Schriftelijke vragen over zwembad De Zegenwerp

Vanuit de samenleving krijgen wij verontrustende geluiden over de krappe openingstijden van Optisport Zwembad Zegenwerp.


Het stimuleren en faciliteren van sporten en bewegen is belangrijk. Beweging zorgt voor fysiek welzijn en voor mentale weerbaarheid. DorpsGoed vindt het belangrijk dat onze inwoners (jong én oud) daarom zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van het zwembad.

We hebben daarom hierover schriftelijke vragen aan het College gesteld.

Alle schriftelijke vragen zien?
Kijk dan op de website van de gemeente of klik hier

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Thema-avond over participatie op 14 juni

ONZE GEMEENTE DICHTBIJ OF VERAF?

DorpsGoed wil graag met je in gesprek over burgerparticipatie.
Luisteren naar de burger, waarbij inspraak geen uitspraak is.
Over de kloof tussen de burger en de (gemeentelijke) overheid en het vertrouwen hebben in elkaar.

Wij willen graag actief deelnemen in onze gemeente maar waar komen we samen?
Ben je je wel voldoende bewust van de mogelijkheden die je als burger hebt?

Graag nodigen we je uit voor een bijeenkomst over dit onderwerp.
Woensdag 14 juni, aanvang 20.30 in de Litserborg, Den Dungen.

Als gespreksleider treedt op mevrouw Gon Boers, raadslid in de gemeente Hilvarenbeek en voorheen jarenlang fractievoorzitter van HOI Werkt en heeft samen met die partij een gemeenschapsakkoord gesloten met de inwoners. Kortom iemand met veel ervaring op dit gebied.

Aanmelden is niet nodig.
Je bent van harte welkom!

Foto: Gon Boers

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

DorpsGoed blij met aandacht voor Dungens Gat

DorpsGoed trok in 2017 in de gemeenteraad al aan de bel over het gebied rond de Meerse Plas ook wel Dungens Gat genoemd. Als gevolg van bezuinigingen werd het gebied, inclusief strandje, maar mondjesmaat onderhouden. “De laatste jaren ging het gebied steeds meer beetje bij beetje verloederen. Dit werd pijnlijk zichtbaar duidelijk toen de stormen begin vorig jaar een flink deel van de bomen deed omwaaien.” blikt fractievoorzitter Miriam Cooijmans terug “en het gebied zelfs een tijd is afgesloten.”

DorpsGoed plaatste jaren terug een oproep aan de inwoners om ideeën op te halen. “We hoorden niet alleen ideeën uit de gemeenschap, maar ook de bereidheid om er de schouders onder te zetten.“ aldus Miriam. “Het heeft lang geduurd, maar we zijn blij dat het gelukt is! Het is mooi om te zien dat belanghebbenden uit het dorp samen met de gemeente een gedragen plan hebben gemaakt. Dat er nu concreet stappen worden genomen om verbeteringen aan te brengen. Een plan met aandacht voor de recreatieve waarde en de biodiversiteit in en rondom het water. Zodat het een veilige en fijne plek wordt om te recreëren!”

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Wijziging partijbestuur

In de algemene ledenvergadering van 27 maart heeft Riny Schakenraad afscheid genomen als voorzitter van DorpsGoed. Het is het einde van haar termijn en zij heeft ervoor gekozen om zich niet herkiesbaar te stellen. De afgelopen 10 jaar heeft Riny met veel passie en betrokkenheid onze partij geleid. Zij heeft haar ziel en zaligheid in DorpsGoed gestoken. Wij willen haar bedanken voor haar tomeloze inzet en de belangrijke rol die ze de afgelopen jaren heeft gespeeld. Gelukkig blijft ze ook nu nog betrokken en zal ze eenieder ondersteunen waar nodig.

Met trots kunnen we Jan van der Donk als onze nieuwe partijvoorzitter verwelkomen. Jan is al jarenlang betrokken bij DorpsGoed. We zijn ervan overtuigd dat hij onze partij op dezelfde betrokken manier zal leiden als Riny.

We willen Jan veel succes wensen in zijn nieuwe rol als voorzitter van DorpsGoed. Daarnaast is Diny Pennings benoemd tot nieuw bestuurslid. Zij is vorig jaar gestopt na 14 jaar als gemeenteraadslid voor DorpsGoed. Wij zijn blij dat zij haar ervaring nu wil inzetten in het bestuur. Ook Diny willen wij veel succes wensen.

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

DorpsGoed zet zich in met NLdoet

Jaarlijks organiseert het Oranje Fonds een grote vrijwilligersactie onder de naam NLdoet. Elk jaar doen leden van DorpsGoed hieraan mee. Dit jaar waren wij te vinden bij het Kabouterpad in Den Dungen, bij de Meerse Plas. 

Samen is er hard gewerkt om het pad klaar te maken voor het aankomende lenteweer. Er zijn kabouters gewassen, huisjes gepoetst en nieuwe deurtjes geplaatst. Wat hadden we een geluk met het weer. Het was heerlijk om midden in de natuur samen bezig te zijn. We hebben ervoor gezorgd dat dit pad weer een mooie plek is geworden waar de kabouters, elfjes en trollen van kunnen genieten. En natuurlijk alle bezoekers die er een wandeling komen maken. 

Als DorpsGoed hechten we veel waarde aan vrijwilligerswerk en vinden we het belangrijk om ons in te zetten voor onze lokale gemeenschap. NLdoet is een geweldig initiatief dat ons de mogelijkheid biedt om onze handen uit de mouwen te steken. Doe jij volgend jaar ook met ons mee?

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Ontwikkelingen Blauwe Scholk

DorpsGoed vroeg zich af wat er nu eigenlijk gebeurt met de Blauwe Scholk. Al jaren staat dit pand leeg, midden in Den Dungen. De bouwhekken zijn een doorn in het oog. Ook zorgt de leegstand voor verdere achteruitgang van de bouwkundige toestand van het pand. Dit is toch niet te verantwoorden met het huidige nijpende woningtekort. 

In 2019 werd een motie unaniem aangenomen voor het versnellen van de herontwikkeling van de locatie Blauwe Scholk. Dat gaf hoop. Het laatste nieuws wat de gemeenteraad ontving over de Blauwe Scholk dateert van april 2021. Er is toen een raadsinformatiebrief gestuurd waarin het behoud van de bouwfases 1 t/m 3 (bouwperiode 1902 t/m circa 1927) werd genoemd. En dat de keuze voor behoud van het gebouw betekent dat er een alternatieve ontsluitingsweg moet komen voor het naastgelegen project ‘Wonen op de Donk’.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en hoorden wij maar niets. Daarom zijn er schriftelijke vragen gesteld waar inmiddels antwoord op is ontvangen. 

DorpsGoed vroeg zich af of de gesprekken met omwonenden over de nieuwe ontsluiting Wonen op de Donk inmiddels zijn gevoerd. De gemeente antwoordde dat de onderhandelingen met de initiatiefnemer van ‘Wonen op de Donk’ nog lopen. Er is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd en er zijn meerdere potentiële ontsluitingen onderzocht op haalbaarheid. Wanneer er een besluit is genomen zal de gemeenteraad hierover geïnformeerd worden.  

Daarnaast werd er aangegeven dat de voorbereiding van de verkoop van de Blauwe Scholk gepland staat voor het tweede kwartaal van 2023. De keuze voor behoud van de Blauwe Scholk, de procedure tot aanwijzing monument en het zoeken naar een alternatieve ontsluiting heeft gezorgd voor vertraging in het ontwikkelproces. De ontwikkeling van Wonen op de Donk is een voorwaarde voor de herontwikkeling van de Blauwe Scholk, vanwege de aanwezige hindercirkel over het gebouw. De inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan van ‘Wonen op de Donk’ is ook voorzien voor het tweede kwartaal 2023. 

Fijn om te horen dat er in ieder geval ontwikkelingen zijn. Maar gaat dit wel snel genoeg? Wordt er voldoende doorgepakt? Hoelang zal het gaan duren voor het daadwerkelijk verkocht gaat worden? En hoelang duurt het dan nog voordat de nieuwe eigenaar daadwerkelijk aan de slag kan? 

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

De gemeenteraad in de kleuterklas

Twee weken geleden heeft ons raadslid Miriam Cooijmans een praatje gehouden voor vijf kleuterklassen van Basisschool ‘De Fonkel’ in Den Dungen. Tijdens dit bezoek vertelde zij op een laagdrempelige manier over wat een gemeente is en wat een gemeenteraad doet.

Dit was naar aanleiding van een oproep van de school om personen uit de eigen omgeving in de klas te halen. Er zijn verschillende thema’s waar verschillende disciplines voor worden gezocht. Ditmaal behandelt de school het thema “inrichten van je eigen leefomgeving”.  Een mooi moment om ook aandacht te vragen voor onze gemeente en te laten zien dat iedereen gemeenteraadslid kan worden. 

Het was een leuke ervaring om voor de jongste leerlingen van de school te spreken. Dat vraagt nogal wat aanpassing aan de leefwereld van de kinderen. Begrijpelijk maken door klein te beginnen: van je eigen huis, naar je straat, dorp en uiteindelijk gemeente. De burgemeester en de kinderburgemeester. En uiteindelijk de gemeenteraad en zaken die voorbijkomen bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld afval, schoolgebouwen (zeer actueel voor ‘De Fonkel’) en speeltuintjes (zeer belangrijk voor kleuters). 

Het was leuk om te zien hoe betrokken de kleuters waren. Sommigen wisten al heel veel dingen over hun eigen leefomgeving. Na afloop werden er ook leuke vragen gesteld, met als beste vraag: “Woon jij in het gemeentehuis?”. 

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Gemeenschappelijke regelingen

Op de afgelopen raadsvergadering stonden diverse zienswijzen voor gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn afspraken tussen meerdere gemeenten om samen een bepaalde taak uit te voeren. Denk hierbij aan de GGD, de Veiligheidsregio en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). 

Voor gemeenteraden betekenen gemeenschappelijke regelingen dat zij gezamenlijk besluiten nemen over het uitvoeren van bepaalde taken en de budgetten. Dit is vaak een efficiënte manier om diverse taken uit te voeren omdat het bundelen van krachten kan leiden tot kostenbesparing en betere kwaliteit van de uitvoering. Door schaalvergroting, delen van middelen en expertise. 

Als gemeenteraad is het wel opletten dat er controle wordt behouden over de gemeenschappelijke regelingen. Dat is de reden dat de kadernota’s van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) als bespreekstuk op de agenda stonden. Bij beide gemeenschappelijke regelingen komt er een verhoging van de kosten voor de gemeenten. De raad heeft unaniem een zienswijze aangenomen waarin wordt inzichtelijk te maken hoe men de komende jaren toekomstbestendig blijft werken zonder opnieuw een beroep op gemeenten te doen voor een volgende verhoging. 

DorpsGoed is blij dat er met zoveel aandacht wordt gekeken naar de gemeenschappelijke regeling. Het kan snel voelen alsof het geen zin heeft om als gemeenteraad hierin iets in te brengen. Wij zijn maar één stem aan de tafel tussen velen gemeenten. Maar dat betekent niet dat we niet kritisch kunnen kijken en ergens aandacht voor kunnen vragen. 

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Waar is de fractie de komende tijd mee bezig?

De fractie heeft vorige maand schriftelijke vragen gesteld over de herontwikkeling locatie Blauwe Scholk en ontsluiting naar Wonen op de Donk. Een traject wat al enige tijd speelt. De laatste informatie die de gemeenteraad daarover heeft ontvangen is in april 2021 geweest. Als DorpsGoed zijn wij benieuwd wat de huidige stand van zaken is.  

Er is 2 maart een raadsinformatieavond over de Woonzorgvisie Sint-Michielsgestel. Er zijn al meerdere bijeenkomsten geweest met de gemeenteraad. Ook zijn er in de diverse dorpen bijeenkomsten geweest om met inwoners en belanghebbenden te spreken. DorpsGoed is blij om te zien dat dit traject zo serieus en participatief wordt aangepakt. 

Op 9 maart is er het Raadsplein. Deze avond geeft inwoners de mogelijkheid om in te spreken bij de raad over onderwerpen op de agenda. Maar ook om een ander onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt, dat vinden wij van DorpsGoed erg fijn om te zien. Het wordt erg gewaardeerd als mensen de moeite nemen om naar de raad toe te komen.

Daarnaast is er op 16 maart is een raadsinformatieavond over de partners sociaal domein. In onze gemeente zetten meerdere organisaties zich in voor het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Zij komen de raad bijpraten waar zij dagelijks mee bezig zijn voor de jeugd, ouderen, inwoners met beperkingen en andere ondersteuning voor alle inwoners. 

Benieuwd wat er op de agenda van de raad staat? Alles is terug te vinden op de website van de gemeente: https://sint-michielsgestel.raadsinformatie.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Verkeersvisie Den Dungen

De gemeente Sint-Michielsgestel is bezig met het opstellen van een vernieuwde verkeersvisie voor Den Dungen. Dit wordt onderdeel van een groter plan voor de gehele gemeente. Op 7 februari 2023 werd er in Litserborg een bijeenkomst georganiseerd om punten op te halen.

De fractie van DorpsGoed was hierbij aanwezig. Zij waren blij verrast door de hoge opkomst en het enthousiasme van de inwoners. Er was de mogelijkheid om punten te verzamelen rondom de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Den Dungen. Door middel van post-its konden de knelpunten en oplossingen worden gedeeld op grote kaarten van het dorp. Er werd gesproken over drukte, gedrag, te snel rijden, geluidsoverlast en verkeersonveiligheid. Het doel was om een overzicht te creëren van deze problemen en aandachtspunten.

Het was duidelijk dat dit onderwerp leeft bij de inwoners en zij zijn bereid zijn om mee te denken. Wij zijn blij met deze stap in de juiste richting en kijken uit naar verdere ontwikkeling van de verkeersvisie.

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld