Leven door dynamiek in de dorpen

DorpsGoed is voor mij een mooie groep mensen die (ongeacht hun landelijke politieke kleur en achtergrond) een paar dingen gemeen hebben. 
Om te beginnen hechten zij veel waarde aan wat Brabantse dorpen en dorpsgemeenschappen zo sterk maakt: aandacht voor de geschiedenis, de wortels van de dorpen zelf, waarbij er van daar uit ook altijd ruimte is om je als dorp door te ontwikkelen. Het behouden van karakteristieke gebouwen en landschapselementen is voor DorpsGoed belangrijk: veel van onze leden zetten zich onlangs in voor het behoud van de Blauwe Scholk. De strijd voor het behoud van een open Kloosterstraat loopt als een rode draad door de geschiedenis van onze partij. Ook hadden onze leden bijvoorbeeld graag de Petruskerk in Berlicum behouden. Tegelijk stond onze partij open voor ontwikkelingen als het centrumplan in Gestel, plan Beekveld in Berlicum of Jacobskamp in Den Dungen. Onze dorpen hebben niet alleen een kostbaar verleden: zij hebben ook beloftevolle toekomst nodig.
Daarnaast hebben de leden van DorpsGoed gemeen dat zij ervan overtuigd zijn dat ongeacht de grootte van een gemeente, het leven in die gemeente wordt bepaald door de dynamiek in de dorpen, dorpsgemeenschappen. We hebben één gemeenteraad en één college in de gemeente Sint-Michielsgestel, maar we hebben véle dorpsgemeenschappen. En daar gebeurt het! Daar leven onze inwoners samen, werken ze, recreëren ze en zorgen ze voor elkaar. 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld