Motie van Treurnis

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar is er door DorpsGoed samen met De Gestelse Coalitie, VVD en D66 een motie van treurnis uitgesproken. In deze motie spreken de partijen hun treurnis uit over de procesvoering van het dossier die het college jarenlang heeft gevolgd.
Al diverse bestuursperiodes heeft het college dit dossier niet zorgvuldig opgepakt. Er was een afwachtende houding en de vastgelegde inspanningsverplichtingen zijn mogelijk onwerkbaar. Daarnaast was bij de raadsleden de deadline van 1 januari 2024 niet bekend. Door dit bestemmingsplan nu 10 dagen voor een belangrijke deadline aan de gemeenteraad aan te bieden zorgt dit ervoor dat wij met de rug tegen de muur staan.
Door het indienen van deze motie wil DorpsGoed het signaal afgeven dat wij teleurgesteld zijn. We zijn het beu om steeds op het laatste moment geconfronteerd te worden met plannen die al jaren liggen. Zo hoort het college niet om te gaan met de gemeenteraad en zeker niet met onze inwoners.

Helaas vond deze motie geen meerderheid in de gemeenteraad waardoor deze niet is aangenomen. 
De motie kun je hier teruglezen.
Lees hier meer over de behandeling van het bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar