DorpsGoed: wonen bereikbaar voor iedereen

Op donderdag 19 september deed de fractie van DorpsGoed, ondersteunt door drie partijen in de Gestelse gemeenteraad, tevergeefs een beroep de wethouder Van der Aa. Een motie om te onderzoeken of het concept van Tiny Houses óf andere alternatieve woonvormen realiseerbaar is binnen de woningbouwprojecten in onze gemeente, kreeg onvoldoende steun. De wethouder én coalitie staan niet open voor onderzoek naar andere mogelijkheden en geloven vooral in het eigen gelijk.

Woningbouwmarkt nu voor velen niet toegankelijk

Gezien de lage doorstroming in de sociale huurmarkt en de lange wachtlijsten, is de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad een onderwerp met hoge prioriteit. Uit onderzoek blijkt dat het knelpunt in de sociale huursector vooral bij jongeren onder de 30 jaar ligt. Zij ondervinden grote problemen bij het vinden van een huurwoning of een koopwoning. Binnen onze gemeente is de doelstelling voor het aantal dure eengezinswoningen ruimschoots gehaald, maar de bouw van goedkope en middeldure huur- en koopwoningen moet extra aandacht krijgen.

DorpsGoed pleit voor Tiny Houses

Mariska Sturkenboom geeft aan: “DorpsGoed pleit er al jaren voor dat onze senioren en jongeren meer mogelijkheden hebben om onze gemeente te blijven wonen. We kunnen woningbouw, anders dan eengezinswoningen en dure appartementen niet meer als enig alternatief aanbieden. Het is nu echt tijd om serieus naar alternatieven te kijken.” Mariska vervolgt: “Om te zorgen dat jongeren niet massaal naar Schijndel en Den Bosch vertrekken en om te zorgen dat onze ouderen in passende woonruimte kunnen wonen, willen we bijvoorbeeld graag de braakliggende stukken grond binnen onze gemeente, waar de komende jaren nog niet op gebouwd gaat worden, inzetten voor alternatieve vormen van tijdelijk wonen. Tiny Houses is zo’n alternatief, deze woningen zijn zowel tijdelijk als permanent te plaatsen. DorpsGoed vindt dat het tijd wordt dat de gemeente Sint-Michielgestel serieus kijkt naar dit alternatief”

Bereidheid bij college en coalitie ontbreekt volledig

DorpsGoed, Groen Links, PvdA en D66 hadden niet de intentie het college of de coalitie iets als Tiny Houses op te leggen. Mariska: “Het enige wat we vroegen om onderzoek te doen naar deze of een vergelijkbare mogelijkheid. Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom zo’n belangrijk onderwerp als huisvesting ‘politiek’ wordt gemaakt en er niet eens naar serieus gekeken wordt. Overal om Sint-Michielsgestel heen is er aandacht voor andere oplossingen voor de problemen op de woningmarkt, maar niet in onze gemeente. Waar zijn ze bang voor?”

Wilt u een reactie geven op dit artikel? Benader Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl