Kentalis, kansen voor een mooie wijk

Het was een hectische aanloop naar het besluit voor de visie op het terrein Kentalis. De cliëntenraad, ouderenorganisaties, Kentalis zelf en de gemeente heeft tot vlak voor de vergadering de gemeenteraad benaderd met hun standpunten en hun visie.

Dat geeft ook het belang van dit besluit aan: een belangrijk deel van het dorp Sint-Michielsgestel gaat er anders uitzien. Dat heeft gevolgen voor de omgeving en biedt kansen. De gemeenteraad besluit over een zienswijze die op het visieplan van Kentalis gegeven wordt (snap je het nog?). Dus Kentalis heeft een plan gemaakt hoe zij de invulling van het terrein ziet en de gemeenteraad heeft aangegeven wat ze anders of beter willen.

Maar nu de inhoud. Op het terrein van Kentalis ligt een mooie kans om in onze gemeente een woningbouwlocatie te ontwikkelen die voor een behoorlijke toename van het aantal woningen in onze gemeente zorgt. Sociale huur, sociale koop, eengezinswoningen en appartementen. En dat in een parkachtige omgeving.

De raad heeft het college veel opdrachten meegegeven: zorg voor sociale woningbouw, zorg voor de financiering van een verbindingsbrug door projectontwikkelaars, zorg dat mensen niet in de troep blijven wonen maar zorg dat er voorzieningen zijn in de wijk ook als het bouwen nog niet is afgelopen.

DorpsGoed heeft het college gevraagd bij Kentalis het idee te opperen woningen die grenzen aan het terrein van de bewoners van Kentalis, beschikbaar te stellen voor familie en inwoners die op den duur zelfstandig kunnen wonen. Dat heeft een aantal voordelen:

Familie die in de buurt kan wonen geeft veel rust bij cliënten en familie. Familie kan ook meehelpen bij de verzorging en dagbesteding van de cliënten en worden zo makkelijker mantelzorger.

Maar deze families hebben ook een mooie taak in de buurt. Het is bijzonder om bij Kentalis in de buurt te wonen en het is goed voor de integratie van mensen met een beperking. Dat vraagt wat van de cliënten van Kentalis, maar het vraagt ook wat van de buurt: empathie en tolerantie naar iedereen die anders is dan jij. En dat is makkelijker bij de zoon of dochter van je buren dan bij mensen die je helemaal niet kent. Zo ziet DorpsGoed een mooie buurt ontstaan waar zorg en woongenot voor eenieder goed geregeld is.

De motie is aangenomen en we hopen dat Kentalis de mogelijkheid om zo naar een buurt en cliënten te kijken, overneemt.

Meepraten over dit onderwerp? Stuur een bericht naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl.

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld