Geen plek voor tijdelijke woningen!? Plek zat!

DorpsGoed pleit al jaren voor tijdelijke woningen. Op veel plaatsen die voor woningbouw bestemd zijn, kun je prima tijdelijke woningen zetten als de plannen voor permanente bebouwing op zich laten wachten.

In Berlicum, Gestel en Den Dungen kennen we allemaal plaatsen waar al jaren van gezegd wordt dat er woningbouw komt, maar waar nog steeds niets staat.

Is 10 jaar tijdelijk?

“Dat klopt”, zegt Mariska Sturkenboom, “als je iets neerzet, wil je dat zeker voor 10 jaar doen. Want het kost geld om woningen te bouwen, ook voor de gemeente. Denk aan wegen, riolering, etc. Maar nu zegt wethouder Van der Aa dat er geen plaatsen zijn die hiervoor in aanmerking komen en daar zijn wij als DorpsGoed echt boos over!

Boos?

“Ja”, zegt Mariska fel, “als je kijkt hoe het gaat met woningbouw in deze gemeente word ik daar echt boos over. Bij de Werststeeg in Berlicum is in 2017 besloten door het college onder leiding van wethouder Mathijssen, dat er geen noodzaak is voor tijdelijke woningbouw. Dat stuk ligt al jaren braak en nu zijn er ook al weer 4 jaar voorbij. Datzelfde geldt voor de Veldstraat in Den Dungen. In 2012 zijn de kinderen van ’t Kiemveld en de Jozefschool samen naar Fonkel gegaan. Negen jaar later is er nog steeds niet gebouwd op die plek. Daar hadden prima tijdelijke woningen kunnen komen. Dus dat er geen plaats is vind ik echt onzin. De wil is er niet!”

Wat kan er nog?

Mariska: “Er zijn nu ook weer plaatsen waar bouwplannen zijn. Als je in de praktijk kijkt, zie je dat er op stukken waar veel gebouwd gaat worden zoals de locaties Kentalis en Heidelust in Sint-Michielsgestel en de plannen in Gemonde, niet alles tegelijk gebouwd wordt. Zet dan op de stukken die het laatst met permanente woningen bebouwd worden, tijdelijke woningen. Dan kunnen er in ieder geval mensen wonen die met spoed op zoek zijn naar een woning.”

DorpsGoed vraagt het college echt iets te doen met de mogelijkheden die er zijn en niet steeds tegen de gemeenteraad te zeggen dat ze er mee bezig zijn. Want nu lijkt het alsof de gemeenteraad aan het lijntje wordt gehouden en er maar geen besluit komt om hier echt mee aan de slag te gaan. Er is zo’n grote behoefte aan woningen in onze gemeente!

Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Een voetbalkantine vol kleding

Het wijkplein in Gestel moest leeg voor woningbouw. Dat was altijd de bedoeling en er is heel veel behoefte aan de woningen die daar gaan komen. Woningen die gebouwd worden door de woningbouwvereniging. Eindelijk. Het heeft al lang genoeg geduurd.

Waar het ene initiatief van de grond komt, moet iets ander weg. In de tijd dat het schoolgebouw op de plek van de Irenestraat leeg stond, is er veel moois ontstaan. Een plek voor de jeugd, een moestuin voor iedereen die zin heeft om mee te doen. En een kledingbank die veel toeloop heeft. Dat drukt ons maar weer eens met de neus op het feit dat behoorlijk wat mensen aan het eind van de maand niet genoeg geld overhouden om kleding te kopen. Zo’n 450 mensen maken gebruik van de kledingbank!

Bij elkaar

Mariska Sturkenboom: “Dat zijn toch veel mensen. Het mooie was op de Irenestraat dat alles bij elkaar zat. En ook in die wijk, want daardoor wordt het ook door de wijk gedragen. Een van de redenen waarom DorpsGoed graag had gezien dat dit en andere initiatieven uit dit project in de Beekvlietboerderij verder konden. Daar kon het namelijk samen blijven en op de plek waar de wijk die het heeft voortgebracht, doorgaan. Maar dat gebouw wordt verkocht.”

Naar de voetbalkantine dus?

“Ja”, zegt Mariska, “naar de oude voetbalkantine van SCI. Op zich prima wat betreft ruimte en faciliteiten. Het is echter helemaal aan de andere kant van het dorp. Dat lijkt een kleinigheid, want zo groot is Gestel nu ook weer niet. Maar het zorgt er wel voor dat het sociale stuk dat er voor en door de wijk was nu weg is. Samen met de initiatiefnemers van de kledingbank hebben we gepleit voor alles samen in de Beekvlietboerderij, vanuit de gedachte dat je hulp biedt op de plek waar het ook echt nodig is. Het college heeft anders besloten, maar we hopen dat de mensen die de kledingbank nodig hebben, die nog steeds kunnen vinden, dat is het belangrijkste.”

We wensen de kledingbank en het nieuwe wijkplein in Sint-Michielsgestel veel succes op hun nieuwe plek!

Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Foto: bezoek van DorpsGoed aan de wijk Beekkant en het Wijkplein.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Jeugdzorg om de hoek

Dat er in de jeugdzorg iets moet veranderen, is duidelijk. Het werkt niet goed genoeg, er is te weinig geld beschikbaar en veel jongeren die hulp nodig hebben, krijgen dat niet op tijd.

Er is al veel over gesproken in de gemeenteraad.

Wethouder Raaijmakers ziet de problemen ook en wil daar iets aan doen. Er komt een proefproject waarbij jeugdhulp dichtbij georganiseerd wordt; door de gemeente.

Ter ondersteuning van het sociaal wijkteam komt er een parttime jeugdconsulent. Die moet gaan zorgen dat jongeren die wat lichtere problemen hebben, snel en dichtbij hulp krijgen in hun eigen leefomgeving. Doel is om in twee jaar tijd zestig jongeren te begeleiden voor maximaal vijf maanden.

We vroegen Diny Pennings, zorgspecialist bij DorpsGoed, hoe zij naar dit project kijkt.

Diny Pennings: “We zijn blij dat er initiatief genomen wordt op dit onderwerp. We zien toch veel problemen in de jeugdzorg en dat komt deels door de wachtlijsten. Jongeren moeten lang wachten tot ze hulp krijgen. Daardoor wordt het vaak erger. Het is goed dat hulp in de eigen leefomgeving geboden wordt.”

Prima om dit te doen dus?

“Nou”, zegt Diny, “er zijn wel een paar opmerkingen te maken. We willen vanuit DorpsGoed zeker weten dat als jongeren dit traject in gaan, dit geen vertraging of zelfs onthouding van specialistischer zorg tot gevolg heeft. Stel dat de problematiek verergert bij een jongere, dan moet er alsnog snel andere hulp ingeschakeld worden.

Daarnaast is de betrokkenheid van ouders, de huisarts en de school essentieel om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Dat vraagt tijd om het te organiseren. Dus we vragen ons af of een parttime inzet van een consulent wel genoeg is. En het helpt vaak niet als alleen de jongere geholpen wordt, zijn of haar directe omgeving heeft ook begeleiding nodig. Dat hoeft helemaal niet zwaar te zijn, maar het vraagt wel aandacht.”

En de kosten?

Diny: “Dat zal de tijd leren. We zijn blij dat er iets gebeurt. Vóór alles is goede zorg voor onze jongeren belangrijker dan geld. Maar de wethouder heeft wel veel nadruk op kostenbesparing gelegd. Dus we gaan zien of dit ook lukt. We blijven het volgen en wensen wethouder Raaijmakers succes met het project.”

Wil je hier iets over kwijt of iets over weten? Mail naar Diny Pennings: diny@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Stank in de achtertuin en in huis

Varkens stinken, zeker als ze met veel zijn. Daar weten ze in Berlicum op het Laar en Nieuw Laar alles van.

Al jaren probeert de gemeente de luchtkwaliteit in het gebied te verbeteren. Met alle nieuwe regelgeving, regelingen, besluiten en onderzoeken valt het niet mee om dat voor elkaar te krijgen. Hoofdzaak blijft dat het woonklimaat voor mensen in die omgeving beter wordt, vooral wat betreft geur.

In 2020 zijn enkele stappen gezet in het proces die het vermelden waard zijn. Buurt en gemeenteraad worden door de gemeente bijgepraat. Enkele kleinere veehouders in het gebied zijn inmiddels gestopt met activiteiten. Er zijn plannen gemaakt voor een groene inrichting van het gebied.

Maar we zijn er nog niet. Want de 2 bedrijven die door gaan, hebben ook plannen. Die moeten bekeken worden. Ideeën veranderen, regelgeving verandert. Dus worden er nieuwe aanvragen bij de gemeente gedaan voor vergunningen. Zelfs de provincie denkt en bepaalt mee. Niet alleen over de inrichting, maar ook met geld.

