Binnen de fractie zijn de onderwerpen op de volgende manier verdeeld:

Mariska Sturkenboom: financiën, vergunning en toezicht, mijn gemeente dichtbij en economische zaken.
Diny Pennings: sociaal domein en WMO, duurzaamheid, landelijk gebied, volkshuisvesting, mobiliteit en verkeer.
Toine van Vught: financiën, participatiewet, verenigingen, sport, subsidie, onderwijs, kunst en cultuur.
Martijn van Meurs: grondexploitaties, ruimtelijke ordening, financiën.

Fractie

Mariska Sturkenboom

Mariska Sturkenboom

Fractievoorzitter & Raadslid DorpsGoed

Sint-Michielsgestel

In het dagelijks leven werk ik bij Stichting Dedicon als fondsenwerver en projectleider. In het mooie buitengebied van onze gemeente woon ik met man en 3 zoons. Ik ben graag in de tuin en met ons hele gezin zijn we druk met voetballen, tennissen, carnaval en ander vrijwilligerswerk.

Politiek is mensenwerk en je doet het samen!

Diny Pennings

Diny Pennings

Raadslid DorpsGoed

Sint-Michielsgestel

In het dagelijks leven werk in ik de zorg. Ik ben vrijwel onafgebroken raadslid vanaf 2006. Politiek wil voor mij zeggen: verantwoordelijkheid dragen voor te maken keuzes met het oog op rendement voor onze burgers op langere termijn. Het besturen zit in mijn bloed.

Ik zet graag de schouders onder complexe vraagstukken.

Toine van Vught

Toine van Vught

Raadslid DorpsGoed

Sint-Michielsgestel

Ik ben werkzaam in het speciaal onderwijs. Naast mijn werk ben ik raadslid voor DorpsGoed. Mijn streven is om bruggen te bouwen tussen lokale partijen en heel goed zorgen voor onze mooie dorpen.

Zorg dat de mooie kernen van Sint-Michielsgestel levensvatbaar blijven.

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Steunfractielid DorpsGoed

Sint-Michielsgestel

In het dagelijks leven werk ik bij Arcadis. Na jarenlang raadslid te zijn geweest, koos ik in 2018 voor een rol als steunfractielid. Hierin kan ik mijn dossierkennis volop benutten.

Gebruik heden en verleden voor de beste beslissing.

Bestuur

Riny Schakenraad

Riny Schakenraad

Voorzitter

Den Dungen

Ben Leenen

Ben Leenen

Vice-voorzitter

Den Dungen

Rien Meulenbroek

Rien Meulenbroek

Secretaris

Den Dungen

Wim Molenkamp

Wim Molenkamp

Penningmeester

Den Dungen

Fiet Cooijmans- van Meurs

Fiet Cooijmans- van Meurs

Bestuurslid

Den Dungen