ALGEMEEN

 • Versnellen afhandeling woningbouwplannen.
  DorpsGoed heeft ervoor gezorgd dat er extra geld beschikbaar is gekomen om de afhandeling van woningbouwplannen op het gemeentehuis te versnellen.
 • Tijdelijke woningbouw en Tiny Houses
  DorpsGoed heeft ervoor gezorgd dat er eindelijk bekeken wordt of er tijdelijke woningbouw in onze gemeente plaats kan vinden. Daarbij is er ook aandacht voor Tiny Houses.
 • Woningsplitsing eenvoudiger maken
  DorpsGoed heeft ervoor gezorgd dat woningsplitsing makkelijker wordt. Dit komt in de volgende woonvisie te staan.
 • Inspraak bewoners bij bouwplannen
  DorpsGoed heeft zich bij alle bouwplannen hard gemaakt voor beter inspraak door bewoners.
 • Gevelisolatie
  Inwoners de weg gewezen bij gevelisolatie (geluid) van aanliggende huizen aan doorgaande wegen.
 • Krappe huisvesting scholen
  Ouders van scholen de weg gewezen richting bestuur om de te krappe huisvesting van scholen aan te kaarten.
 • Windenergie
  Discussie rond windenergie met bewoners opnieuw gevoerd om college te bewegen anders te besluiten.
 • Afkoppeling hemelwater
  DorpsGoed heeft ervoor gezorgd dat de afkoppeling van het hemelwater wordt uitgevoerd in onze gemeente. Daardoor blijft er meer water in de grond, zodat deze niet verdroogd.
 • Bibliotheken in alle kernen
  DorpsGoed heeft ervoor gezorgd dat er geld naar de bibliotheek gaat, zodat deze in alle kernen kan blijven bestaan.

BERLICUM/MIDDELRODE

 • Speelgelegenheid wijk Beekveld
  Vele malen druk uitgeoefend op voortgang speeltuintje in de wijk Beekveld. Resultaat: start realisatie speeltuintje in februari 2022.
 • Veiligheid en verkeer wijk Beekveld
  Samen met de gemeenteraad de opdracht aan het College gegeven dat er met de bewoners van wijk Beekveld gesproken gaat worden over veiligheid en verkeer.
 • Verkeersveiligheid Sassenheimseweg
  De Sassenheimseweg onder de aandacht gebracht. De bewoners ervaren hier overlast van een weg waar hard gereden wordt.

DEN DUNGEN/MAASKANTJE

 • Behoud van erfgoed Mariaschool (De Blauwe Scholk): We zijn de eerste partij die hebben aangekaart dat de Blauwe Scholk moet blijven en herbestemd worden. We waren geïnspireerd door het Comité Behoud De Blauwe Scholk.
 • Handhaving rond slachterij
  DorpsGoed heeft zich hard gemaakt voor handhaving rond Slachterij Cooymans in Den Dungen.
 • Steun omwonenden verslaafdenopvang Dungense Polder
  DorpsGoed heeft de omwonenden gesteund die in de omgeving van de mogelijke verslaafdenopvang in de Dungense Polder wonen.

SINT-MICHIELSGESTEL/HALDER

 • Versnellen ontwikkeling Heidelust (oude terrein van SCI)
  DorpsGoed heeft ervoor gezorgd dat er extra geld is vrijgemaakt om Heidelust (oude terrein van SCI) in Sint-Michielsgestel sneller te ontwikkelen.
 • Buren van De Huif
  College de opdracht gegeven woningbouw op de plek van de Huif met omwonenden op te pakken.