Het is en blijft complex. Vanuit DorpsGoed vinden we echter dat het doel van dit hele proces niet uit het oog mag worden verloren, namelijk: het terugdringen van (geur-) overlast veroorzaakt door de intensieve veehouderij in dat gebied.

Daarom roepen we het college en iedereen die meewerkt aan deze opgave op dat vooral voor ogen te houden!

DorpsGoed zal daar scherp op blijven, zoals we de afgelopen jaren steeds gedaan hebben. Want meer varkens in het gebied gaat volgens het college minder stank opleveren. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel, DorpsGoed heeft tegen gestemd. We leggen de kwaliteit van de leefomgeving  nu volledig in handen van de ondernemers die doorgaan op deze plek met intensieve varkenshouderijen.

We hopen van harte dat iedereen de verantwoordelijkheid pakt die nodig is om tot een oplossing te komen.

Al eerder schreven we over dit onderwerp: Laar-Nieuw Laar – Dorpsgoed

Wil je hierover iets kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Eindelijk 2021 en alles wordt anders?

Wat hebben we uitgekeken naar de jaarwisseling. 2020 was een jaar waar voor de meeste mensen niet veel hoogtepunten te beleven waren. Wel een jaar waarin we met heel veel mensen anders naar de samenleving zijn gaan kijken.

Niet bij elkaar en je toch verbonden voelen. Wat is nu echt belangrijk in het leven? Welke mensen zijn kwetsbaar in onze samenleving en hoe zorgen we voor hen? En ook, wat gebeurt er als we niet voor kwetsbare mensen zorgen of een deel van de samenleving niet mee gaat met de veranderingen? Heel veel vragen en kwesties die al eerder speelden, maar nu pijnlijk duidelijk werden.

En dan kunnen we 2020 achter ons laten en is het allemaal over. Helaas, zo werkt het niet. Want ook op 1 januari houden we afstand, kunnen ondernemers niet vooruit, en de scholen zijn voorlopig nog dicht.

Maar het grote verschil is natuurlijk wel dat er een lichtpuntje is door de vaccinaties die er aan komen. Als er genoeg mensen ingeënt zijn kunnen we weer bij elkaar op bezoek zonder beperkingen. Jongeren kunnen weer naar opleiding en college. En de zorg mag hopelijk wat rustiger aan het werk dan nu het geval is. En we kunnen misschien weer verder weg op vakantie.

Toch ben ik benieuwd naar wat jij meeneemt van alles wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Gaan we weer de ratrace in die we hiervoor hadden? Steeds meer, verder en duurder? Of meer samen, rustiger, iedereen meenemen in veranderingen in plaats van alleen de snelsten. DorpsGoed kiest graag voor het laatste. Met bewondering hebben we gekeken naar iedereen die dat al deed en dat heel vanzelfsprekend vindt.

DorpsGoed waardeert iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet op plaatsen waar dat nodig was. 

Het jaar 2020 laat ons duidelijk zien hoe belangrijk de directe leefomgeving is en dat is ook precies waar de lokale politiek over gaat. Dus je mag van DorpsGoed verwachten dat zij zich in 2021 blijft inzetten voor jouw omgeving. Of dat nu groen, maatschappelijk of in stenen is, we gaan samen voor dorpen waar het goed wonen is. Ook dat verandert in 2021 niet!

Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Eindelijk plek zat!

Net voor de kerstdrukte was het klaar; extra parkeerplaatsen bij Jumbo Janssen in Maaskantje. Wat een verbetering ten opzichte van de vorige situatie. Samenwerking tussen ondernemers en gemeente heeft geleid tot een overzichtelijke parkeerplaats. Daardoor zijn er minder opstoppingen op de doorgaande weg door Den Dungen voor de supermarkt.

We schreven er al eerder over:

Parkeren bij de Jumbo op het Maaskantje? Plèk zat jonguh! – Dorpsgoed

Toine van Vught: “Fijn dat dit nu gerealiseerd is. We hebben de afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor de situatie rond de supermarkt. We zijn blij dat het nu in ieder geval overzichtelijker is. Het blijft natuurlijk wel opletten met oversteken, maar de vraag is of dat ooit te veranderen valt.”

Is het nu klaar?

Toine: “Dat is nog even de vraag. Het laden en lossen van de vrachtwagens is nog wel een punt, maar wellicht dat dat nu ook beter gaat nu auto’s beter kunnen doorrijden. We zijn heel benieuwd hoe de omgeving en de omwonenden de nieuwe situatie ervaren. Dus als je er iets van vindt, laat het ons weten.”

