Klimaatadaptatie

Afgelopen donderdag stond ook het onderwerp Strategie klimaatadaptatie 2023-2030 op de raadsagenda. Een belangrijk onderwerp om onze gemeente toekomstbestendiger te maken. Het klimaat verandert en daarop moet onze leefomgeving worden aangepast. Om ons beter te wapenen tegen wateroverlast, droogte en hitte.
DorpsGoed vindt hierbij vergroening een belangrijk thema. Vergroening draagt niet allen bij aan gezondheid en herstel van biodiversiteit maar ook in de verminderen van de hitte. Op versteende pleinen kan het soms wel 10 graden warmer zijn. Op kritieke plekken in onze dorpskernen zien wij daarom graag meer groen, meer vitamine-G, verschijnen.
De vastgestelde strategie is een klein kijkje naar de toekomst. Het belangrijkste is de uitvoeringsagenda waarin wordt beschreven hoe de gemeente aan alle doelen gaat werken. Daar is DorpsGoed erg benieuwd naar.