DorpsGoed: afvalbeleid Gestels college aan de straat gezet!

Eind september stond het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Sint-Michielsgestel op de agenda van de gemeenteraad. Onder de nieuwe, klinkende naam ‘grondstoffenplan’ presenteerde het college een plan dat inhoudelijk géén ambitie uitstraalde, maar wel héél duur mocht zijn. DorpsGoed is voor goede plannen en ambities en die mogen als het gaat om terugdringen van afval, best geld kosten. DorpsGoed was tegen dit collegeplan, maar hoefde uiteindelijk niet tegen te stemmen: het plan haalde de stemming niet eens!

Gestels college: lastenverzwaring voor onze burgers

Voor het tweede jaar op rij belooft het kabinet Rutten dat volgend jaar de koopkracht van alle burgers omhoog gaat. Blijkbaar vond het Gestels college deze belofte van dit kabinet dusdanig overtuigend dat het met een plan kwam, dat deze koopkrachtstijging grotendeels ongedaan maakt. DorpsGoed vindt het onbegrijpelijk dat dit college in deze tijd waarin duurzaamheid hoog op de agenda staat met een ongeïnspireerd afvalplan durft te komen en daar vervolgens vanwege slecht financieel beleid de burger de forse rekening (1 miljoen euro!) voor presenteert.

Géén wijn in nieuwe zakken

Mariska Sturkenboom: “ De titel ‘grondstoffenplan’ deed iets nieuws vermoeden, maar de werkelijkheid was onthutsend. Het woord ‘grondstoffenplan’ bleek niet meer dan een mooie afleidingsmanoeuvre voor een gebrek aan ideeën en beleid op het gebied van afval. Dit nieuwe beleid bleek niet meer dan een aantal ondergrondse afvalcontainers bij wooncomplexen en wat extra voorlichting over afval.” Mariska vervolgt: “Daarnaast was er een groot tekort in het Gestels spaarpotje om de kosten van het afdekken van voormalige regionale afvalstort Vlagheide op te hoesten. De kosten voor deze ‘plannen’ mochten opgehoest worden door de Gestelse burger door een forse prijsstijging op het vastrechttarief op de afvalheffing.” De voltallige raad had kritiek op het plan en zij gaf het college de opdracht met een beter plan te komen.