Wie zijn we?

DorpsGoed is opgericht in 1999 en sindsdien politiek erg actief in de verschillende dorpen in onze gemeente. Meerdere jaren zijn we de grootste partij van onze gemeente geweest en op dit moment functioneren wij als oppositiepartij met 3 fractieleden in de gemeenteraad.

Waar staan we voor?

We staan voor herkenbare lokale politiek.

  1. Koester de dynamische eigenheid van de dorpen
  2. Alle dorpen dienen vitale samenlevingen te zijn voor jong en oud
  3. Respecteert de oorsprong en de historie van die dorpen zonder voorbij te gaan aan nieuwe ontwikkelingen
  4. Verbeter het groene en recreatieve karakter van de gemeente
  5. Interactieve politiek vanuit een sterke eigen visie en met constant aandacht voor de burgers