Woon-welzijn-zorg visie

Afgelopen donderdag 21 september was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Op de agenda stond onder andere de visie rondom wonen-welzijn-zorg. Een belangrijk stuk waarin de ambities voor de periode 2023-2028 op gebied van ontwikkeling van wonen in onze gemeente. Een programma waar vol verwachting naar uit werd gekeken. De ambities beschreven in het stuk komen overeen met de diverse oproepen die DorpsGoed de afgelopen jaren heeft gedaan. Meer aandacht voor passende woningbouw met name voor jongeren en senioren. Meer ruimte voor vernieuwende woonvormen en versnelling van de woningbouw door realisatie van flexwoningen. Dit alles zal bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van onze kernen.
Naast het raadsvoorstel zijn er nog drie moties unaniem aangenomen waar DorpsGoed ook achterstond. Het gaat hier om de moties:
1) Pilot voor CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap)
2) Beleid voor pré-mantelzorgwoningen voor familieleden in de leeftijd van 55 jaar en ouder.
3) Beleid voor tijdelijke starterswoningen voor familieleden op het eigen erf.
DorpsGoed is blij om te zien dat al deze onderwerpen door de raad zo breed gedragen worden. En hoopt dat er de komende jaren een verschil zichtbaar en voelbaar wordt in de woningopgave van onze gemeente. Dat er naast mooie ambities op papier, er ook het verschil wordt gemaakt in de wijken. Dat vraagt lenigheid en lef.

Nieuwsgierig naar de genoemde stukken? Alles is terug te vinden op de website van de gemeente: https://sint-michielsgestel.raadsinformatie.nl