DorpsGoed helpt

Bij problemen met de gemeente

Als lokale politieke partij in de gemeente Sint-Michielsgestel willen we burgers graag helpen. Te weinig speelvoorzieningen in de buurt? Dreigen er teveel bomen te worden gekapt?  DorpsGoed ondersteunt je graag om deze problemen samen met de gemeente op te lossen.

Jouw toekomst

Denk en praat met ons mee

Als lid van DorpsGoed draag je dírect bij aan de standpunten van de fractie in de gemeenteraad. Hier begint jouw invloed!

Fractie

De personen achter DorpsGoed

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft in totaal eenentwintig zetels. Hiervan zijn er drie voor DorpsGoed. Mariska Sturkenboom is fractievoorzitter, Toine van Vught en Diny Pennings zijn de twee andere raadsleden. Martijn van Meurs is steunfractielid. In deze raadsperiode -die loopt van 2018 tot 2022- maakt DorpsGoed deel uit van de oppositie.