Beekvliet Boerderij wat gebeurt er nu?

De Beekvlietboerderij gaat ruimte maken voor woningbouw. Of nee, toch niet.

Verbaasd las DorpsGoed in de krant dat er plannen zijn bij de Heemkundevereniging om de Beekvlietboerderij te kopen. In het verleden waren er meer gegadigden, maar die werden door het college meteen de deur gewezen, want die konden het toch niet betalen of wilden er niet ontwikkelen.

We vragen ons af waarom deze clubs zich niet thuis voelen in de Meander

Toine

Toine van Vught hierover: “We zijn verbaasd, dat dit soort gesprekken nu wel kunnen, maar dat er voorheen door het college met argusogen naar andere initiatieven werd gekeken. Die kregen nauwelijks kans om hun plannen voor te leggen. De gemeenteraad heeft in het verleden namelijk een taakstelling op het pand gezet.”

Hoezo een taakstelling?

Toine legt uit: “Er moet een minimale opbrengst van dit pand of de grond komen. Daardoor kon de kledingbank bijvoorbeeld niet door gaan. We zijn benieuwd naar het voorstel van de Heemkundevereniging en de Veteranen.”

Mooi toch als zo’n markant pand blijft bestaan?

Toine: “Het is zeker een bijzonder pand. Maar we maken ons bij DorpsGoed nog wel zorgen om al die verenigingen die een eigen pand kopen of huren. Er is heel hard gewerkt om zoveel mogelijk verenigingen hun activiteiten in de Meander te laten doen, maar blijkbaar kunnen de Seniorenvereniging, de Veteranen en de Heemkunde vereniging Heerlijkheid Herlaer daar niet of niet goed terecht. Terwijl de jongeren bijvoorbeeld wel persé naar de Meander moesten.

Zeker in deze tijden is het voor de Meander al moeilijk genoeg om de exploitatie rond te krijgen en als veel clubs dan toch ergens anders zitten, wordt dat nog moeilijker.”

En wat nu?

Toine: “We vragen ons af waarom deze clubs zich niet thuis voelen in de Meander. Moet er iets anders waardoor zij wel in de Meander willen komen? Nu de Meander iets meer dan een jaar open is, zou dat nog eens goed zijn om te onderzoeken.”

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met DorpsGoed.

Kijk op www.dorpsgoed.nl of stuur je bericht naar toine@dorpsgoed.nl

Met hoeveel kun je eigenlijk in 1 woning wonen?


De gemeenteraad heeft gesproken over kamerbewoning. Want zelfs in de gemeente Sint-Michielsgestel wonen mensen op kamers. Soms omdat ze het fijn vinden om met verschillende individuen in een huis te wonen, omdat het anders wellicht te duur is. Maar soms ook, omdat je niet anders kan.

Wat heeft de gemeenteraad daar dan mee gedaan?

Mariska Sturkenboom: ”Ja, we hebben een technisch, maar wel belangrijk besluit genomen. Het besluit zorgt er namelijk voor dat er in een woning niet meer dan vier mensen mogen wonen die geen familieverband hebben. Dat houdt de omgeving van dit soort panden leefbaar. Als er veel mensen in een woning wonen, heb je namelijk niet alleen meer geluid bij zo’n woning, maar bijvoorbeeld ook veel meer verkeer. Dat kan echt een probleem zijn in een wijk.”

Maar nu kunnen er dus minder mensen wonen, maar we willen toch meer woningen?

Mariska: “Ja, dat is zo, maar als DorpsGoed vinden we dat mensen ook fatsoenlijk moeten wonen. We willen echt niet dat mensen in een eengezinswoning worden opgehokt en dat als mensen gaan werken, degenen die thuiskomen in het nog warme bed kruipen, omdat er geen plaats is voor een eigen bed. Dat wil je mensen niet aan doen.”

En hoe gaat dat dan met bestaande locaties waar al meer mensen wonen?

“Nou,” zegt Mariska, “Dat is nog wel een punt. We waren echt verbaasd dat de wethouder zei dat er geen bekende locaties zijn waar meer dan vier mensen bij elkaar wonen zoals hier bedoeld. Als DorpsGoed hebben we al een keer vragen over zeer specifieke locaties gesteld, dus dan moet het bekend zijn bij het college. Ze hebben zelf de antwoorden gestuurd.”

Dus?

“Gelukkig kregen we de toezegging van de burgemeester dat er gehandhaafd wordt op die locaties en dat er al zaken lopen. Dus het is echt nodig dat we hier iets aan doen. Mooi dat dit besluit genomen is.”

Waar geven we geld aan uit: keuzes, keuzes, keuzes.


2020 is een bijzonder jaar. Het coronavirus heeft leed veroorzaakt bij veel gezinnen en gemeenschappen in onze gemeente en elders in de wereld.

De economie is van een oververhitting naar recessie gegaan, in één klap. Iets wat we nooit voor mogelijk hadden gehouden.

En het kan je niet ontgaan zijn dat de gemeente (alle gemeenten) hier last van gaat krijgen. Daarom zijn de begrotingsbesprekingen voor 2021 spannender dan ooit. Zeker omdat het voortraject ook al anders gelopen is dan anders.

Normaalgesproken krijgt de gemeenteraad de kans vast wat kaders aan het college mee te geven voor de begroting via de voorjaarsnota. Politieke partijen laten dan vast aan het college weten wat zij belangrijk vinden. Maar doordat er nauwelijks vergaderd werd tijdens de corona lockdown, zijn die besprekingen niet door gegaan.

Nu heeft de raad, en dan vooral de partijen in de oppositie, aangedrongen op voorbereidende besprekingen. Zodat alle partijen de mogelijkheid krijgen belangrijke zaken voor te leggen. De afgelopen weken zijn we daarmee aan de slag gegaan.

Het college heeft de keuze gemaakt om op alle investeringen 10% te bezuinigen. Verder gaat de nieuwbouw van sporthal de Run niet door, maar wordt er verbouwd. En zo zijn er nog een aantal keuzes die het college al gemaakt heeft.

DorpsGoed wil graag weten van de inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel wat zij belangrijk vinden. Waar mag volgens u zeker niet op bezuinigd worden? En wat hoeft de gemeente in 2021 niet meer te doen volgens u? We zijn benieuwd. Laat een reactie achter onder dit artikel of neem contact op met:

Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Diny Pennings: diny@dorpsgoed.nl

Toine van Vught: toine@dorpsgoed.nl

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met DorpsGoed.

Kijk op www.DorpsGoed.nl