Meepraten, dat gaat niet vanzelf!

Meepraten over wat er in jouw buurt gebeurt. Dat moet goed georganiseerd worden, want het gaat niet vanzelf. Onlangs heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt meer en beter te organiseren dat inwoners kunnen meepraten.

Waarom vond de gemeenteraad dat nodig?

Mariska Sturkenboom: “De gemeente gaat over heel veel zaken in je directe omgeving. Wegen, scholen, bouwen van huizen, windmolens, zorg. Allemaal onderwerpen die heel direct van invloed zijn op je woongenot. Mensen vinden daar vaak ook iets van en willen hun zegje daarover doen. Maar dan moet voor de inwoners van onze gemeente wel duidelijk zijn wanneer wat nu aan de orde is. Het gevoel is nu vaak dat er pas op het laatste moment wat aan de direct betrokkenen in een wijk of dorp gevraagd wordt. We willen dat dat eerder gebeurde.”

Hoe moet dat dan geregeld worden?

Mariska: “De gemeente zal nog actiever moeten zijn in het betrekken van de buurt bij veranderingen. Dus nog meer communiceren dat er bijvoorbeeld bijeenkomsten zijn. En dan ook echt luisteren naar wat er gezegd wordt. Misschien is het verstandig om niet alleen een bijeenkomst te houden als je al iets bedacht hebt, maar nog veel eerder. Geen tekeningen van een nieuw complex in de buurt laten zien, maar ideeën ophalen voordat je gaat tekenen.”

Dat neemt dan toch veel meer tijd in beslag?

Mariska knikt: “Ja, dat is aan de voorkant zeker zo. Maar nu zie je vaak dat bewoners al boos en verontwaardigd zijn als de eerste bijeenkomst is. Daarnaast is er veel weerstand waardoor mensen gaan procederen. Dat duurt aan de achterkant van het planningsproces veel langer. En is veel kostbaarder dan vooraf spreken met mensen. Ik verwacht niet dat alle procedures voorkomen kunnen worden, want je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Maar het zal wel schelen!

En je ziet het nu weer met windturbines. Daar is zoveel weerstand tegen gekomen dat het hele proces, op aangeven van de raad, weer opnieuw moet. Dat kost extra tijd en geld. Overigens kijken we kritisch naar dit proces omdat het zo snel moet. We willen wel dat er echt geluisterd wordt naar de mensen en dat er dan ook aangegeven wordt wat er mee gedaan wordt.”

Maar als we steeds met onderwerpen teruggaan naar de inwoners, waarom zit de gemeenteraad er dan nog?

“Tja, goede vraag,” zegt Mariska, “de gemeenteraad heeft zeker nog wel een functie. De raad zet kaders neer voor het beleid van het college. Wil je meer groen of ruim baan voor auto’s, wil je meer sociaal bouwen of meer vrije sector bouwen. Daar wordt in de gemeenteraad over gesproken. Maar ook over zorg, handhaving, verkeer, dat soort zaken. De mensen op wie je een keer in de vier jaar stemt, geven de grote lijnen aan. De invulling gebeurd door het college in samenwerking met de buurt en omgeving. Maar bedenk wel als je in dat stemhokje staat wat jij nu belangrijk vindt in je omgeving. Zo kun je de grote lijnen vast uitzetten!”

Wil je reageren? Stuur een mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld