Nog een weg in het centrum van Den Dungen

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april 2024 is er een besluit genomen over het bestemmingsplan Wonen op de Donk. Een ontwikkeling van 43 woningen in het centrum van Den Dungen voor een brede doelgroep. Door het saneren van het daar gevestigde agrarische bedrijf komen er mogelijkheden voor ontwikkelingen in de dorpskern. Iets wat DorpsGoed toejuicht.

Maar waar wij niet blij mee zijn is de verkeerskundige wijziging die ook in dit plan is opgenomen. Er komt een weg tússen de Blauwe Scholk en het Raadhuis. Een weg die uitkomt op de Bosscheweg, een paar meter voor het kruispunt bij de Dungense kerk. Een kruispunt wat nu al bekritiseerd wordt als het gaat om verkeersveiligheid. Rond de kerk komen met dit plan straks 6 wegen bij elkaar. Dat is niet niks.
Er is de afgelopen jaren uitgebreid gesproken en gekeken naar de ontsluiting van deze nieuwe wijk. Ook zijn er rapporten over geschreven. Wij erkennen dat dit een lastige opgave is waarbij diverse belangen meespelen. Maar DorpsGoed vindt de gekozen oplossing niet toekomstbestendig.

Hiervoor zijn twee redenen. Deze weg is verkeersonveilig. Er is slecht zicht op dit punt om de weg op te komen. De extra weg die uitkomt op het drukke kruispunt kan leiden tot meer verkeersonveiligheid op het kruispunt. In een verkeerskundig onderzoek is gekeken naar vijf scenario’s. De gekozen weg werd in dit rapport afgeraden. De gemeente heeft er toch voor gekozen om voor deze variant te gaan met wat aanpassingen. DorpsGoed gelooft niet dat dit voldoende is.

Daarnaast denken wij dat deze weg, die direct langs de Blauwe Scholk loopt de herontwikkeling van dit pand in de weg staat. Onlangs is dit historische pand benoemd als monument en zal binnenkort verkocht worden. Wij hopen dat de nieuwe bestemming een meerwaarde heeft voor onze inwoners. Een weg zo dicht langs dit monument zal niet meehelpen in de mogelijkheden.

DorpsGoed heeft in samenwerking met de PPA en De Gestelse Coalitie een motie opgesteld waarbij deze verkeerssituatie onder de aandacht blijft en geëvalueerd gaat worden. Daarmee hopen we dat er uiteindelijk een optimale oplossing komt voor het centrum van Den Dungen.