Zaterdag 8 April op bezoek in de Irenestraat in Sint-Michielsgestel

Zaterdag 8 april 2017 is DorpsGoed van 10 tot 12 uur in de Irenestraat in Sint-Michielsgestel om te horen wat wijkbewoners belangrijk vinden in hun wijk.

Altijd in gesprek met inwoners
Een aantal keer per jaar bezoekt DorpsGoed een wijk in de gemeente Sint-Michielsgestel. Twee jaar geleden is daarmee gestart. DorpsGoed vindt het belangrijk steeds in contact te blijven en te zijn met de mensen in onze gemeente. De fractieleden van DorpsGoed willen weten wat er leeft. Niet alleen rond de verkiezingen, maar altijd.

Waarom? DorpsGoed wil naar een samenleving waar iedereen kan sporten, lezen, wonen en werken. Gewoon een prettige samenleving waar iedereen elkaar kent en elkaar vertrouwt. Dat kan je bereiken met een sterk verenigingsleven, met dorpshuizen, voldoende vrijwilligers en een gemeentebestuur dat niet alleen naar de portemonnee kijkt, maar ook naar wat er nodig is om onze inwoners bij elkaar te krijgen en te houden. Het klinkt misschien wat simpel maar DorpsGoed wil gewoon goede dorpen.

Daarom bezoeken wij wijken zoals we al eerder hebben gedaan in Jacobskamp Den Dungen, de Hoptuinen in Maaskantje, Parkhagen in Sint-Michielsgestel en Kerkuilhage in BerMariska Sturkenboomlicum. En nu gaan we naar de wijk rondom de Irenestraat in Sint-Michielsgestel. 8 april kunnen bewoners uit de wijk van 10 tot 12 uur terecht bij onze partytent met vragen en opmerkingen. Uiteraard is er een kopje koffie of thee om lekker even te buurten. Van te voren krijgt iedereen uit de wijk een brief en enquête thuis bezorgd. Je kan daarop aangeven wat je vindt van je wijk en waar je kansen voor verbetering ziet.

Fractievoorzitter Mariska Sturkenboom: ‘Deze wijkbezoeken zijn waardevol voor ons. De afgelopen periode is gebleken dat er onderwerpen zijn die leven bij mensen en door ons van de straat bij de gemeente zijn gekomen. Zo hebben we rond de behandeling van de geurverordening regelmatig contact gehad met mensen uit de wijk Parkhagen. Hun verhaal over geuroverlast maakte duidelijk hoe dit beleefd wordt in die wijk. Verder hebben wij vanuit Kerkuilhage het verhaal meegenomen over de tijdelijke woningbouw die daar gaat komen. Mensen uit die wijk hadden daar vragen en opmerkingen over. We hebben ze geholpen duidelijker antwoorden te krijgen op die vragen en het onderwerp bespreekbaar gemaakt. Bij de nieuw gebouwde wijken is bekeken of we met de aankleding van de wijk nog zaken konden bespreken. Zo willen we onze inwoners een stem geven in de wijken!’

Dit jaar gaat DorpsGoed nog een aantal wijken bezoeken. Op verzoek van bewoners komen we graag langs, maar ook op eigen initiatief komt DorpsGoed steeds weer onze inwoners opzoeken. Omdat we goede dorpen willen.