Voor de deur bij de Kei uiten Gemondenaren hun zorgen

“Het is toch jammer als dit gebouw leeg komt te staan en de loop dan helemaal uit het dorp gaat”
Een van de reacties van een betrokken bewoner tijdens het bezoek van DorpsGoed aan Gemonde. De problemen rond de Kei zijn vaak benoemd en genoeg mensen die hier iets over willen vertellen en hun mening laten horen.de kei dorpsgoed

Zorgen om de Kei
Mariska Sturkenboom, fractievoorzitter van DorpsGoed: “Mensen maken zich echt veel zorgen over de toekomst van de Kei. Niet alleen de vaste gebruikers, maar ook de mensen die een paar keer per jaar voor een viering of een bijeenkomst naar de Kei komen. Voor ouderen is het vervelend als ze het dorp uit moeten om ergens bij te kunnen zijn. We moeten zorgen dat Gemonde een mogelijkheid houdt om elkaar te ontmoeten.”

In gesprek met gebruikers
Mariska vervolgt: “de bewoners uit Gemonde hebben duidelijk behoefte aan informatie over de situatie. Er ligt wel een taak voor de gemeente en het bestuur van de Kei om mensen verder te informeren. De gebruikers willen graag betrokken worden.”

Verkeer
Niet alleen de Kei was onderwerp van gesprek. Ook het verkeer vraagt aandacht. Zo wordt er aandacht gevraagd voor de kruising bij het kerkhof. Spiegels bieden hier wellicht meer uitkomst dan de ‘punaise’ die er nu neergelegd is.
DorpsGoed neemt de suggesties mee en zorgt dat de gemeente aandacht heeft voor alle opmerkingen.

Heeft u iets te zeggen over de Kei of over Gemonde? Laat het ons weten. U kunt contact opnemen met Diny Pennings of Mariska Sturkenboom.