Schriftelijke vragen over verslaafdenopvang in Dungense Polder

Al enige jaren wordt er gesproken over een verslaafdenopvang in de polder. Feitelijk is dit Bosch grondgebied. Dus ook de verantwoordelijkheid van die gemeenteraad. Maar deze locatie ligt erg dicht tegen onze gemeente aan. Daardoor heeft dit initiatief voornamelijk invloed op inwoners van Den Dungen en Sint-Michielsgestel. Om die reden heeft de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel in november 2020 unaniem een motie aangenomen over deze opvang. Daarin werd het college verzocht om:

  • Het gevoel van onrust en bezorgdheid van de burgers uit onze gemeente te onderkennen met betrekking tot dit voorgenomen initiatief. 
  • Bij de gemeente ’s-Hertogenbosch aan te geven dat er onvoldoende randvoorwaarden en waarborgen zijn met betrekking tot veiligheid en handhaving rond dit initiatief waar burgers van de gemeente Sint-Michielsgestel de dupe van kunnen zijn. 
  • Afspraken te maken met de gemeente ’s-Hertogenbosch over handhaving, veiligheid en bereikbaarheid van instanties in het hele gebied dat aangeduid wordt als Dungense Polder en omstreken (Keerdijk, Brandsestraat, Horziksestraat, Pleinsestraat) 

Omwonenden hebben de gang naar de Raad van State gemaakt. Maar inmiddels is bekend geworden dat de gemeente ’s-Hertogenbosch niet gaat wachten op deze uitspraak. Zij willen alvast aan de slag. 
DorpsGoed is benieuwd wat er door het college is gedaan om te voldoen aan de vastgestelde punten. Daarom hebben wij hierover schriftelijke vragen gesteld.

Alle schriftelijke vragen zien?
Kijk dan op de website van de gemeente of klik hier

Benieuwd naar de motie uit 2020?
Kijk dan op de website van de gemeente of klik hier

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld