DorpsGoed, vóór een goede bibliotheek

Al jaren zijn de bibliotheken belangrijk voor onze inwoners: niet alleen om boeken uit te lenen, maar ook om te zorgen dat we mee kunnen blijven doen in onze informatiemaatschappij.

En ook in deze nieuwe tijden maakt de bibliotheek mensen wegwijs in de informatiemaatschappij. Daarnaast ondersteunt de bieb het onderwijs en helpt zij mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Onze bibliotheken zorgen ervoor dat kinderen op een leuke manier kennismaken met boeken, verhalen en dus lezen. Kortom, de bibliotheek is meer dan een uitleenpunt.

Bijzonder voor onze gemeente is bovendien dat de bibliotheken onderdeel zijn van de dorpshuizen in onze gemeente; sterker nog zij zorgen voor een deel van de dagelijkse ‘loop’ in D’n Durpsherd, Litserborg, Meander en straks in het dorpshuis in Gemonde. De gemeente Sint-Michielsgestel vindt dat de bieb in vijf dorpen aanwezig moet zijn, maar tegelijkertijd bezuinigt zij er al jaren op.

Motie DorpsGoed: geef de bibliotheken een reële kans!

DorpsGoed vindt dat er meer geld beschikbaar moet komen voor de bieb. Mariska Sturkenboom diende een motie in om dat voor elkaar te krijgen: “Per inwoner geeft onze gemeente ongeveer 8 euro per inwoner uit aan de bibliotheek. In Boxtel is dat 16 euro en in Vught bijvoorbeeld 20 euro per inwoner”. Met vijf vestigingen is het dan heel moeilijk om iets van die plekken te maken. We zien nu dat alle extra dingen die een bibliotheek de moeite van het bestaan waard maken, niet gedaan kunnen worden. Dat zien we graag anders.”

Steun voor motie DorpsGoed

Sommige raadsleden wilden de begrotingsbehandeling afwachten en gaven geen steun aan de motie, maar de meeste raadsleden vonden het onderwerp zo belangrijk om daar duidelijk over te zijn. De motie van DorpsGoed kreeg vijftien stemmen vóór en zes stemmen tegen. De wethouder zal nu aan de slag gaan met de bibliotheek om afspraken te maken over het aanbod en de hoeveelheid geld die daarvoor nodig is.

DorpsGoed staat erop dat de bieb een faire kans krijgt om haar rol te blijven spelen in onze dorpen. Bij de begrotingsbehandeling in oktober zal duidelijk worden of dit college daar werk van wil maken. Wordt vervolgd!