Versnelling Blauwe Scholk
Laten we ons ons niet vergalopperen…

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in Den Dungen ophef is ontstaan over de Blauwe Scholk. In juli van dit jaar kwam het college met de mededeling dat de Blauwe Scholk gesloopt gaat worden. Zo komt er ruimte om een weg door een deel van het pand te leggen. De nieuwe bewoners van Wonen op de Donk kunnen zo makkelijk op de Bossche weg komen.

Dat niet iedereen dezelfde ideeën heeft als het college, blijkt uit de handtekeningenactie die gestart is voor behoud van de Blauwe Scholk. Een burgerinitiatief dat op veel bijval kan rekenen. De actie loopt nog tot 7 oktober. Op 8 oktober is de volgende raadsvergadering en weten we als raad hoeveel mensen de petitie getekend hebben en zal er een toelichting komen van de initiatiefnemers.

Ongepast
Toch is dit al een onderwerp geweest in de raad van 24 september, hoe zit dat?

Mariska Sturkenboom: “Een aantal partijen wilde blijkbaar niet wachten met dit onderwerp, hoewel niets erop wijst dat de Blauwe Scholk al voor 8 oktober afgebroken wordt. Je kunt op zijn minst wachten tot je gehoord hebt wat betrokken en bezorgde burgers vinden van dit onderwerp. Dit vinden wij echt een ongepast signaal naar het burgerinitiatief en de vele burgers die de petitie tekenen.”

Wat voor motie was dat dan?

Mariska: “CDA en PPA dienden een uitgebreide motie in waarbij de raad wel geïnformeerd wordt over de plannen daar, maar pas bij het vastleggen van het bestemmingsplan weer aan zet is. DorpsGoed ziet dat anders. Gezien de plannen en de frictie die er is met de visie die er ligt, willen wij dat de gemeenteraad meer betrokken wordt bij de inrichting. Dus ook bij het vaststellen van de kaders die er voor de ontwikkeling worden neergelegd. We hebben in overleg met CDA en PPA dit verder in de motie verwerkt. Snelheid is goed, maar we moeten ons niet vergalopperen. DorpsGoed grijpt in ieder geval elke kans aan om dit nog weer op de raadsagenda te krijgen!”

En wat levert dit nu op?

Er komt een onderzoek naar de staat van de Blauwe Scholk. De gemeenteraad krijgt inzicht in de aanbestedingsprocedure en de gemeenteraad wordt op verschillende momenten geïnformeerd. Niet ideaal, maar meer dan er was! Daarom hebben we na de opgenomen aanpassing in de motie ook voor gestemd.

En nu snel aan de slag om een mooie plek van de Blauwe Scholk en omgeving te maken!

Wil je meer weten of wil je geïnformeerd worden via onze nieuwsbrief?
Neem contact op met DorpsGoed via fractievoorzitter@dorpsgoed.nl