Toine gaat verder: “Daarnaast heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat er binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk 30 km gereden moet worden. We zouden graag zien dat deze optie wordt meegenomen in de verkeers- en dorpsplannen van de gemeente. Niet alleen in de Den Dungen, maar in al onze dorpen. Dus daar zullen we de komende tijd aandacht voor vragen.”

Wil  je hier meer over weten? Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Toine van Vught: toine@dorpsgoed.nl

Meepraten met de gemeente, waar gaat het mis?

Een hete decembermaand voor de bewoners van Theereheide en omstreken. Niet alleen is de visie voor de Huif, de Bolster en het oude SCI terrein besproken in de gemeenteraad. Ook ligt er een plan voor het aanwijzen van zoekgebieden voor windmolens. Dat zoekgebied zou in het Wilhelminapark liggen. Tussen Theereheide en de A2. Daar kan een combinatie met Boxtel gemaakt worden. Boxtel ziet het helemaal zitten, zeker als er veel leges geïnd kunnen worden voor de bouw van deze windmolens.

De buurt is overvallen door alle plannen, terwijl ze toch echt hebben meegedacht en meegepraat. Waar ging het dan mis?

Mariska Sturkenboom: “afgelopen weken hebben we heel veel reacties gehad van mensen die boos, verdrietig of verontwaardigd zijn over alle plannen in dat gebied. Overvallen ook. Blijkbaar is het niet zo simpel om inspraak goed te regelen. Het college moet hier echt iets mee doen, want zo organiseer je misschien wel meer weerstand dan als dat je niets doet.”

Boos over Heidelust?

“Ja”, zegt Mariska, “bij het voormalig SCI terrein gaat van alles gebeuren. Daar is een traject voor opgestart waarbij omwonenden mee mochten praten. Maar ook partijen als het waterschap zaten daar bij. Toen is er een voorkeursscenario opgesteld met een aantal alternatieve scenario’s. Iedereen is er van uit gegaan dat het voorkeursscenario bij de gemeenteraad voorgelegd zou worden. Maar zonder dit verder te laten weten heeft het college voor een ander scenario gekozen. Die mensen uit de buurt vragen zich nu af waar ze al die tijd en energie aan verspild hebben. Buiten dat ze het plan niet allemaal even goed vinden. Het vertrouwen in de overheid wordt er dan niet groter op.”

En de Huif?

Mariska: “daar hebben bewoners zelf een plan gemaakt. In het collectief De Buren van de Huif. Ze hebben getekend, overlegd, mensen betrokken en de gemeente er bij betrokken. Die waren eerst enthousiast, maar weten niet zo goed hoe nu verder met de buurt. Blijkbaar was van te voren niet zo duidelijk wat ze met elkaar aan gingen. En dat leidt van beide kanten tot frustratie. Daar moet verandering in komen. Er zijn vast voorbeelden in het land waar burgerparticipatie beter werkt, want zo werkt het niet. De slogan “Gestel geeft ruimte” wordt dan een beetje belachelijk” 

Wil je hier meer over weten? Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Eerst draagvlak, dan bouwen!

Een duivels dilemma noemde DorpsGoed de beslissing over de visie van het college op de omgeving Theereheide. Want we willen dat er gebouwd gaat worden bij Heidelust, maar zoals het nu gaat verwachten we dat het heel lang duurt voor er een schop in de grond gaat.

Waarom duurt het zo lang denk je?

Mariska Sturkenboom: “we denken dat het zo lang duurt omdat de omwonenden echt overvallen zijn door dit plan. Er is een visie gemaakt door het college. Bij het scenario wat met alle adviezen en inspraak naar voren was gekomen, zou er een school en een waterberging op die plaats komen. Maar het college heeft toen ineens besloten dat er veel meer woningen moeten komen op die plaats. En dat is bij veel bewoners in die buurt helemaal verkeerd gevallen. Die zitten nu met z’n allen in de weerstand.”

Wat vindt DorpsGoed van de bouwplannen?

Mariska: “Die bouwplannen vinden we helemaal niet zo verkeerd. Maar doordat de buurt zich zo overvallen voelt nadat ze veel moeite hadden gestopt in meepraten en meedenken, zijn ze boos dat er dan niet gezegd wordt dat er over een heel ander plan besloten wordt. Het voelt alsof er niets met hun input gedaan is. Zelfs het waterschap geeft aan dat zij niet achter de visie kan staan vanwege de waterberging in het gebied. 

