Zorgen bij DorpsGoed over de jonge mantelzorger

Het komt steeds vaker voor dat jonge mensen, vaak nog kinderen, serieuze huishoudelijke taken in hun eigen gezin vervullen. Door de gezondheidssituatie van de ouders of van één van de ouders worden zij verantwoordelijk voor allerlei taken die in andere gezinnen door de ouders worden uitgevoerd. Velen maken zich zorgen ook over deze kinderen, met hen de fractie van DorpsGoed.

Motie “Jonge mantelzorger”
In de raad van 26 oktober hebben de fracties van DorpsGoed en CDA tijdens de behandeling van de begroting 2018 erop aangedrongen om de doelgroep jonge mantelzorgers met maatwerk te ondersteunen binnen het huidige WMO-budget. Mantelzorgers kunnen ondersteuning aanvragen middels huishoudelijke hulp bij overbelasting van de zorg voor hun naaste. Deze regeling geldt ook voor jongere mantelzorgers. De jonge mantelzorger zit echter in een geheel andere situatie dan de volwassene. Hij of zij gaat vaak nog naar school en is zich in veel gevallen niet bewust van de mogelijke ondersteuning.

Het kind zijn, komt vaak in het geding
De ingediende motie nadruk wil leggen op maatwerk bij het zorgloket: breng in eerste instantie de doelgroep in beeld. Probeer met deze jonge mantelzorgers in gesprek te komen om duidelijk te krijgen waar behoefte aan is wat betreft ondersteuning. Zo kun je voorkomen dat deze kinderen later problemen krijgen, omdat ze zich niet vrij hebben kunnen ontwikkelen door de inspanning en de stress van de thuissituatie. En zo kan er voor het kind ook weer ruimte worden gevonden om weer meer kind te zijn.

Uitnodiging Bint: “Dag van de mantelzorg”Diny Pennings maart 2016
In het kader van de Dag voor de Mantelzorger heeft de gemeentelijke welzijnsorganisatie Bint een uitnodiging geplaatst in De Brug voor deze doelgroep. Op vrijdag 10 november worden jongeren uitgenodigd om samen te komen in het wijkplein in Sint-Michielsgestel voor een gezellige avond en leuke attenties voor hun verleende zorgondersteuning.

Folder ”Jij bent niet vanzelfsprekend”
Er is door het platform voor jonge mantelzorgers de folder ”Jij bent niet vanzelfsprekend” en een website ontwikkeld waar de doelgroep informatie kan vinden.  De organisatie richt zich op bekendheid, begrip, ontmoeten, ontspannen, helpen en hulp: www.vanzelfsprekendjmz.nl

Zo zijn er meer organisaties die de mantelzorger willen helpen, zoals de stichting LevinaJanna die de mantelzorger in het zonnetje zet en daarvoor op woensdag 8 november een informele bijeenkomst in het restaurant“ Smaakvol“ in Berlicum organiseert.

Wilt u meer weten over mantelzorg? Neem dan contact op met Diny Pennings: dinypenningsb@gmail.com en volg ons op facebook.