Zo krijgen we meer woningen zonder dat er heel veel stenen in de dorpen bijgebouwd moeten worden. Woningsplitsing is overigens niet nieuw, dat kan al in onze gemeente, maar daar worden heel veel voorwaarden aan gesteld. En in het buitengebied gelden weer andere regels dan in de bebouwde kom. Dus we willen nu dat er opnieuw gekeken wordt naar de regels. We hebben dat in de raadsvergadering besproken en het college heeft toegezegd dit in de nieuwe woonvisie op te nemen. Daar zijn we blij mee.”

En wat gebeurt er dan?

Mariska: “Als het makkelijker is om woningen te splitsen, krijgen we een groter woningarsenaal. Ouderen kunnen in hun huis blijven wonen, jongeren hebben meer kans op een woning in onze gemeente en dit alles zonder dat er meer stenen in het dorp komen. We realiseren ons wel dat niet ieder huis hiervoor geschikt is. Maar ook dit helpt om in Sint-Michielsgestel de gemeenschappen levendig te houden!”Wil je meepraten? Stuur een bericht naar fractievoorzitter@DorpsGoed.nl.

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Afval: over zakjes en een lege portemonnee

Afval, waar laat je het. Dat is eigenlijk altijd al een probleem geweest. Gelukkig wordt er steeds meer afval gerecycled en geupcycled.

Daar wordt de afvalinzameling niet altijd goedkoper van, dat hebben we ondertussen ook gemerkt. Afgelopen week ging het in de gemeenteraad weer over afval. En wat DorpsGoed betreft gaat het op inhoud eindelijk de goede kant op. Wel was er nog een geldkwestie…

Hoezo?

Diny Pennings: “We hebben eindelijk een plan voorgelegd gekregen waar alles in zit: meer inzetten op communicatie, en dan vooral hoe je afval scheidt en wat in welke bak moet. Dan komt er de mogelijkheid om gevarieerd in te zamelen en te zorgen dat er bijvoorbeeld in de zomer en in de winter verschillend wordt opgehaald. Daarbij hebben we voor het GFT afval de suggestie gedaan biozakjes in te zetten zodat in de zomer het GFT-afval niet gaat stinken. Verder komt er de mogelijkheid om je container in te ruilen voor een kleinere container.”

Maar hoe zit het met die lege portemonnee?

Diny: “Het CDA heeft een motie ingediend om een proef met vaker GFT-afval inzamelen een jaar naar voren te halen. Op zich helemaal niet gek, maar er zijn extra kosten aan verbonden. En er is geen geld om die extra kosten te betalen. Want de hele pot is leeg. Dat is ook een van de redenen waarom de kosten de laatste jaren zo gestegen zijn voor het afval.

Uiteindelijk heeft de wethouder gezegd dat hij het gaat regelen, maar dat betekent wel dat we geld gaan uitgeven dat er niet is. En dat in een tijd dat we al krap bij kas zitten.”

En nu?

Diny: “We hopen dat het geld een jaar later terugverdiend wordt. We moeten er in ieder geval met z’n allen voor zorgen dat we zo min mogelijk afval maken, afval goed scheiden (papier, glas, GFT, plastic, etc.) en dan op de goede dag aan de weg zetten. Dan halen we die 30kg per persoon per jaar. En daar zijn we met z’n allen het allermeeste mee geholpen.”

Wil je meer weten of meepraten? Mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Wanneer komt ‘De Stek’?

Plannen genoeg voor een mooi nieuw dorpshuis in Gemonde en nu ligt het stil. De planning voor de school kan in de kast en we moeten even afwachten. En dat is jammer. We spreken Diny Pennings hierover.

Wat is er aan de hand?

Diny Pennings: “Het heeft lang geduurd, maar eindelijk zouden de plannen voor ‘De Stek’ in Gemonde uitgevoerd gaan worden. De planning was besproken en de school had al bedacht hoe ze alles gaan doen. Nu blijkt dat het niet zo gemakkelijk is een aannemer te vinden. En dat is wel jammer want dit is een project dat juist door veel inwoners van Gemonde gedragen wordt.”

Waar komt de vertraging vandaan?

Diny: ”net als veel mensen die willen verbouwen of bouwen, loopt de gemeente tegen de kraptes aan die in de bouwwereld op dit moment spelen. Personeel, bouwmateriaal, etc. Dus de aannemer kan gewoon niet eerder beginnen. De gemeente kan hier ook niets aan doen. Maar het geeft wel aan waar we de komende jaren mee te maken krijgen bij de bouw.”

Zorgelijk?

Diny: “Ja, toch wel. En als er dan door andere redenen vertraging in een proces wordt opgelopen, worden bouwkosten alleen maar hoger. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij het centrumplan in Gestel. We vinden bij DorpsGoed dan ook dat er alles aan gedaan moet worden om processen snel te laten verlopen. Dat kan door ambtelijk alles goed te doen, maar vooral door mensen van te voren mee te nemen in plannen. Niet pas communiceren als er al onomkeerbaar besloten is. Dus betrek mensen bij de plannen. Dat is overigens bij ‘De Stek’ goed gelukt!”

Wil je meer weten of meepraten? Mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Gemonde bouwt, maar waar?

Net als de andere dorpen in onze gemeente, snakt Gemonde naar woningen. Dus worden er plannen gemaakt om te bouwen bij de Rietstok. Dat niet iedereen het hier mee eens is, is duidelijk geworden. Een aantal inwoners zou graag zien dat woningen op een andere plek komen in het dorp. Mariska Sturkenboom sprak een tijd geleden met een aantal bewoners van Gemonde.

Wat willen ze?

Mariska Sturkenboom: “De bewoners die zich hebben uitgesproken, willen graag woningbouw in het dorp, maar niet bij de Rietstok. Er zijn een aantal bezwaren: het is een mooie groene plek in het dorp die het dorp z’n eigen karakter geeft. Verder zijn er nauwelijks faciliteiten voor woningen op deze plek. Zo zijn er echt te weinig parkeerplaatsen voor zoveel woningen. Een deel van de percelen is zo krap dat er geen parkeerplaats op het eigen perceel is. Het seniorencomplex dat er staat heeft ook al te weinig parkeerplaatsen. Daarbij is het vreemd dat er bij het plan van ‘De Huif’  in Gestel dit als argument werd gebruikt dat een ontwerp niet door kon gaan, maar als de projectontwikkelaar in Gemonde met een plan komt waarbij op de openbare weg geparkeerd moet worden, dit wel kan. Waar kijkt dit college dan naar?

Overigens is de afhandeling van al dat verkeer ook nog een punt dat voor veel onveiligheid zorgt.”

Een andere plek dus om te bouwen.

Mariska: “Ja, in de structuurvisie van de gemeente is de mogelijkheid voor woningbouw opgenomen in de Koudenbergstraat. Dat sluit al aan op een woonwijk, er wordt geen groen opgeofferd in het dorp en het karakter van Gemonde blijft bestaan. Er zijn zelfs twijfels of er, cultuurhistorisch gezien, wel gebouwd mag worden bij de Rietstok.

Het ziet er naar uit dat dit alles te maken heeft met de kosten voor de grond. Het zou jammer zijn als om die reden Gemonde het unieke karakter verliest op een prominente plek.”

Wat gaat er gebeuren?
Mariska: “Vanuit DorpsGoed gaan we vragen stellen aan het college wat nu hun gedachte is bij het bouwen op deze plek. Want bij de bijeenkomsten die georganiseerd zijn door de projectontwikkelaar en de gemeente, werd niet duidelijk waarom het nu persé op deze plek moet. Waarom wordt er niet naar een alternatief gezocht dat veel beter in het karakter van het dorp past? Dat soort zaken willen we weten van het college.”

Meepraten? Mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl.

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Buitenspelen in Beekveld.

9 juni was het buitenspeeldag. Het was geweldig weer om eens extra aandacht te besteden aan alle voordelen van het buitenspelen. Waarbij plezier toch echt bovenaan staat.

Binnen onze gemeente zijn er best veel plaatsen waar je kunt buitenspelen, dus toen DorpsGoed hoorde dat er een prachtige, groene veilige kinderrijke wijk is waar je helemaal niet lekker kunt buitenspelen, waren we verbaasd.

In de wijk Beekveld is veel beloofd met betrekking tot groen en veiligheid, maar nog niet veel gerealiseerd. Daar hebben we al eerder over geschreven: “Een aangenaam ruime en groene woonwijk?” Ammehoela! – Dorpsgoed

Ondertussen hebben we de wijk gevraagd wat de kinderen nou leuk zouden vinden om op de buitenspeeldag te doen. We kregen de mooiste speeltuinen en voorstellen toegestuurd. En wat hoog op het lijstje staat is gewoon een veldje waar kinderen veilig kunnen spelen.

De buurt heeft veel energie gestoken in contact met wethouder en projectontwikkelaar. Daar is niets uitgekomen. DorpsGoed gaat die contacten opnieuw leggen en oppakken, want je hele jeugd in een kinderrijke buurt wonen en niet fatsoenlijk buiten kunnen spelen, daarvoor ben je toch niet in Beekveld gaan wonen?

DorpsGoed gaat alle ideeën en tekeningen aanbieden aan de wethouder en hoopt zo dat de tekeningen het creatieve proces in het gemeentehuis op gang brengen.

Dank aan al die kinderen die iets moois gemaakt hebben, nu nog hopen dat de gemeente eindelijk stappen gaat zetten.

Wil je meepraten over de buitenspelen en de wijk Beekveld? Mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl.

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Samendoen is het toverwoord

Ik geloof in de kracht van een samenleving waarin we elkaar helpen, samen de handen uit de mouwen steken en onze verantwoordelijkheid nemen. Krachten bundelen om onze dorpen leefbaar te houden. Wat mij in DorpsGoed aanspreekt, is dat het denkt vanuit de dorpen en haar bewoners. Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en dat moet natuurlijk vooral zo blijven! Ik ben ervan overtuigd dat je de dorpen veel beter en leefbaarder kunt maken in samenspraak met de burgers. Samendoen is daarbij het toverwoord.

Christel Heijmans

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld