Verenigingen: Laat je horen over subsidie!

Dit jaar wordt er een nieuw subsidieplan voor verenigingen vastgesteld. Eigenlijk zou dat vorig jaar al gebeuren, maar de raad vond het plan dat er lag niet goed genoeg om een beslissing over te nemen. Het plan werd een jaar Mariska Sturkenboomdoorgeschoven, zodat er een gedragen en toekomstbestendig beleidsplan gemaakt kan worden.

Meepraten is belangrijk
Onderdeel van de kritiek van de raad was dat verenigingen niet de kans hadden gekregen inhoudelijk mee te praten over het nieuwe subsidieplan. DorpsGoed vond dat, samen met andere partijen in de raad, geen goede gang van zaken. Burgers uit onze dorpen betrekken bij de politiek en de gemeente houdt volgens ons in dat zij ook écht inbreng hebben, zeker als het over hun verenigingen of stichtingen gaat.

Uitnodiging om mee te praten
Uiteindelijk heeft de wethouder zich dat gerealiseerd. Er is een plan gemaakt waarbij verenigingen uitgenodigd zijn om met de wethouder in gesprek te gaan. U heeft wellicht al een uitnodiging gekregen. Als vertegenwoordiger van een vereniging weet u het beste wat er speelt in uw vereniging. U weet waar de vereniging zelf voor kan zorgen, maar u weet ook waar steun nodig is. Zo kan er een subsidieplan ontstaan waarin verenigingen en gemeente het beste uit elkaar halen.

Doe mee
DorpsGoed is blij dat het proces met de verenigingen uiteindelijk is opgepakt. Neem die kans om u uit te spreken als u die krijgt. Dat kunt u doen bij de gemeente. Natuurlijk kunt u ook uw ideeën, wensen en zorgen bij DorpsGoed neerleggen. Samen zorgen we dan voor een sterk gemeenschapsleven binnen de dorpen van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Heeft u suggesties of vragen over subsidies? Neemt u dan contact op met Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl of Jos Maas jos.ahm.maas@gmail.com