Toeters, bellen en sirenes!!!

Letterlijk, op de Koesteeg in Berlicum. Want er komen windmolens aan de Koesteeg. Of toch niet?

Gedonder in Gestel, vanwege windmolens in het Wilhelminapark en dwarsliggers in de Dungense Polder omdat het college in Gestel ook daar een mogelijkheid voor windmolens open laat. Wat is er toch aan de hand?

Alle inwoners rond deze plaatsen voelen zich overvallen door de plannen. Dat heeft de gemeenteraad ook geconstateerd en het college opgedragen een participatietraject voor de inwoners te starten. Over de uitvoering van dat traject valt nog veel te zeggen en er valt nog veel te leren door de gemeente. Omwonenden hebben zich verenigd en laten horen wat ze van de plannen vinden. 

Wat staat er nu te gebeuren?

Mariska Sturkenboom: ”in december heeft de gemeenteraad besloten dat er een apart traject moet komen voor windenergie in onze gemeente. We gaan in juli dus geen aanbod doen in de RES (Regionale Energie Strategie) voor windenergie. Er zijn twee gebieden aangewezen om eventueel windturbines te plaatsen. Het Wilhelminapark, waar Boxtel ook naar kijkt en de Dungense Polder, waar Den Bosch in het verleden naar keek. Nu is daar ineens de Koesteeg in Berlicum bij gekomen. Die locatie was in een studie naar mogelijkheden al naar voren gekomen. Nu heeft het college blijkbaar besloten (woorden van de wethouder) dat dit geen zoeklocatie wordt. Wij vragen ons af waarom. Dat moeten we in ieder geval eens uitzoeken. En vooral ook hoe het komt dat het gerucht in de wereld is gekomen dat die windmolens wel op de Koesteeg komen. Wij begrijpen er niets meer van”.

En de andere locaties?

Mariska: “we vragen ons af wat de criteria zijn om de Dungense Polder en het Wilhelminapark nog wel als zoekgebied aan te houden. We voorzien echt een probleem in de Dungense polder. Het college heeft een paar jaar geleden op verzoek van de gemeenteraad een brief gestuurd naar het college van Den Bosch om geen windmolens te plaatsen in de Dungense Polder. Het Bossche college heeft aangegeven dat er tot 2030 geen plannen worden gemaakt. Nu heeft het Gestelse college dit zelf wel als zoekgebied aangemerkt. Dus zeggen ze in Den Bosch dat ze wel willen aansluiten als Gestel er iets gaat doen. Door de keuze van dit college kan het dus ook nog zo zijn dat er extra windmolens in onze omgeving komen, vanuit Den Bosch!

En ook de locatie die samen met Boxtel ontwikkeld kan worden (Wilhelminapark) staat nog als zoekgebied aangemerkt. Het lijkt er op dat het college niet alleen op technische gronden een keuze maakt, wat ze wel steeds zeggen, maar ook op andere gronden. En dat moet het college maar eens uitleggen, want door dit soort onduidelijkheden krijgen mensen geen vertrouwen in het proces.”

Wat gaat DorpsGoed doen?

Mariska: “we hebben de afgelopen tijd al vragen gesteld over burgerparticipatie en omgevingsdialoog. We willen weten hoe het college daar over denkt. Verder zijn we met veel kerngroepen en bezorgde omwonenden in gesprek. We proberen het college iedere keer weer te wijzen op het belang van het luisteren naar mensen. Daarnaast zullen we in de gemeenteraad bekijken wat er aan moties en amendementen nodig is om te zorgen dat er geen windmolens zo dicht bij bewoond gebied komen als nu gepland is.”

Reageren op dit onderwerp kan via fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld