Artikelen door

DorpsGoed voor afkoppelen en tegen hittestress

In september stond de duurzaamheidsvisie van de gemeente Sint-Michielsgestel op de raadsagenda. Goed dat het college met een visie komt, maar eerlijk gezegd: het duurt wel allemaal erg lang bij een thema waar burgers gewoon ook actie willen zien. Teneur van het document was vergroten van het bewustwording van onze inwoners. Een goed uitgangspunt wat […]

DorpsGoed: afvalbeleid Gestels college aan de straat gezet!

Eind september stond het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Sint-Michielsgestel op de agenda van de gemeenteraad. Onder de nieuwe, klinkende naam ‘grondstoffenplan’ presenteerde het college een plan dat inhoudelijk géén ambitie uitstraalde, maar wel héél duur mocht zijn. DorpsGoed is voor goede plannen en ambities en die mogen als het gaat om terugdringen van afval, […]

DorpsGoed: uw mening over centrumvisie Den Dungen

Er is al jaren sprake van leegstand van een paar karakteristieke panden in de kom van Den Dungen. In diezelfde jaren drong DorpsGoed aan op actie richting college, maar tot nu toe zonder resultaat. Het plan “Centrumvisie Den Dungen” dat nu eindelijk in oktober in de raad komt, moet duidelijkheid geven over wat de gemeente […]

DorpsGoed: wonen bereikbaar voor iedereen

Op donderdag 19 september deed de fractie van DorpsGoed, ondersteunt door drie partijen in de Gestelse gemeenteraad, tevergeefs een beroep de wethouder Van der Aa. Een motie om te onderzoeken of het concept van Tiny Houses óf andere alternatieve woonvormen realiseerbaar is binnen de woningbouwprojecten in onze gemeente, kreeg onvoldoende steun. De wethouder én coalitie […]

DorpsGoed in gesprek over centrumvisie Den Dungen

Op woensdagavond 4 september gingen leden van DorpsGoed met Dungenaren in gesprek over de gemeentelijke visie op het centrum Den Dungen. Ruim twintig betrokken inwoners van Den Dungen en Maaskantje wist de weg naar de partytent voor de ingang van de Litserborg te vinden en ging in gesprek. Voor en tegen in gesprek Raadslid Diny […]

DorpsGoed, vóór een goede bibliotheek

Al jaren zijn de bibliotheken belangrijk voor onze inwoners: niet alleen om boeken uit te lenen, maar ook om te zorgen dat we mee kunnen blijven doen in onze informatiemaatschappij. En ook in deze nieuwe tijden maakt de bibliotheek mensen wegwijs in de informatiemaatschappij. Daarnaast ondersteunt de bieb het onderwijs en helpt zij mensen die […]

DorpsGoed: Toine van Vught in de gemeenteraad

Op korte termijn zal Toine van Vught toetreden tot de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Vanwege de onverwachte, plotse verhuizing naar Heeswijk, moet Casper Hoederdos zijn raadszetel opgeven. Gelukkig kan DorpsGoed per direct een beroep doen op de zeer capabele Toine van Vught. Wie is Toine van Vught? Toine is een zeer bekend gezicht in Den Dungen/Maaskantje. Hij […]

DorpsGoed op de koffie bij … Mariska Sturkenboom

De afgelopen jaren maakte u op allerlei manieren kennis met DorpsGoed. U zag ze in het  gemeentebestuur, u zag en hoorde ze als actieve raadsleden en u kwam hen ook tegen tijdens vele wijkbezoeken in uw dorp. Sinds enige weken presenteert DorpsGoed een reeks interviews waarin u kennis maakte met individuele leden van de partij. Deze […]

DorpsGoed op de koffie bij…Christel Heijmans

De afgelopen jaren maakte u op allerlei manieren kennis met DorpsGoed. U zag ze in het gemeentebestuur, u zag en hoorde ze als actieve raadsleden en u kwam hen ook tegen tijdens vele wijkbezoeken in uw dorp. Vanaf nu start DorpsGoed met een reeks interviews waarin u kennismaakt met individuele leden van de partij. Deze […]

DorpsGoed: plantte eerste boom op Dommeloevers

Afgelopen zaterdag plantte DorpsGoed in een ijskoud zonnetje een eerste boom op wat voor DorpsGoed groene Dommeloevers moeten blijven. Al sinds 2012 pleit DorpsGoed voor een groene inrichting van de Dommeloever aan de rand van het centrum van Sint-Michielsgestel. De afgelopen tijd is het nieuwe centrum van Sint-Michielsgestel aardig uit de grond omhoog gekomen. De […]