Stank in de achtertuin en in huis

Varkens stinken, zeker als ze met veel zijn. Daar weten ze in Berlicum op het Laar en Nieuw Laar alles van.

Al jaren probeert de gemeente de luchtkwaliteit in het gebied te verbeteren. Met alle nieuwe regelgeving, regelingen, besluiten en onderzoeken valt het niet mee om dat voor elkaar te krijgen. Hoofdzaak blijft dat het woonklimaat voor mensen in die omgeving beter wordt, vooral wat betreft geur.

In 2020 zijn enkele stappen gezet in het proces die het vermelden waard zijn. Buurt en gemeenteraad worden door de gemeente bijgepraat. Enkele kleinere veehouders in het gebied zijn inmiddels gestopt met activiteiten. Er zijn plannen gemaakt voor een groene inrichting van het gebied.

Maar we zijn er nog niet. Want de 2 bedrijven die door gaan, hebben ook plannen. Die moeten bekeken worden. Ideeën veranderen, regelgeving verandert. Dus worden er nieuwe aanvragen bij de gemeente gedaan voor vergunningen. Zelfs de provincie denkt en bepaalt mee. Niet alleen over de inrichting, maar ook met geld.

Het is en blijft complex. Vanuit DorpsGoed vinden we echter dat het doel van dit hele proces niet uit het oog mag worden verloren, namelijk: het terugdringen van (geur-) overlast veroorzaakt door de intensieve veehouderij in dat gebied.

Daarom roepen we het college en iedereen die meewerkt aan deze opgave op dat vooral voor ogen te houden!

DorpsGoed zal daar scherp op blijven, zoals we de afgelopen jaren steeds gedaan hebben. Want meer varkens in het gebied gaat volgens het college minder stank opleveren. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel, DorpsGoed heeft tegen gestemd. We leggen de kwaliteit van de leefomgeving  nu volledig in handen van de ondernemers die doorgaan op deze plek met intensieve varkenshouderijen.

We hopen van harte dat iedereen de verantwoordelijkheid pakt die nodig is om tot een oplossing te komen.

Al eerder schreven we over dit onderwerp: Laar-Nieuw Laar – Dorpsgoed

Wil je hierover iets kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld