Jeugdzorg om de hoek

Dat er in de jeugdzorg iets moet veranderen, is duidelijk. Het werkt niet goed genoeg, er is te weinig geld beschikbaar en veel jongeren die hulp nodig hebben, krijgen dat niet op tijd.

Er is al veel over gesproken in de gemeenteraad.

Wethouder Raaijmakers ziet de problemen ook en wil daar iets aan doen. Er komt een proefproject waarbij jeugdhulp dichtbij georganiseerd wordt; door de gemeente.

Ter ondersteuning van het sociaal wijkteam komt er een parttime jeugdconsulent. Die moet gaan zorgen dat jongeren die wat lichtere problemen hebben, snel en dichtbij hulp krijgen in hun eigen leefomgeving. Doel is om in twee jaar tijd zestig jongeren te begeleiden voor maximaal vijf maanden.

We vroegen Diny Pennings, zorgspecialist bij DorpsGoed, hoe zij naar dit project kijkt.

Diny Pennings: “We zijn blij dat er initiatief genomen wordt op dit onderwerp. We zien toch veel problemen in de jeugdzorg en dat komt deels door de wachtlijsten. Jongeren moeten lang wachten tot ze hulp krijgen. Daardoor wordt het vaak erger. Het is goed dat hulp in de eigen leefomgeving geboden wordt.”

Prima om dit te doen dus?

“Nou”, zegt Diny, “er zijn wel een paar opmerkingen te maken. We willen vanuit DorpsGoed zeker weten dat als jongeren dit traject in gaan, dit geen vertraging of zelfs onthouding van specialistischer zorg tot gevolg heeft. Stel dat de problematiek verergert bij een jongere, dan moet er alsnog snel andere hulp ingeschakeld worden.

Daarnaast is de betrokkenheid van ouders, de huisarts en de school essentieel om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Dat vraagt tijd om het te organiseren. Dus we vragen ons af of een parttime inzet van een consulent wel genoeg is. En het helpt vaak niet als alleen de jongere geholpen wordt, zijn of haar directe omgeving heeft ook begeleiding nodig. Dat hoeft helemaal niet zwaar te zijn, maar het vraagt wel aandacht.”

En de kosten?

Diny: “Dat zal de tijd leren. We zijn blij dat er iets gebeurt. Vóór alles is goede zorg voor onze jongeren belangrijker dan geld. Maar de wethouder heeft wel veel nadruk op kostenbesparing gelegd. Dus we gaan zien of dit ook lukt. We blijven het volgen en wensen wethouder Raaijmakers succes met het project.”

Wil je hier iets over kwijt of iets over weten? Mail naar Diny Pennings: diny@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld