Verslaafdenopvang in Dungense polder

In juni schreven we in onze nieuwsbrief al iets over de verslaafdenopvang in de Dungense polder. DorpsGoed had toen vragen gesteld aan het college wat er is gedaan in het contact met de gemeente ’s-Hertogenbosch om alles duidelijk en veilig te laten verlopen. Hierbij is aangegeven dat er een beheergroep wordt gestart om periodiek met alle betrokkenen in gesprek te gaan. Ook wordt er door een onafhankelijk onderzoeksbureau regelmatig onderzoek gedaan naar hoe mensen de veiligheid en leefbaarheid ervaren. 
Inmiddels is bekend dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan dat de 23 cabines voor deze  Voorziening Langdurig Verblijf (VLV) er nu gewoon mogen komen. Dat is nu ook te zien aan de werkzaamheden die zijn verricht op het terrein aan de Nieuwe Dijk. De cabines zijn inmiddels geplaatst. 
Vanuit omwonenden zijn er zorgen over de veiligheid van omwonenden, passanten en de bewoners van deze opvang. DorpsGoed is erg benieuwd hoe hier uitvoering aan wordt gegeven daarom volgen we dit proces op de voet.

Benieuwd naar de antwoorden op de schriftelijke vragen? Die vind je op de website van de gemeente.