DorpsGoed in gesprek over centrumvisie Den Dungen

Op woensdagavond 4 september gingen leden van DorpsGoed met Dungenaren in gesprek over de gemeentelijke visie op het centrum Den Dungen. Ruim twintig betrokken inwoners van Den Dungen en Maaskantje wist de weg naar de partytent voor de ingang van de Litserborg te vinden en ging in gesprek.

Voor en tegen in gesprek

Raadslid Diny Pennings: “Wat mooi was dat er ter plekke ook gesprekken ontstonden tussen bewoners zelf over deze gebiedsvisie. Zo vindt de een het prima dat er meer gebouwd wordt en pleit de ander voor terughoudendheid en dus minder bebouwing.” Mariska Sturkenboom vult aan: “Er worden wel twijfels geuit over het verschuiven van de bebouwde kom. Is bouwen achter de Blauwe Scholk niet de eerste stap verder de polder in en wat betekent dit voor de achterblijvende agrariër? Landelijk ervaren we ook allemaal de gevolgen van de stikstof normen.” Het viel Mariska bovendien op dat er een duidelijke roep was om meer groen of een parkachtige inrichting bij de ontwikkeling nabij de Grienselhof.

Supermarkt en zorgen over verkeer

Meerdere bezoekers stonden stil bij de gedachte van een extra locatie voor een supermarkt. Wie krijgt het bedacht om in deze visie een supermarkt achter Boer Goossens te plannen? Is er überhaupt wel behoefte aan nog een supermarkt? Is deze plek wel geschikt vanuit het perspectief van bereikbaarheid? Was het niet beter geweest deze te plannen in Maaskantje of ergens in het gebeid langs de Hoogstraat? Martijn van Meurs (steunfractielid namens DorpsGoed): “Terugkerend was ook de zorg over de verwachte toename van verkeer op wegen die daar niet op ingericht zijn.”

Vervolg

Deze geanimeerde gesprekken over de centrumvisie hebben ertoe bijgedragen dat DorpsGoed nog beter voorbereid is op de bespreking van deze visie in de Gestelse raad. Mariska: “We willen ons als raadsleden niet beperken tot het lezen van plannen en ingediende zienswijzen. Wij willen ook letterlijk horen wat er leeft bij onze inwoners. Het is aan ons om dit soort signalen bij de bespreking van dit voorstel aan de orde te stellen. Uiteindelijk gaat het er om dat onze burgers ervaren dat hun reacties en zienswijzen gewogen worden en ertoe leidt dat deze visie een breed gedragen visie wordt.”

Wilt u een reactie geven op de visie “Centrumvisie Den Dungen” of op dit artikel? Benader Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl