DorpsGoed: Toine van Vught in de gemeenteraad

Op korte termijn zal Toine van Vught toetreden tot de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Vanwege de onverwachte, plotse verhuizing naar Heeswijk, moet Casper Hoederdos zijn raadszetel opgeven. Gelukkig kan DorpsGoed per direct een beroep doen op de zeer capabele Toine van Vught.

Wie is Toine van Vught?
Toine is een zeer bekend gezicht in Den Dungen/Maaskantje. Hij is al vele jaren actief op allerlei vlakken binnen deze gemeenschap: van bestuurslid en voorzitter van de Dungense leesbibliotheek,  tot lid en bestuurslid van Brabants Bont, bestuurslid van de Litserborg en Toine is en was zeer actief in allerlei rollen in het Krabberdonks carnaval. Kortom, Toine zit in de haarvaten van Den Dungen/Maaskantje en draagt meer dan zijn steentje bij aan de leefbaarheid van deze gemeenschap.

Raadslid voor DorpsGoed
Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat Toine hoog op de lijst stond bij DorpsGoed. Nu krijgt hij de kans om eveneens in de gemeenteraad zijn bijdrage te leveren. Beroepshalve is Toine bezig in het  onderwijs en meer specifiek in het opzetten en invullen van leer- en werktrajecten voor jongeren met een beperking. Samen met Diny Pennings van DorpsGoed zorgde hij er al voor dat er leer- en werktrajecten voor deze jongeren in de Litserborg mogelijk zijn. Toine: “Wat mij betreft gaan we de komende vier jaar zorgen dat de stem van deze mensen luid en duidelijk gehoord wordt. Er is genoeg werk te doen op het vlak van jeugdzorg, onderwijs en werk voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.” Het spreekt voor zich dat Toine met zijn achtergrond en kwaliteiten een welkome aanvulling is in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel.

Fractie DorpsGoed
Naast Toine van Vught zitten Diny Pennings en Mariska Sturkenboom (fractievoorzitter) in de raad. Toine kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart een groot aantal stemmen en hij is blij en vereerd dat hij de mensen die op hem en op DorpsGoed gestemd hebben, mag vertegenwoordigen.

Wilt u meer weten of volgen wat Toine in de raad allemaal doet?
Kijk dan op facebook.com/DorpsGoed of kijk op www.DorpsGoed.nl