Groene verbinding Keerdijk – Meerse Plas een feit

Onlangs is de aanleg van de ecologische zone in de Dungense polder voltooid. Ruim acht jaar geleden is dit plan opgepakt met de bedoeling om een uitwisseling mogelijk te maken van kleine diersoorten, zoals de das en de salamander, tussen het gebied Dooibroek in Gestel en het Oude Aadal in Den Dungen.keerdijk

Ontbrekend groen
In deze route ontbrak een belangrijke schakel namelijk het polderdeel tussen de Bosschebaan en de Dungense brug. Door de aanleg  van een groene zone langs Keerdijk naar de Meerse Plas is de verbinding er nu wel. Dorpsgoed vindt het een goede ontwikkeling, ook al is bij sommige inwoners de functie ervan niet altijd duidelijk. De corridor maakt het mogelijk dat dieren hun weg vinden naar andere gebieden door gebruik te maken van deze route. En dat is van belang voor het behoud van de soort.

Samenwerking gebruikers
Om de aanleg te kunnen realiseren is jarenlang voorbereiding en overleg geweest met agrarische eigenaren. Hierdoor is het plan in de loop der tijd wel magerder uitgevallen dan oorspronkelijk bedoeld. Dat vinden wij jammer, maar we hebben ook rekening te houden met het belang van de gebruikers. Daarnaast worden zij ook deelgenoot in het project. Het onderhoud en beheer zal in overleg met Brabants Landschap door de agrariërs gebeuren.

Groter doel
DorpsGoed staat voor nog meer vergroening en duurzame doelen voor de polder. Wij streven naar de aanleg van bloemrijke stroken langs akkers en weilanden. Goed voor de insecten en dus ook vogels. Want het is helaas triest gesteld met vogelpopulatie in het gebied. En daarbij hoort ook het terugdringen van gebruik van gif en insecticiden. Ook moet er water terugkomen in onze poldersloten, zodat ook hier planten en dieren kunnen terugkeren: veel sloten staan het jaar rond droog of voeren zo weinig water dat geen leven mogelijk is.

Vraag: Is een agrariër bereid om een slootproject uit te voeren samen met leerlingen van een Dungense basisschool? Laat het ons weten!

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Voor uw reactie of meer informatie, ga naar onze site DorpsGoed.nl, onze facebookpagina of naar Martijn van Meurs.