Themabijeenkomst Wonen

Op woensdagavond 25 januari 2023 vond onze themabijeenkomst plaats over alternatieve woonvormen. De presentatie werd verzorgd door René Rijken, steunfractielid van DorpsGoed. Hij werd bijgestaan door George van Rooij van woningcorporatie Woonmeij. Tijdens de bijeenkomst kwamen onderwerpen als tijdelijke woningen, flexwonen, sociale projectontwikkeling en huisvesting voor jongeren en senioren ter sprake.

De opkomst en het enthousiasme tijdens de bijeenkomst geven aan dat er een groot belang is in het bespreken van wonen in de gemeente. DorpsGoed is blij met de productieve gesprekken en hoopt dit in de toekomst te kunnen voortzetten. De besproken punten zullen door de fractie worden meegenomen in de beeldvorming voor de woonzorgvisie die naar de gemeenteraad komt. 

Wij willen René bedanken voor het delen van alle informatie en het begeleiden van de bijeenkomst. Het houden van deze themabijeenkomst is goed bevallen en in de toekomst willen ze soortgelijke avonden organiseren over andere onderwerpen. DorpsGoed wil namelijk graag in gesprek blijven met haar achterban over actuele thema’s in de gemeente.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld