Wie zijn we?

DorpsGoed is opgericht in 1999 en sindsdien politiek actief in alle dorpen in de gemeente. DorpsGoed was meerdere jaren de grootste politieke partij in de gemeente Sint-Michielsgestel en functioneert op dit moment als oppositiepartij met drie raadsleden en een steunfractielid.

Waar staan we voor?

  • DorpsGoed is toegankelijk en laagdrempelig
  • DorpsGoed staat voor het behoud van de leefbaarheid in de grote én kleine kernen
  • DorpsGoed stimuleert woningbouw op maat voor alle doelgroepen
  • DorpsGoed zorgt voor voorzieningen voor inwoners die meer aandacht nodig hebben op sociaal en materieel gebied
  • DorpsGoed staat voor samenwerking in de gemeenteraad met alle partijen