Rekenkameronderzoek Grote Bouwprojecten

Op maandag 13 november is het rapport van het onderzoek naar grote bouwprojecten door de rekenkamer van Sint-Michielsgestel en het bureau Lysias Advies  gepresenteerd. Er is de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de sturing van grote bouwprojecten en de werking in de praktijk. Hiervoor is gedoken in vier geselecteerde projecten
1) Centrumplan (Sint-Michielsgestel.
2) Beekveld (Berlicum)
3) Christinastraat (Middelrode)
4) Jacobskamp (Den Dungen)

In het rapport worden tien conclusies weergeven en daaruit zijn zeven aanbevelingen gedaan. Deze gaan over het in positie brengen van de raad, afspraken maken, archivering, projectmatig werken, risicomanagement en lerend werken.
DorpsGoed herkent zich in het rapport en ziet veel zaken terug waar de afgelopen jaar al op is gewezen. Het is fijn om dit alles terug te zien in een onafhankelijk rapport. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat het ook wel schrikken is wanneer we alles zo op een rijtje zien staan. Dit laat zien dat het noodzakelijk is om verbeteringen door te voeren waar onze inwoners en ondernemers in de gemeente positieve gevolgen van zullen ondervinden.

In het interview met DTV Nieuws geeft de fractievoorzitter van DorpsGoed aan blij te zijn dat er in het rapport wordt gesproken over de communicatie naar inwoners. Dat is een herkenbaar onderwerp wat zowel bij grote als kleinere bouwprojecten naar voren is gekomen. De manier waarop de gemeente in contact treedt met omwonenden is erg belangrijk.
Daarnaast geeft Miriam Cooijmans aan dat hierin ook een les zit voor de raad. De afgelopen jaren heeft men er wellicht te veel op het college vertrouwd. Het is goed om nu kritischer te zijn op wat er in het verleden is gebeurd en te kijken wat dit betekent voor het heden.

Tijdens de raadsvergadering van 23 november 2023 zal het rapport worden besproken door de gemeenteraad.
Het interview met DTV Nieuws kun je hieronder terugkijken.
Ook benieuwd naar het rapport? Dit kun je vinden op de website van de gemeenteraad.