Vakantie!!

Nog een paar dagen en dan begint de vakantieperiode, ook voor de gemeenteraad. Daar heet het dan reces. Er worden geen raadsvergaderingen gepland en bijeenkomsten zijn er eigenlijk ook niet. Even relaxen en genieten van een rustiger periode. Heerlijk om even op te laden voor een nieuw seizoen. Maar in dit artikel kijken we nog even terug.

Diny, wat is jou het meest bijgebleven van de afgelopen periode?

Diny Pennings: “In de raad zijn we heel actief bezig geweest met de energiestrategie. Wat gaan we als gemeente doen: Windmolens, zonnepanelen, andere oplossingen. We hebben in de raad steeds gepleit voor besparen, zon op dak, energie opwekking door bedrijven voor eigen gebruik, alternatieven bestuderen en zonnepanelen langs wegen bijvoorbeeld. Dan hoeven we geen windmolens te plaatsen. We zijn blij dat dat tot 2030 niet gaat gebeuren, maar we hebben nog wel een traject te gaan met onze buurgemeenten.”

En buiten de raad?

Diny: “we hebben veel ‘ombudswerk’ verricht. Dus mensen achter de schermen geholpen contact te leggen met de gemeente of te zorgen dat er aandacht is voor hun probleem. Bijvoorbeeld de verslaafdenopvang in de Dungense polder, speelmogelijkheden in de wijk Beekveld in Berlicum en ik heb regelmatig contact met de omwonenden van de Sassenheimseweg in Berlicum.”

Toine, waar heb jij je mee bezig gehouden?

Toine: ‘nou, ik heb veel met woningcorporaties gesproken om de gemeente te bewegen iets met tiny houses of tijdelijke woningen te doen. Dat laatste lijkt te lukken, maar we willen ook echt die tiny houses bij bijvoorbeeld het Kentalisterrein mogelijk maken. En er is sowieso een locatie in Gestel waar dit mooi zou zijn, vlakbij de grote rotonde. Dus daar blijf ik mee door gaan. We hebben in de raad toch echt de andere partijen kunnen overtuigen dat dit ook een oplossingsrichting is voor de woningnood.

Daarnaast ben ik veel op pad geweest om voor mensen zaken te regelen. En dat gaat echt van het bemiddelen bij een verschil van inzicht over een oprijstrook tussen bewoner en gemeente tot het zoeken van een plek waar jongeren opgevangen kunnen worden.”

En Mariska, wat is jou het meest opgevallen afgelopen jaar?

Mariska: “We hebben veel gesproken over de Raadskamer in het centrum van Gestel. Voor sommige mensen is dit wel een drama geworden. De mails die ik van mensen kreeg zijn soms heel triest en dan hoop je dat de gemeente daar toch ook wat in wil doen. Dat is nu niet zo, dus daar zijn we nog niet klaar mee! Ik las over een mooi voorbeeld in Helmond waarbij een iets andere situatie door actief optreden van het gemeentebestuur voor veel kopers met een sisser afliep. Wellicht inspireert het ons college.

Daarnaast ben ik bij veel mensen langs geweest om te horen wat zij willen. Daarbij zie ik echt dat burgerparticipatie moeizaam gaat in onze gemeente. Dat komt deels door corona, maar voor een groot deel ook door de houding van het college. Mensen voelen zicht niet serieus genomen en worden dan boos. En als mensen boos zijn, kun je geen redelijkheid meer verwachten. Ik hoop wel dat iedereen na de vakantie weer met een frisse blik en met iets minder boosheid naar plannen kan kijken. Als we iets willen, zullen we het samen moeten doen.

En nu ga ik samen met mijn gezin van een fijne vakantieperiode genieten!”

DorpsGoed wenst iedereen een fijne, gezonde en veilige vakantie toe. Vanaf september kun je weer rekenen op nieuws, maar mocht er in de tussentijd iets zijn dat je wilt delen, dan kun je altijd een mail sturen naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl.

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld