Zorg van DorpsGoed: de bibliotheken verdwijnen uit onze dorpen!

Als het aan dit college ligt, verdwijnt de bibliotheek in haar huidige vorm uit onze gemeente. Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft dit college, gesteund door de coalitiepartijen (PPA, Gestelse Coalitie en D66), gekozen voor een bezuiniging op Bibliotheek De Meierij van ruim tweehonderdduizend euro.  De directeur van de bibliotheek had eerder tijdens een inspreekavond al aangegeven dat door deze bezuiniging de twee vaste bibliotheken in Sint-Michielsgestel en Berlicum gaan verdwijnen. Dit was echter onvoldoende reden voor de coalitiepartijen om van de betreffende bezuiniging af te zien, dan wel het voorstel aan te passen.

DorpsGoed vindt dit een zeer onverstandige keuze van het college en de coalitiepartijen. De openbare bibliotheek is allereerst een zeer waardevolle informatievoorziening in de dorpen van onze gemeente. De bibliotheken vormen daarnaast in Berlicum en Den Dungen het spreekwoordelijke hart van onze

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

gemeenschapshuizen. De bibliotheken zijn al lang niet meer enkel een plek om boeken te lenen, zij zijn ook een plek om samen te komen. Een plek waar jong en oud binnenloopt en bijvoorbeeld verder kennis maakt met digitale media.

Gat in Durpsherd

Daarnaast zal door het verdwijnen van de bibliotheek in Berlicum een gat worden geslagen van 400m2 in Den Durpsherd. Bovendien zal het verdwijnen van de bibliotheek uit Den Durpsherd een financiële aderlating zijn voor de exploitatie van Den Durpsherd. Gezien deze bezuiniging wordt nu ook de kans klein dat de bibliotheek in Sint-Michielsgestel, net als in Den Dungen en Berlicum, deel zal gaan uitmaken van De Huif. DorpsGoed vindt dit een gemiste kans.

Maar het is nog niet te laat! DorpsGoed laat het er niet bij zitten en gaat alles op alles zetten om de bibliotheken met haar vaste vestigingen, te bewaren voor onze gemeente.

Daarom roept DorpsGoed u op om te laten horen wat u vindt van deze bezuiniging.  U kunt uw reactie mailen naar rsieben@home.nl, u kunt bellen naar 06-40260195 of hieronder een reactie zetten.