DorpsGoed vindt wel dat er gebouwd moet worden en deze locatie leent zich daar wel voor. Maar hoe er hier met een buurt en bewoners is omgegaan is echt niet goed.”

Wat is dan dat duivelse dilemma?

Mariska: “We vinden dus dat er wel gebouwd moet worden. Maar doordat de buurt nu zo boos is, verwachten we dat er veel bezwaren komen. Dus dat er heel veel vertraging komt door alle bezwaren. Tijdens de afgelopen raadsvergadering hebben we voorgesteld de visie voor Heidelust uit het plan te halen en eerst met de buurt te gaan praten. Maar de coalitiepartijen wilden dat niet. Dus nu mogen de bewoners achteraf zeggen wat ze van een plan vinden. Dat is geen burgerparticipatie. Dat is ouderwets de bewoners voor het blok zetten. We hebben dus tegen het voorstel gestemd omdat dit opgelost moet worden, voordat je de visie er door drukt. Hoewel het voorstel zelf dus niet zo gek is.”

En wanneer gaat dan de schop in de grond?

Mariska: “Geen idee. Een visie  moet meestal verder uitgewerkt worden. Maar deze is al heel specifiek ingevuld, dat is eigenlijk al heel ongewoon. Er moeten nog aanbestedingen plaats vinden. En tegen al die processen kunnen bezwaren gemaakt worden, zeker bij de bestemmingsplannen. En door de weerstand die er nu al is, zal dat nog wel een tijd duren. Wat DorpsGoed betreft een gemiste kans om een proces te versnellen door samenwerking en het luisteren naar burgers. Jammer.”

Wil je hier meer over weten? Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Belastingverhoging, alweer!?

In december wordt elk jaar het voorlopige tarief van belastingen en afvaltarieven vastgesteld. Tijdens de begrotingsbespreking is al besloten dat deze weer extra omhoog moeten dit jaar.

DorpsGoed is het daar niet mee eens.

Waarom niet?

De afgelopen jaren zijn de gemeentelijke belastingen voor particulieren al behoorlijk verhoogd. Daarnaast hebben we tijdens de begroting al een aantal voorstellen gedaan om kosten te besparen. Maar die zijn niet overgenomen. Denk nog maar eens aan het plein in Berlicum waar 3 miljoen euro aan gespendeerd wordt. DorpsGoed wilde het bedrag terugbrengen naar 2,7 miljoen, maar PPA, CDA en VVD wilden daar niets van weten.

Zie ook een artikel dat hier al eerder over verscheen. Miljoenenplein in Berlicum – Dorpsgoed

Wil je hier meer over weten? Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Het einde van een bewogen jaar; over geld, zon, wind en wonen

De laatste loodjes wegen het zwaarst, misschien dat we daarom allemaal uitkijken naar het nieuwe jaar. Want 2020 was al een zwaar jaar.

10 december is de laatste raadsvergadering in Sint-Michielsgestel. Er zijn plannen die wat vertraging hebben opgelopen, maar die nu toch echt aan de beurt komen:

Visie windenergie en zonne-energie wordt besproken. Onder andere over windmolens en zonneparken.

Verder wordt de visie voor Theereheide besproken. Hoe gaat het er in Gestel op Heidelust uit zien? Wat gebeurt er rond de Bolster? Hoe zit het met de Buren van de Huif en het Campanulaplein?

De stukken zijn te lezen via de site van de gemeente Sint-Michielsgestel. Verder kunt u de vergadering volgen via een livestream die ook op de site van de gemeente komt.

En in deze laatste vergadering van het jaar stellen we altijd de nieuwe tarieven vast voor de gemeentelijke belastingen. We hebben tijdens de begrotingsbespreking in oktober al aangegeven dat we de lastenverzwaring veel te groot vinden. Zeker omdat DorpsGoed het niet eens is met de verdeling van het geld.

Wil je weten wat er eerder besproken is in de gemeenteraad: via onderstaande link kun je de vergadering terugkijken:

(39) Gemeente Sint-Michielsgestel – YouTube

Geïnteresseerd om te horen wat er besproken wordt? We starten 10 december om 20.00 uur.

Meer weten over DorpsGoed, kijk eens op www.dorpsgoed.nl. Wil je met de fractie in contact komen om te laten horen wat jij van iets vindt? Stuur een mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld