Schriftelijke vragen over verslaafdenopvang aan het college van B&W

Op 30 april 2020 werd de raad in kennis gesteld van het initiatief van gemeente Den Bosch om op de locatie Nieuwe Dijk  3 , een vestiging te openen voor verslaafden met multi problematiek: verslaving aan drank en drugs, een verstandelijke beperking en psychische stoornissen.  De locatie ligt tegen de grens van de kern Den Dungen in de Dungense Polder.

Aanleiding tot de nieuwe locatie  voor vernoemde doelgroep is de overlast in de stad en het niet in staat zijn om zich aan te passen aan de huidige leefomgeving.

De nieuwe buren zijn vrij om zich buiten de vernoemde locatie te begeven. Bewaking en beveiliging is tot de grens van de huisvestingslocatie, ook om aantrekkend publiek, waaronder dealers tegen te houden.

De fractie van DorpsGoed heeft hierover opnieuw een aantal vragen aan het College.

  1. Vooraf gaande aan de definitieve besluitvoor deze vestiging is er ruimte geweest voor het indienen van zienswijze: Is het college akkoord gegaan met de keuze van deze locatie?
  2. De opvang van de genoemde doelgroep is een regionaal probleem: welke afspraken liggen onder dit initiatief in het regionaal overleg mbt het komen van een locatiekeuze en welke standpunt heeft onze gemeente hierin genomen ? Uitgaande van de informatie dat de huidige vestigingen in de stad dagelijks voor veel overlast zorgen?
  3. Gezien de omgeving van de Nieuwe Dijk: veel bossages, weinig overzicht, verkeersdeelnemers alleen op pad, de vele passanten zijn Gestelnaren, welke afspraken heeft het college met de initiatiefnemers gemaakt mbt de veiligheid en handhaving?
  4. Hoe gaat het college zijn inwoners informeren omtrent dit initiatief en wie is aanspreekpunt?
  5. De initiatiefnemers spreken van een tijdelijke vestiging van 10 jr. De exploitant is gezien zijn leeftijd niet diegene die de 10 jr zal volmaken. Hoe worden de nu gemaakte afspraken geborgd?
  6. Onlangs werden we via de media geconfronteerd met geldverslindende praktijken in het sociale domein. Deze exploitatie voor 22 burgers kost ook handenvol geld. In hoeverre heeft het regiobestuur waarin onze wethouder participant is, dit bedrijf doorgelicht ter voorkoming van dat er veel geld naar de organisatie gaat ipv de uitvoering.?

Namens de fractie DorpsGoed,

Diny Pennings