De energievisie van het college wordt in december 2020 in de gemeenteraad behandeld. We hebben er lang op moeten wachten. Niet alleen de raad heeft lang gewacht op die visie, maar vooral de ondernemers die aan de slag willen. Want om subsidie te krijgen of medewerking op andere gebieden, is de energievisie van de gemeente van cruciaal belang.

Hoe zit dat dan?

Mariska Sturkenboom: “Als je bijvoorbeeld zonne-energie opwekt en teruglevert aan het net, krijg je als ondernemer nu een gegarandeerde prijs. Die prijs is voor een deel afhankelijk van een subsidie. We zien die subsidie gestaag omlaag lopen, dus wordt het moeilijker om je investering terug te verdienen als je je subsidie later aanvraagt. Als je bijvoorbeeld 3 jaar geleden een plan hebt gemaakt zie je dat de prijs die je krijgt voor teruglevering van energie met de helft is teruggelopen. Dan duurt het dus veel langer voor je opbrengsten hebt van het plan. En aan die plannen doet de buurt soms mee, dus krijgen investerende burgers ook pas veel later hun geld terug.”

Wat kun je daar nog aan doen?

Mariska: “We kunnen kijken of de energievisie toch zo snel mogelijk op de raadsagenda kunnen krijgen. Dan krijgen we hopelijk ook meer duidelijkheid over windmolens, want als ik lees in de krant wat er uit het onderzoek gekomen is, begrijp ik niet zo goed meer wat ze willen.”

Leg eens uit…

Nou, het onderzoek gaat over de mogelijke locaties waar windmolens geplaatst kunnen worden binnen de gemeente Sint-Michielsgestel. Dat is een belangrijk onderzoek, want daarmee weet je wat er mogelijk is. Nu is alleen maar gekeken naar waar het technisch mogelijk is. Dus waar kan zo’n molen fysiek kan staan en is het ergens aan te sluiten op een voorziening om de energie te transporteren. Maar eigenlijk is dit maar 1 van de factoren die bij een windmolen van belang is. In het onderzoek wordt al aangegeven dat er geen rekening is gehouden met beleid van gemeente en provincie, niet met natuurgebieden, niet met omwonenden of bebouwing er om heen, niet met overlast. Dus dit onderzoek is maar een klein deeltje van alles wat er nog onderzocht moet worden. En dan is het natuurlijk wel lastig besluiten of het mogelijk is windmolens te plaatsen in onze gemeente.”

En wat vind DorpsGoed dan?

“Wat DorpsGoed betreft is de volgorde: eerst besparen op energieverbruik en dan leggen we daken van huizen en bedrijven vol met zonnepanelen. Kijk ook naar alternatieven voor het opslaan van energie en kijk eens wat er met water kan. Windmolens horen thuis in een geïndustrialiseerd gebied, dus bijvoorbeeld op een industrieterrein. Daar wordt ook veel energie verbruikt.

Uiteindelijk zal er niet 1 oplossing zijn, maar halen we op veel manieren energie uit zon, water en wind.”

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met DorpsGoed.

Kijk op www.dorpsgoed.nl of stuur je bericht naar Mariska Sturkenboom fractievoorzitter@dorpsgoed.nl