Schriftelijke vragen DorpsGoed over de wijk Beekveld in Berlicum

Schriftelijke vragen DorpsGoed over de wijk Beekveld in Berlicum

Sint-Michielsgestel, 17 mei 2021

Al jaren wordt er in Beekveld gebouwd aan een nieuwe wijk. “Een aangenaam ruime en groene woonwijk” staat er bij alle uitingen rond deze wijk. Of “een nieuwe wijk voor starters en senioren met veel groen, kindvriendelijk.”

De praktijk wordt anders ervaren. Het bouwplan zou 8 jaar duren en dat weten de bewoners die zich daar vestigden. Maar in de ogen van de bewoners is er van ruimte en groen niet veel meer over. Al enkele jaren is er een groep burgers actief in de wijk, die zich ook regelmatig meldt bij de projectontwikkelaar om te herinneren aan de uitgangspunten van de wijk.

De wethouder en de wijkmakelaar zijn er bij betrokken maar ook zij kunnen deze burgers niets bieden. Alle ideeën of tijdelijke initiatieven worden geparkeerd of niet gehonoreerd. Meestal onder het mom van veiligheid. Maar kinderen op een klein stukje beton laten spelen is ook niet veilig en helemaal niet kindvriendelijk. Zeker omdat het een wij is met meer dan 100 kinderen is actie geboden. DorpsGoed stelt daarom de volgende vragen aan het college: 

  1. Onderstreept het College de omschrijving (Een aangenaam ruime en groene woonwijk) van de projectontwikkelaar inzake de nieuw te ontwikkelen wijk Beekveld tegenover potentiële kopers? 
  2.  Welke afspraken zijn er met de ontwikkelaar vastgelegd m.b.t. de voorzieningen van de wijk Beekveld en in hoe ziet dat tijdspad qua uitvoering er uit?
  3. Welke afspraken zijn er met de ontwikkelaar vooraf vastgelegd mbt. duurzaamheid en de groenvoorziening in de wijk en hoe ziet dat tijdspad er uit qua uitvoering?
  4. Wie is aanspreekpunt voor de burgers in de wijk Beekveld bij ongenoegen m.b.t. de inrichting en afwerking van de wijk?
  5. Welke controles kan of voert de gemeente uit m.b.t. het nakomen van de vooraf gemaakte afspraken met de ontwikkelaar?
  6. De gemeente heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, hoe komt het dan dat de burgers uit deze wijk zich niet gehoord voelen? Eigen initiatieven worden steeds aan de kant geschoven door de gemeente of de ontwikkelaar.
  7. Gaat u met de ontwikkelaar het gesprek aan n.a.v. de bovengenoemde noodkreet? Zo nee, waarom niet?    Zo ja, in welk tijdspad?
  8. Welke les trekt u uit de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk mbt de blijvende invloed van de gemeente op het nakomen van de vooraf toegezegde afspraken of beloftes naar de burgers?
  9. Wanneer gaat u met een aantal burgers, die  deze wijk vertegenwoordigen aan tafel om samen tot een fijne, kindvriendelijke woonomgeving te komen?

Fractie DorpsGoed

Diny Pennings.