Samen voor zon op dak!

De discussie over windenergie houdt veel mensen in de gemeente bezig. Windenergie heeft enorme impact op de omgeving en is daarom omstreden.

DorpsGoed pleit al jaren voor zonnepanelen op daken voordat we overgaan op windenergie. Vanuit de rijksoverheid is er nu een zonneladder gemaakt, waarin dit ook als eerste grote stap wordt geadviseerd. Daarom was DorpsGoed tijdens de raadsvergadering van 18 maart blij met rwee initiatieven.

Welke initiatieven op energiegebied waren er?

Mariska Sturkenboom: “Tijdens de raadsvergadering zijn er twee moties ingediend en ook allebei aangenomen. De eerste motie kwam van PPA, CDA en VVD. Zij wilden dat het college veel meer stimuleert dat bedrijven hun daken beschikbaar stellen voor het opwekken van zonne-energie. En wat DorpsGoed betreft mag daar achteraan dat we zo wellicht kunnen afzien van windenergie in onze gemeente.

En dan was er nog een motie van Groen Links, DorpsGoed, De Gestelse Coalitie, PvdA en D66.”

En waar ging die motie over?

Mariska: “De motie vraagt het college nu eens een start te maken met het verduurzamen van het maatschappelijke vastgoed (gebouwen in eigendom van de gemeente) en het plaatsen van zonnepanelen als dat kan.

Ook hier was een meerderheid van de raad het mee eens. En we hopen dat het college nu echt werk gaat maken van hun eigen daken en  mogelijkheden.”

Wat wil DorpsGoed?

Mariska: “DorpsGoed wil dat alle mogelijkheden voor zon op dak zoveel mogelijk benut worden. Hiermee voorkomen we hopelijk dat er in een dichtbevolkt gebied als onze gemeente windmolens komen te staan. We hopen echt dat er over een paar jaar andere alternatieven zijn voor fossiele brandstof. Maar laten we vooral ook inzetten op besparing. Alles wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken!”

Wil je reageren? Stuur een mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld