Kavels uitgeven aan particulieren? Niet in Gestel!

In onze gemeente worden nieuwe woningen bijna uitsluitend gebouwd door projectontwikkelaars. Voor de gemeente vaak makkelijk: er is een aanspreekpunt, een architect, vergunningsaanvragen met bouwplannen die op elkaar lijken en het is relatief makkelijk om te sturen op het type woningen dat gebouwd wordt. Maar dat is ook direct de keerzijde: we zien dat er vaak ongeveer hetzelfde wordt gebouwd. En die woningen sluiten lang niet altijd aan op de wensen van onze inwoners.
Nog steeds leeft bij veel inwoners van onze gemeente de droom om ooit zelf een huis te bouwen of te laten bouwen. Maar de schaarse kavels die beschikbaar zijn, zijn vaak zodanig groot dat ze voor velen onbereikbaar zijn. Ook liggen ze vaak in, of aan de rand van het buitengebied en sluiten daardoor niet altijd aan bij de droom die gekoesterd wordt.

Tijdens de raadsvergadering van 20 mei 2021 legde GroenLinks, breed gesteund door De Gestelse Coalitie, D66, de PvdA en DorpsGoed, een motie voor aan de raad. Daarmee vroeg zij aan het college om in de toekomst meer aandacht te schenken aan particulier opdrachtgeverschap bij woningbouw. Niet alleen op grond die de gemeente zelf uitgeeft, maar ook bij initiatieven van projectontwikkelaars. Niet alleen aan de randen van de kernen en in het buitengebied, maar juist ook bij ontwikkelingen binnen de bebouwde kom. En niet alleen voor kavels van vele honderden vierkante meters, maar ook voor inwoners die geen grote villa willen bouwen.

Helaas werd de motie verworpen. De coalitiepartijen, CDA, VVD en PPA, stemden tegen. En daarmee staken zij een grote spaak in het wiel van veel inwoners, waarvoor de kans om ooit dat droomhuis te realiseren weer een stukje kleiner is geworden.
Als partijen echt voor betaalbare koop en huurwoningen zijn, bouwkavels voor inwoners beschikbaar willen stellen en tegelijkertijd groen en de publieke ruimte willen waarborgen, zal de gemeente regie moeten nemen op het gebied van Ruimtelijke Ordening. De huidige coalitiepartijen willen hier echter niet aan en blijven de ruimte geven aan projectontwikkelaars om hun winsten te maximaliseren.
Jammer dat er weer een kans voorbij is gegaan.

GroenLinks, PvdA, De Gestelse Coalitie, D66 en DorpsGoed

Auteur: Roel Bouman D66

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief van DorpsGoed!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld