Onze kandidaten

1. Mariska Sturkenboom

1. Mariska Sturkenboom

DorpsGoed is er als geen ander voor de inwoners. Samen maken we onze gemeente. Daarom vind ik inspraak van inwoners zo belangrijk. Mensen die in een omgeving wonen die gaat veranderen, mogen daar wat van vinden. En het minste wat een gemeente kan doen, is dat serieus nemen en er mee een ode slag gaan!

Van DorpsGoed mag u in de toekomst verwachten wat we al jaren doen: luisteren naar mensen en zoeken naar een oplossing.

3. Miriam Cooijmans

3. Miriam Cooijmans

“Ik wil me sterk maken voor leefbare kernen, en dat doet DorpsGoed al jaren. Voor jong en oud moet het hier goed wonen zijn. Met mijn vriend en 2 dochters woon ik in Den Dungen en weet ik hoe belangrijk fijn wonen is met alle generaties.

Ik ga me inzetten voor goede schoolgebouwen en kindcentra. De school en de kinderopvang moet een vertrouwde plek zijn voor de kinderen en de ouders. En een school is een centraal punt in het dorp en in een dorp als Gemonde heel belangrijk.

En je moet daar ook veilig naar toe kunnen, dus verkeer is voor mij ook een aandachtspunt. Naast mijn werk bij Koninklijke Kentalis als adviseur ondernemingsraden, ben ik klaar om als raadslid voor
DorpsGoed aan de slag te gaan.

5. Christel Heijmans

5. Christel Heijmans

“Ik geloof in de kracht van een samenleving waarin we elkaar helpen, samen de handen uit de mouwen steken en onze verantwoordelijkheid nemen. Krachten bundelen om onze dorpen leefbaar te houden. Wat mij in DorpsGoed aanspreekt, is dat het denkt vanuit de dorpen en haar bewoners. Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en dat moet natuurlijk vooral zo blijven! Ik ben ervan overtuigd dat je de dorpen veel beter en leefbaarder kunt maken in samenspraak met de burgers. Samendoen is daarbij het toverwoord.”

7. Cees van Luxemburg

7. Cees van Luxemburg

“Veel gemeentelijk beleid en besluiten gelden voor alle dorpen en ik zie dat DorpsGoed een verkiezingsprogramma heeft waarin het belang van alle dorpen in onze gemeente centraal staat. Ik sluit me daar graag bij aan.

In Berlicum en Middelrode ben ik actief in het dorp, bijvoorbeeld als voorzitter bij dorpshuis de Moerkoal. Maar ik bekijk ook de ontwikkelingen in het buitengebied en de bouwplannen
zoals in Middelrode met een kritisch oog en vanuit mijn zeer lange ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving. Het verkiezingsprogramma van DorpsGoed ziet er goed uit en ik wil
me graag inzetten om dit mede mogelijk te maken.

Wat mij betreft zorgen we er voor dat er meer balans in de initiatieven en maatregelen in alle dorpskernen komt. Daarbij moet er echt ruimte gegeven worden aan de energie en kennis en kunde van de bewoners en ondernemers. Niet van bovenaf bepalen en opleggen, maar samen met de inwoners aan de slag. Samenwerking van alle politieke partijen bij grote onderwerpen die er toe doen, zoals de ontwikkelingen rond Laar-Nieuw Laar, is een must. Bij DorpsGoed heb ik daar een goed gevoel over. Daarom heb ik me daarbij aangesloten.”

9. Liselot Coppens

9. Liselot Coppens

Ik stel me graag kandidaat om de jeugd binnen onze gemeente te vertegenwoordigen. Ik mis de invloed van jongeren binnen de gemeente, hier wil ik graag bij helpen. Ik heb nog veel te leren maar deins niet terug voor een uitdaging. En de ideologie Van DorpsGoed spreekt me erg aan.

11. Annette Jacobs

11. Annette Jacobs

“DorpsGoed koestert erfgoed en streeft naar vernieuwing. De dorpen aangenamer maken in wonen, werken en leven, daar gaan ze voor. En dat doen ze in overleg met de inwoners. Krachten bundelen en samen aan de slag. Dan kunnen we het dorpskarakterhouden en de eigenheid van de dorpen waarborgen. Deze mooie club mensen is goed
voor je dorp. Dat is voor mij DorpsGoed!”

13. Diny Pennings

13. Diny Pennings

"Als raadslid waardeer ik het enorm hoe mensen betrokken zijn bij hun omgeving. En dat vind ik mooi aan DorpsGoed. Daar heb ik alle mogelijkheden gekregen om in de fractie en de raad díe mensen een stem te geven. Binnen onze fractie gaan we voor de inhoud en discussiëren we op een gelijkwaardig niveau. Zo gaan we met elkaar om.
Heel wat jaren heb ik als gemeenteraadslid DorpsGoed mogen vertegenwoordigen. Vriendschap, laagdrempeligheid en ruimte om als lokale bestuurder te mogen groeien naar een volwaardig raadslid waarbij onze achterban onmisbaar is. Ven hen heb ik zoveel steun ervaren. Met een gerust hart geef ik het stokje door aan de nieuwe raadsleden die staan te trappelen.

15 .Linda Meulenbroek

15 .Linda Meulenbroek

"Ik vind het belangrijk dat er meer woningen komen voor alleenstaande. Er moet echt wat anders gebouwd gaan worden dan tot nu toe gebeurd is. Huur- en koopwoningen voor jongeren en ouderen die een kleiner huishouden hebben.
En wat mij betreft mogen er weer nieuwe mensen in de raad zodat er een nieuwe frisse wind gaat waaien en er anders tegen zaken aangekeken wordt. Bij DorpsGoed staan nieuwe mensen klaar die samen met de ervaren raadsleden een mooi team vormen."

17 .Angela Boselie

17 .Angela Boselie

“Ik ben actief in verschillende dorpen in onze gemeente, dus is het logisch me aan te sluiten bij een partij die dat ook doet. Mijn eerste stappen in de politiek zet ik graag bij een partij die open staat voor een samenleving die verandert. Een verandering die ze samen met inwoners wil maken.
In het dorp waar ik woon is ook al van alles aan het veranderen, vooral in het centrum. Zo volg ik wat de denktank Verkeer in Gestel doet. Maar ook bij activiteiten rond het Dungens gat ben ik betrokken. Daar zorgen we voor verandering. De wereld een beetje mooier en beter maken op een heel concrete manier en samen met anderen. Dat vind ik leuk. En DorpsGoed zit er ook zo in!”

19. Riny Schakenraad-Otten

19. Riny Schakenraad-Otten

“DorpsGoed is een realistische partij die goed voor mensen wil zorgen. En dat doe je niet alleen door voorzieningen te treffen, maar vooral ook betaalbare voorzieningen te treffen. En daarbij heeft DorpsGoed altijd een financieel wijs beleid gevoerd. Uitgaan van wat je hebt en het uitgeven aan projecten die bijdragen aan het welzijn van mensen.
Verder staat DorpsGoed voor mij voor duurzaamheid en daadkracht!”

21. Nasrin Bakhshae

21. Nasrin Bakhshae

"DorpsGoed kijkt altijd wat er beter kan op een positieve manier. Ze kijken naar wat jongeren nodig hebben om te groeien en te ontwikkelen. Maar ze kijken ook naar ouderen en wat zij nodig hebben om bijvoorbeeld langer thuis te kunnen wonen. Ik voel dat DorpsGoed hart heeft voor de hele gemeente Sint-Michielsgestel.

23 .Willie Verlande

23 .Willie Verlande

“Al sinds de oprichting ben ik lid van DorpsGoed. Een partij voor alle dorpen. Elke maand zijn er bijeenkomsten en discussiëren we over van alles en nog wat. We hebben al behoorlijk wat voor elkaar gekregen: De Dungense Polder is groen gebleven, we hopen dat de Dommeloevers in Gestel ook groen blijven.

Je kunt over allerlei onderwerpen contact opnemen met DorpsGoed. Er komen regelmatig mensen van de fractie langs om te helpen als je een probleem hebt met verkeer of groen. Dat vind ik mooi aan DorpsGoed. Ze weten echt wat er leeft in de dorpen. Daarom kom ik ook op de
achterbanvergadering. Dan kan ik ook vertellen wat er gebeurt op straat. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter de raadsleden dat weten.

De komende periode moet er echt wat gebeuren met woningbouw. En wat mij betreft worden die woningen zoveel mogelijk gebouwd binnen de dorpskernen. Zo kunnen we het groen dat tussen de dorpen in ligt houden. Want ik vind het belangrijk dat we in deze gemeente kunnen fietsen in het groen!”

25. Patrick Timmermans

25. Patrick Timmermans

“DorpsGoed kijkt naar de toekomst, maar ook waar we met z’n allen vandaan komen. Dat doe ik in mijn werk en in mijn leven. De toekomst zie ik door duurzaam met onze planeet om te gaan. Ik ben lid van de Herenboeren in Boxtel. Vanuit mijn woonplaats Gestel fiets ik daar naar toe om eten te halen. Heel duurzaam. En als we nu toch bezig zijn over zuinig zijn op de planeet en op spullen: Erfgoed is belangrijk. Niet alleen in mijn werk, maar ook om te weten waar we vandaan komen. En we schrijven allemaal mee aan een stukje geschiedenis. DorpsGoed combineert dit ook, duurzaamheid en erfgoed zijn belangrijke onderwerpen. Daarom sta ik op de lijst”.

27. Fiet Cooijmans

27. Fiet Cooijmans

DorpsGoed streeft naar vernieuwing waar dat nodig is, maar heeft ook oog voor behoud van hetbestaande wat nog waardevol is. En dat is belangrijk. Dat we weten waar we vandaan komen, maardat we ons ook voorbereiden op de toekomst. Zo ben ik echt voor Tiny Houses. Ze kunnen onderdeelvan de oplossing zijn voor de woningnood en betaalbare woningen. Maar ik ben ook blij dat de
Blauwe Scholk behouden blijft. Nu kunnen daar woningen in gerealiseerd worden en blijft eenprominent gebouw in Den Dungen bewaard.

Ik heb me lang ingezet voor Carnaval en de Volleybalclub. Vrijwilligers zijn zo belangrijk!We moeten het in onze dorpen met z’n allen doen. Uit jarenlange ervaring heb ik geleerd dat samenwonen, zorgen, sporten, culturele activiteiten ondernemen en een veilige omgeving creëren alleenkan als je ook genoeg vrijwilligers hebt. Dus je moet trots zijn op die vrijwilligers en er goed voorzorgen.

Net als DorpsGoed zie ik dat je dingen voor elkaar krijgt door samen te werken en transparant te zijn in je communicatie. Dat zie ik bij DorpsGoed en verwacht ik ook terug te zien in de toekomst. Daarom
kies ik voor DorpsGoed. Naast dat het ook een gezellige club mensen is.

En ze willen allemaal wat betekenen voor de gemeenschap. Ik ben steeds weer onder de indruk hoe mensen geholpen worden met vragen en hoe geworteld iedereen is in de gemeenschap waar ze zitten. Bij DorpsGoed weten we echt wat er speelt bij de mensen en kunnen dat naar de politiek vertalen zodat er bij de gemeente
wat aan gedaan wordt.”

29. Jeanne van der Donk

29. Jeanne van der Donk

“DorpsGoed blijft verbinding zoeken tussen alle dorpen. Ik vind samenwerking heel belangrijk en bij DorpsGoed zie ik dat ze met alle dorpen samen een mooie gemeente willen maken en houden. We kunnen van elkaar leren en elkaar sterker maken.”

31. Cor Schakenraad

31. Cor Schakenraad

“DorpsGoed heeft al sinds de oprichting veel tijd gestoken in het informeren van iedereen waar ze mee bezig zijn in de politiek. Mijn nieuwsgierigheid was daardoor gewekt en ben ik ze gaan volgen. Daarnaast vindt DorpsGoed het belangrijk dat we het karakter van de dorpen behouden, onder andere door het behoud van erfgoed. Hoe mooi is het als we dat erfgoed een goede, nieuwe bestemming kunnen geven. Daar kan ik me helemaal in vinden!”

33. Ingrid van Nistelrooij-Megens

33. Ingrid van Nistelrooij-Megens

“ Vanuit Sint-Michielsgestel heb ik een eigen praktijk in integrale lichaamstherapie. Ik kijk met mijn cliënten naar wat ze nodig hebben. Dat doe ik vanuit mijn kracht en op een rustige en positieve manier. DorpsGoed doet dat ook. Ze kijken wat mensen in de dorpen nodig hebben. Dat ondersteun ik graag!”

35. Nico Sira

35. Nico Sira

“Ik ben al jaren lid van DorpsGoed. Regelmatig las ik iets in weekblad De Brug, sterker nog, ik knipte bepaalde stukjes wel eens uit van DorpsGoed. De ideeën die daar naar voren kwamen, spraken me erg aan. Maar het viel vooral op dat de ideeën van DorpsGoed vaak later door andere partijen werden overgenomen, terwijl ze eerst afgeserveerd waren door diezelfde partijen. Dat vond ik opvallend en schaamteloos eigenlijk. Voor mij en mijn vrouw reden om dit cluppie te steunen!”
DorpsGoed is er écht voor de dorpen. Ik vind het heel knap dat we ons met eigen middelen kunnen handhaven. DorpsGoed wil dat alle dorpen goed verzorgd worden op ieder niveau en dat staat echt los van de landelijk politiek. Vanuit het dorp Gestel ondersteun ik dat van harte.
“Ik heb er moeite mee dat de huren zo hoog zijn in onze dorpen. Mensen met een kleine portemonnee kunnen die bijna niet op brengen. Vaak help ik mensen bij het aanvragen van regelingen en het invullen van formulieren. Als ik dan zie dat mensen geen huurtoeslag krijgen omdat de huur te hoog is, maakt me dat boos. Zeker omdat er bijna geen goedkopere huurwoningen zijn in onze gemeente. Dus daar moet echt iets aan gebeuren.”

2. Toine van Vught

2. Toine van Vught

“DorpsGoed is mijn partij omdat zij in de gaten hebben hoe belangrijk goede faciliteiten in het dorp zijn. Niet alleen in stenen, maar ook in vrijwilligers en een gemeenschap. Passende woningen zijn dan heel belangrijk. Niet alleen eengezinswoningen, maar ook kleinere woningen moeten er komen. Of de mogelijkheid om grote woningen te splitsen. Zodat er doorstroming komt en er ook jongeren en gezinnen in onze dorpen kunnen wonen. Want...een dorp zijn we samen!”

4. René Rijken

4. René Rijken

Jarenlang heb ik me met volkshuisvesting en projectontwikkeling bezig gehouden in mijn werk. Nu
wil ik bij DorpsGoed die kennis inzetten om de beschikbaarheid van koop- en huurwoningen in alle
kernen van onze gemeente te verbeteren. Hoog op de lijst hoop ik in de gemeenteraad te komen
zodat we passender en betaalbaarder huizen hebben voor jong en oud!

6. Jan van der Donk

6. Jan van der Donk

“DorpsGoed kijkt om naar iedereen. Ze zijn niet alleen met grote problemen in de gemeente bezig maar ook voor de kleinere ergernissen kun je ze benaderen. DorpsGoed denkt mee en wijst de weg
naar oplossingen.

Verder zou ik willen dat het groener wordt in de dorpen. Om de dorpen heen ziet het er aardig uit, maar in de kernen liggen nog heel veel stenen. Dat moet echt anders. En dan kunnen we meteen
veiligere voetpaden maken!”

8. Jasper Mol

8. Jasper Mol

“De gemeente heeft best veel invloed op jongeren: hoe dingen geregeld zijn, of er huizen in de buurt zijn, of je kunt sporten en hoe mensen wonen. Er mag wel wat meer gedaan worden om jongeren te
houden in de gemeente. Dus meer woningen, of makkelijker zelfstandig kunnen wonen. Wat mij betreft zetten ze op stukken waar nu niets gebouwd is Tiny Houses neer!”

10. Mathijs Mol

10. Mathijs Mol

"De jongeren hebben het best lastig gehad in coronatijd. DorpsGoed heeft hier altijd aandacht voor gehad. Dat vind ik heel goed. We moeten dus zorgen dat jongeren de jaren kunnen inhalen met sociale contacten en in hun ontwikkeling. Dus hopelijk wordt er straks weer van alles georganiseerd. En natuurlijk willen we in de buurt blijven wonen dus die eenpersoonswoningen, daar moeten er nu ook eens wat meer van komen.’

12. Jan van Grinsven

12. Jan van Grinsven

“Elk dorp verdient een levendig centrum. Niet alleen Sint-Michielsgestel en Berlicum. Winkels en horeca kunnen er voor zorgen dat ook Den Dungen een levendig centrum heeft. Wat mij betreft gaan we daarvoor aan de slag. DorpsGoed vindt dat ook belangrijk en heeft een programma dat daar bij past. Daarom sta ik op de lijst van DorpsGoed!”

14 .Martijn van Meurs

14 .Martijn van Meurs

“Onze gemeente kent een waardevol buitengebied met veel variatie in landschap en natuur. Daar
geniet ik zelf van tijdens een wandeling maar het biedt ook veel moois aan recreanten die onze gemeente bezoeken.
Ik heb mij eerder, als raadslid, veel met het buitengebied bezig gehouden; in goed contact met onze buurgemeenten. Nu ben ik hierin actief als beheerder van het Oude Aa-dal.
Bij DorpsGoed vind ik mensen, die dat ook belangrijk vinden en zich daarvoor inzetten.De huidige raadsleden hebben duurzaamheid en groen dan ook hoog in het vaandel staan.”

16 .Jimmi Hendriks

16 .Jimmi Hendriks

“DorpsGoed is een heel benaderbare partij. Dat vind ik belangrijk in de politiek. Wij hadden een probleem in de buurt. Daarvoor ben ik naar de raadsvergadering gegaan. DorpsGoed gaf aan de situatie op locatie te willen zien. Dus op zaterdagochtend stonden we in mijn tuin om
te bekijken wat er ging gebeuren. Zo simpel kan het zijn. Gewoon luisteren naar mensen die betrokken zijn bij hun omgeving. Later merkte ik dat dit bij hen heel gewoon is, meepraten over kleine en grote onderwerpen: je omgeving, klimaat, duurzaamheid, zorg. Allemaal
onderwerpen die belangrijk zijn voor onze inwoners. Vanuit mijn werk bij Cello in Vught als adviseur Planning & Control, weet ik hoe de financiën bij de zorg geregeld zijn en hoe een samenwerking tussen gemeenten werkt. Daar kan ik naast de andere onderwerpen nog een
bijdrage voor leveren.”

18 .Bart Langens

18 .Bart Langens

“Ik ben geboren en getogen in Berlicum en sinds een paar jaar woon ik in Den Dungen. Door ontwikkelingen in onze buurt, zag ik wat er op het gemeentehuis allemaal besloten wordt. Ik vind daar wat van, want de beslissingen die daar genomen worden kunnen een grote impact op je woonplezier hebben. Daarom wil ik betrokken zijn bij de gemeentelijke politiek.

Ik ben zelf vader van twee jonge opgroeiende kinderen en het geluid van jonge gezinnen moet ook gehoord worden. Dit gehoor vind ik bij DorpsGoed. Zo ben ik naar DorpsGoed gegaan over de oude bibliotheek in Den Dungen die achter ons huis staat. Daar staan grote oude bomen en die dreigden weggehaald te worden. Samen met mijn buurman heb ik ingesproken in de raadsvergadering. We maakten ons zorgen over de verstening in onze wijk. Dat heeft geholpen om de raad een besluit te laten nemen waarbij goed gelet werd op die bomen. DorpsGoed is bij ons komen kijken, hebben kritische vragen aan de wethouder gesteld en gezorgd dat er aandacht is voor groen en natuur in onze dorpen. Dat ondersteun ik graag. “

20. Rien Meulenbroek

20. Rien Meulenbroek

“Een lokale partij als DorpsGoed is echt gericht op de lokale situatie, niet op landelijke onderwerpen. Ze zijn nauw betrokken bij de gemeenschap doordat er mensen bij de partij zitten die er jaren wonen.
DorpsGoed trekt zich het lot van de burger van alle kernen aan. Ze staan altijd klaar als er iemand een probleem heeft. Ze proberen ook alles wat in hun vermogen of mogelijkheden ligt om het probleem op te lossen. Daarom ben ik nog steeds blij dat ik gekozen heb voor DorpsGoed.
Ik ben een enorme voorstander van een leefbare kern in Den Dungen, net als dat die er is in Berlicum en Sint-Michielsgestel. Wat meer winkels zou fijn zijn. Dan blijft Den Dungen met een bloeiend verenigingsleven ook voor onze senioren aantrekkelijk. Ze kunnen hier dan blijven wonen. Verder hoop ik dat de jongeren ook een plek vinden in het dorp!”

22. Willem van der Pennen

22. Willem van der Pennen

“Via via kreeg ik een uitnodiging voor de oprichtingsvergadering van DorpsGoed en sinds die tijd ben ik al lid. Daar heb ik zeker geen spijt van, want een partij die opkomt voor alle dorpen is echt nodig. Ik heb zelfs nog in de gemeenteraad gezeten met onder andere Ben Leenen. Uiteindelijk heb ik mijn stokje overgedragen aan Diny Pennings en daar ben ik trots op!
De mensen van DorpsGoed kennen elkaar allemaal. Ik ben zelf actief bij de Heemkundevereniging en vind het belangrijk dat we bepaalde structuren en gebouwen intact laten. Het kan wel anders gebruikt worden, maar karakteristieke panden breek je niet zomaar af.
Woningbouw vind ik nu het belangrijkste om voor te gaan. Het is voor jongeren bijna niet te doen om een huis in onze gemeente te kopen of te huren. Daarnaast vind ik groen en verkeer belangrijk. Ook allemaal thema’s waar DorpsGoed steeds mee aan de slag is.”

24. Annebel Berens

24. Annebel Berens

“We wonen in een mooie groene omgeving in deze gemeente en zo lekker dicht bij Den Bosch. Des te meer reden om goed met onze omgeving om te gaan. Duurzaamheid vind ik heel belangrijk. Voor mijn opleiding ben ik dan ook bezig kleding te maken van gebruikte materialen of duurzaam geproduceerde materialen. We kunnen nog zoveel maken van al het ‘afval’ dat we wegdoen. Duurzaamheid en daar creatieve oplossingen voor vinden mag van mij hoger op de agenda. Gelukkig zitten er heel veel creatieve mensen met een sociale ondernemingsdrift bij DorpsGoed en sluit ik me daarom graag aan bij deze partij.”

26. Astrid van der Pennen

26. Astrid van der Pennen

“Bij DorpsGoed zitten gedreven mensen die samenwerken, krachten bundelen en verbinden. Net wat we nodig hebben in de gemeente om mensen te helpen. Elk dorp in onze gemeente is uniek. En wat mij betreft gaan we zorgen dat dat zo blijft, maar wel met wat meer woningen voor onze starters en ouderen. Ik kijk er naar uit!”

28. Gerard Smits

28. Gerard Smits

"In mijn werk als secretaris-directeur van Het Waterschapshuis ben ik dagelijks bezig met het bevorderen van samenwerking tussen de waterschappen. Water is onmisbaar in onze omgeving en samenwerken ook. DorpsGoed heeft laten zien beide onderwerpen belangrijk te vinden.
Naast mijn werk organiseer en organiseerde ik allerlei activiteiten: de dorpszeskamp, handbaltoernooien, rock-missen, Beekvliet 200, etcetera. Alles voor een mooi en saamhorig dorp. Dat past ook bij DorpsGoed en daarom geef ik mijn steun.

30 .Marlous Meis

30 .Marlous Meis

“Groen en duurzaamheid vind ik belangrijk. Mijn kinderen moeten ook nog een toekomst hebben waarin de aarde leefbaar is. DorpsGoed sluit daar bij aan.
Ik ben erg begaan met het groen in onze dorpen, daarom heb ik bijvoorbeeld de planten bibliotheek. Maar ik ben ook bezig met hoe we omgaan met afval, wat doen we aan natuur in onze omgeving. Hoe zorgen we voor biodiversiteit. Dat vind ik belangrijk en ik zie dat DorpsGoed dat als plaatselijk partij ook hoog in het vaandel heeft. Verder hoop ik dat we niet alleen meer biodiversiteit krijgen in de natuur, maar ook onder de mensen. Het is toch heel leuk en inspirerend om met veel soorten mensen in onze dorpen te wonen? Door meer divers, duurzaam te bouwen, kunnen we dat ook voor elkaar krijgen. En DorpsGoed heeft daar echt ideeën zoals onder andere Tiny Houses.”

32. Carla Kocken-Kroon

32. Carla Kocken-Kroon

“Alle dorpen in onze gemeente zijn even belangrijk, met ieder z’n eigen kwaliteiten. In onze gemeente zorgen we voor elkaar door naar elkaar om te kijken en te zoeken naar nieuwe woonvormen die dat mogelijk maken, bijvoorbeeld met een Knarrenhof. En als we dan zelf allemaal een bijdrage leveren aan het klimaat door onze tuinen niet vol te leggen met stenen en het regenwater goed af te voeren, denk ik dat we een goede toekomst hebben. DorpsGoed ziet dat ook zo!”

34 .Hans Pennings

34 .Hans Pennings

“Ik ben lid van DorpsGoed omdat deze plaatselijke politieke partij honderd procent opkomt voor de belangen van haar Gemeente, de gemeente Sint-Michielsgestel. Landelijke partijen krijgen ook te maken met andere belangen. DorpsGoed gaat voor alle dorpen in onze gemeente!”