Informeer inwoners Sint-Michielsgestel over AZC Kruithoorn

Onze omgeving is voortdurend in beweging. Als dat nu gaat om nieuwe bouwprojecten, het verkeer of opvanglocaties. Als er een verandering in je omgeving komt levert dat vragen en onzekerheden op. DorpsGoed vraagt altijd aandacht voor de inwoners die met vragen zitten. Wij vinden het belangrijk dat zij tijdig worden geïnformeerd en de mogelijkheid hebben om te laten weten wat hen bezig houdt.

Om die reden hebben wij samen met de VVD een motie ingediend om onze inwoners tijdig te informeren over de komst van het asielzoekercentrum op de Poeldonkweg, de Kruithoorn. Deze locatie is onderdeel van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, als vanzelfsprekend informeren zij de direct omwonenden. Maar deze locatie ligt voor onze inwoners op de route richting ‘s-Hertogenbosch. Dag en nacht passeren jong en oud de weg langs het kanaal voor school, werk en vrije tijd. Bij die passanten komt nu de vraag op hoe de situatie zal veranderen met de komst van de opvanglocatie. Daar liggen bij sommigen zorgen over veiligheid en handhaving. Laten wij als gemeente Sint-Michielsgestel ervoor zorgen dat onze inwoners hierover goed geïnformeerd worden.

Onze motie is helaas niet aangenomen in de raadsvergadering van 23 november. Het signaal is wel overgekomen en de burgemeester heeft aangegeven dat hij de achterliggende boodschap serieus neemt. Er zijn al goede contacten met de gemeente ‘s-Hertogenbosch over de uitwerking van de plannen. Vanzelfsprekend volgt DorpsGoed dat proces op de voet.

In het Brabants Dagblad van 24 november is hierover geschreven: