DorpsGoed op de koffie bij … Mariska Sturkenboom

De afgelopen jaren maakte u op allerlei manieren kennis met DorpsGoed. U zag ze in het 

gemeentebestuur, u zag en hoorde ze als actieve raadsleden en u kwam hen ook tegen tijdens vele wijkbezoeken in uw dorp. Sinds enige weken presenteert DorpsGoed een reeks interviews waarin u kennis maakte met individuele leden van de partij. Deze week spreken we met de lijsttrekster en beoogd wethouder van DorpsGoed: Mariska Sturkenboom.

 

 

In de keuken aan de koffie met Mariska en Jeroen vertelt Mariska met trots hoe de fractie zich na jaren in het Gestelse gemeentebestuur opnieuw uitvond als oppositiepartij. Natuurlijk viel het in eerste instantie niet mee als je als tweede partij overgeslagen wordt om deel te nemen aan het college, maar ze gelooft niet dat er iemand in de raad is, die vindt dat DorpsGoed daar zielig of vervelend over deed. “Onze stellingname was van begin af aan dat de mensen die op ons gestemd hadden van ons constructieve inzet mogen verwachten.”

Opbouwende oppositie voor de openbare bibliotheek
Op de vraag naar een groot succes uit deze periode antwoordt Mariska: “We waren ontevreden over de plannen die het college en de coalitie hadden met betrekking tot de openbare bibliotheek. Het was volgens ons ondenkbaar dat deze waardevolle voorziening te grabbel werd gegooid door in zee te gaan met een platte commerciële partner. We waren echter niet alleen maar tegen, we presenteerden ook een alternatief en kregen in deze “strijd” heel veel steun van onze inwoners. Gelukkig zag het college in dat ons alternatief beter was en wijzigde het de plannen, dit tot grote vreugde van velen.”

 

Communicatie en duidelijkheid
Mariska: “Waar wij ons ook hard voor maakten, is dat een gemeente zorgvuldig omgaat met de belangen van onze inwoners. Zo heb ik er bij het college op aangedrongen dat de inwoners van Schuurkerkpad tijdig en zorgvuldig op de hoogte werden gehouden van mogelijke plannen rondom tijdelijke huisvesting van statushouders. Het college sprak te laat en letterlijk met twee monden.” Op de vraag wat de inwoners van het DorpsGoed van Mariska Sturkenboom kunnen verwachten antwoord ze: “Om te beginnen wil ik onze burgers meer mee laten denken en praten. Maar sommige dingen hoeven niet besproken te worden, die moeten gewoon beter, zoals de zorg en passende woonruimte voor jong en oud. Als gemeente moeten we meer open staat voor innovatie op het gebied van verkeersveiligheid, woningbouw (tiny houses) en duurzaamheid.”

 

Op de slotvraag hoe ze die zaken voor elkaar denkt te krijgen, antwoordt ze, dat ze dit alleen kan met de steun van velen en ze hoopt dan ook dat veel burgers gaan stemmen op 21 maart en dat DorpsGoed vervolgens op hun stem kan rekenen.