Reacties op artikel DorpsGoed: de bibliotheek moet blijven!

De reacties die DorpsGoed kreeg van burgers uit de gemeente Sint-Michielsgestel op het artikel van begin juni in De Brug over de voorgenomen bezuinigingen op De Bibliotheek de Meierij zijn talrijk en zeer duidelijk.

Veel burgers hebben via e-mail, telefoontjes, gesprekken op straat en tijdens de inspreekmiddag aangegeven, dat zij niet willen dat de bibliotheken in hun huidige vorm, met vaste vestigingen in Sint-Michielsgestel en Berlicum, verdwijnen. Een voorbeeld van zo’n reactie: “De Bibliotheek in Berlicum MOET blijven. Zit pas drie jaar in het nieuwe gebouw, wat een geldverspilling zou dat zijn!!!!”

Inmiddels is de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel geïnformeerd door de directeur van de Bibliotheek de Meierij. Hij gaf aan dat de voorgenomen bezuiniging van het college, gesteund door de coalitiepartijen PPA, de Gestelse Coalitie en D’66, ervoor zorgt dat de beide vaste vestigingen van de bibliotheek in onze gemeente zullen verdwijnen.

Het is aan de gemeenteraad op 25 juni a.s. om over de toekomst van de bibliotheken in onze gemeente te besluiten. DorpsGoed is van mening dat de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheken niet mag doorgaan en dat het college in overleg moet gaan met de Openbare Bibliotheek De Meierij over de toekomst van de bibliotheken in onze gemeente.

Luister naar je burgers

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Daarnaast vindt DorpsGoed dat het college meer gehoor moet geven aan de oproepen van de burgers. Veel van die burgers van de gemeente Sint-Michielsgestel hebben namelijk te kennen gegeven, dat zij de vaste vestigingen willen behouden. Het college kan hier niet zomaar aan voorbij gaan.

Immers, in een democratie wordt uitgegaan van het beginsel van volkssoevereiniteit. Volgens dat beginsel regeren politici, bestuurders en overheidsorganen in naam van het volk. Het is de bedoeling dat de politici, en dus ook dit college en deze coalitiepartijen, luisteren naar hun burgers. Om te voorkomen dat uw stem tot behoud van de bibliotheken nog niet is gehoord, roepen wij u nogmaals op mening te laten horen.

Laat uw mening achter op www.dorpsgoed.nl of mail naar rsieben@home.nl.