Verslaafden in de polder: vragen voor het college

In Den Dungen is er sinds 30 april onrust in het dorp. Op die dag stuurde het college een brief naar de raad en omwonenden waarin werd aangekondigd dat er op Nieuwe Dijk 3 (Dungense Polder) een opvangplaats voor verslaafden komt. Er worden woonunits gebouwd die plaats bieden aan 20 bewoners. Deze mensen zwerven nu in de stad Den Bosch en hebben geen uitzicht op behandeling, afkicken of een ander leven dan ze nu hebben.

Contact met de gemeente

Diny Pennings van DorpsGoed heeft veel contact met de omwonenden van deze plek om te zorgen dat er ook naar hun belangen gekeken wordt. Diny: “De omwonenden zijn heel bezorgd over wat de gemeente Den Bosch allemaal gaat doen op Nieuwe Dijk 3. Ik help hen met het contact met de gemeente Sint-Michielsgestel. Dat is namelijk degene die voor het belang van haar burgers op moet komen. Tot nu toe hebben we gesproken met de wethouder van Sint-Michielsgestel en de wethouder van Den Bosch, maar er is nog veel onduidelijk. Daarom hebben we nu officieel vragen gesteld aan het college van de gemeente Sint-Michielsgestel om met duidelijkheid voor onze inwoners te komen.”

Waar maken omwonenden zich zorgen over?

Diny: “Voordat er gesproken kan worden over deze vestiging, moet er gekeken worden naar de omgeving. Verplaatsen van huisvestiging uit de stad, is enkel verschuiving van problemen. De overlast in de stad wordt nu naar de Dungense Polder verplaatst met die toevoeging dat omwonenden en passanten te maken kunnen krijgen met burgers met ernstige verslavingsproblematiek. In dit buitengebied met veel bossages, er zijn schoolgaande kinderen en die worden nu op geen enkele manier beschermd.

Dit speelt nu hoog op in de buurt en omgeving. Zonder goede randvoorwaarden met betrekking tot veiligheid en handhaving vindt de buurt dat dit geen geschikte locatie is voor een verslaafdenopvang.

Namens de fractie van DorpsGoed zijn hier opnieuw vragen over gesteld in het kader van veiligheid en handhaving.”

Wat willen jullie van de wethouder?

Diny vervolgt: “Wij vinden dat de wethouder van Sint-Michielsgestel eerst maar eens goede afspraken moet maken met de wethouder van de gemeente Den Bosch. Over veiligheid, over hoe lang dit project duurt, dat soort zaken. Maar ook wat er in het regionale overleg aan deze problemen gedaan wordt om zaken te voorkomen. We willen dat de omwonenden zich veilig voelen in het gebied, dat mensen die daar op het land werken zich veilig voelen en dat het duidelijk is waar je terecht kunt als er een probleem is. Verder willen we ook weten wat er op de lange termijn met deze mensen gaat gebeuren, want dit is maar een tijdelijke oplossing.”

Diny zegt verder: “Je kunt als gemeente Den Bosch niet zomaar zoiets ergens neer zetten op de rand van een buurgemeente en dan maar zien wat er gebeurt. En de gemeente Sint-Michielsgestel moet zich dat niet laten gebeuren. Die moet ook het gesprek aangaan en voor eigen burgers opkomen!”

Op de website van DorpsGoed kun je teruglezen welke vragen we precies gesteld hebben aan het college.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Diny Pennings: diny@Dorpsgoed.nl