Schriftelijke vragen DorpsGoed, Sint-Michielsgestel februari 2021

Binnen onze gemeente hebben we groen en bomen die onze dorpen karakter geven. Veel mensen die hier wonen, zijn juist voor dat groen en die bomen gekomen. Onze inwoners zijn dan ook begaan met dat groen en schromen niet om aan de bel te trekken als er iets mee is.

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad het bomenbeleidsplan aangenomen. Dat plan is de basis voor ons bomengroen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Op de lange termijn nadenken over de bomen is prima en biedt een basis om met omwonenden het groen vorm te kunnen geven.

Toen er in januari 2021 naar het gemeentehuis werd gebeld over bomenkap in de Hoogstraat in Den Dungen/Sint-Michielsgestel en er gerefereerd werd aan het bomenbeleidsplan, werd aangegeven dat dit door de gemeenteraad nog niet aangenomen was en dat het dus nog niet uitgevoerd werd.

DorpsGoed heeft daarover de volgende vragen:

 1. Is gecommuniceerd naar de uitvoeringsorganisatie Mijn Gemeente Dichtbij dat het bomenbeleidsplan is aangenomen in de raad op 8 oktober 2020?
 2. Is duidelijk bij Mijn Gemeente Dichtbij wat er verwacht wordt van de gemeente in de uitvoering van het beleid?
 3. Is duidelijk bij Mijn Gemeente Dichtbij wat er tactisch en praktisch moet gebeuren naar aanleiding van dit plan?
 4. Gezien de opmerking dat het plan nog niet door de gemeenteraad goedgekeurd is, blijkt dat het plan niet bekend is bij de uitvoerenden. Hoe kan dat?
 5. Wat zijn de gevolgen de afgelopen maanden geweest van het niet uitvoeren van het plan dat is aangenomen in de gemeenteraad?

Bij de oude Bibliotheek in Den Dungen zijn aan de achterkant verschillende bomen gekapt. Deze bomen grenzen aan tuinen die aan de Jonkheer van Rijckevorsselstraat staan. Deze straat is zeer versteend en de bewoners zijn erg blij met de bomen aan de achterkant die voor verkoeling zorgen. Over deze bomen hebben we de volgende vragen:

 • Waar blijft het overzicht van het bomenplan zoals de projectontwikkelaar zou opstellen. Dit is al meerdere keren opgevraagd door DorpsGoed, maar nog steeds niet verkregen.
 • Hoe wordt ervoor gezorgd dat hittestress in dit gebied niet enorm toeneemt door de kap van de bomen die plaats heeft gevonden?

Dan nog iets over de voorkant van het Grienselhof: Aan de voorkant van het pand stonden enkele Koningslinden. Er is een kapvergunning door de bouwer/projectontwikkelaar aangevraagd voor deze bomen. Daar is veel protest vanuit burgers op gekomen, en de kap is niet doorgegaan.

 • Waarom is de kap van deze boom aangevraagd, terwijl het, naar nu blijk, toch niet nodig is?
 • Welke afwegingen worden bij zo’n beslissing gemaakt?
 • Bent u het met ons eens dat er zo de indruk ontstaat dat als je maar aanvraagt, je bomen gewoon kunt kappen omdat het makkelijker is?
 • Bent u het met ons eens dat de indruk ontstaat dat de gemeente niet kritisch kijkt naar het kappen van bomen?

Namens de fractie DorpsGoed, Mariska Sturkenboom