Ontwikkelingen Blauwe Scholk

DorpsGoed vroeg zich af wat er nu eigenlijk gebeurt met de Blauwe Scholk. Al jaren staat dit pand leeg, midden in Den Dungen. De bouwhekken zijn een doorn in het oog. Ook zorgt de leegstand voor verdere achteruitgang van de bouwkundige toestand van het pand. Dit is toch niet te verantwoorden met het huidige nijpende woningtekort. 

In 2019 werd een motie unaniem aangenomen voor het versnellen van de herontwikkeling van de locatie Blauwe Scholk. Dat gaf hoop. Het laatste nieuws wat de gemeenteraad ontving over de Blauwe Scholk dateert van april 2021. Er is toen een raadsinformatiebrief gestuurd waarin het behoud van de bouwfases 1 t/m 3 (bouwperiode 1902 t/m circa 1927) werd genoemd. En dat de keuze voor behoud van het gebouw betekent dat er een alternatieve ontsluitingsweg moet komen voor het naastgelegen project ‘Wonen op de Donk’.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en hoorden wij maar niets. Daarom zijn er schriftelijke vragen gesteld waar inmiddels antwoord op is ontvangen. 

DorpsGoed vroeg zich af of de gesprekken met omwonenden over de nieuwe ontsluiting Wonen op de Donk inmiddels zijn gevoerd. De gemeente antwoordde dat de onderhandelingen met de initiatiefnemer van ‘Wonen op de Donk’ nog lopen. Er is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd en er zijn meerdere potentiële ontsluitingen onderzocht op haalbaarheid. Wanneer er een besluit is genomen zal de gemeenteraad hierover geïnformeerd worden.  

Daarnaast werd er aangegeven dat de voorbereiding van de verkoop van de Blauwe Scholk gepland staat voor het tweede kwartaal van 2023. De keuze voor behoud van de Blauwe Scholk, de procedure tot aanwijzing monument en het zoeken naar een alternatieve ontsluiting heeft gezorgd voor vertraging in het ontwikkelproces. De ontwikkeling van Wonen op de Donk is een voorwaarde voor de herontwikkeling van de Blauwe Scholk, vanwege de aanwezige hindercirkel over het gebouw. De inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan van ‘Wonen op de Donk’ is ook voorzien voor het tweede kwartaal 2023. 

Fijn om te horen dat er in ieder geval ontwikkelingen zijn. Maar gaat dit wel snel genoeg? Wordt er voldoende doorgepakt? Hoelang zal het gaan duren voor het daadwerkelijk verkocht gaat worden? En hoelang duurt het dan nog voordat de nieuwe eigenaar daadwerkelijk aan de slag kan? 

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld